Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Skrýše šumavských vlkodlaků

Ti dva se znají už od dětství. Sedávali spolu v jedné školní lavici a zůstali blízkými přáteli i po tom, když Vašek F. odešel z Prahy studovat lesnickou školu a Petr S. se zapsal na právnické fakultě. Ani po skončení studií se vztah těch dvou nezměnil. Nevídají se už tak často, jakmile se však naskytne vhodná příležitost, navštěvuje jeden druhého dodnes.
Při jednom takovém setkání pod Lipenskou přehradou se lesník zeptal svého pražského přítele: Ještě se pořád scházíš s tou partou, co se vydává za neobjevenými poklady? Pořád. Proč se ptáš? Tak mě napadlo, že bych pro vás měl možná jeden tip. U nás v revíru je takové místo, kde se nedávno začala propadávat půda. To se někdy stává. Může to být jen nějaký obyčejný sesuv, ale taky třeba ne… tady v lesích už jsme totiž objevili několik skrýší s různými cennostmi, které si poschovávali nacisté, než došlo k jejich odsunu. A taky jsme odhalili pár wehrwolfáckých úkrytů se zbraněmi. A ty si myslíš, že tenhle sesuv signalizuje nějakou takovou neodhalenou skrýš wehrwolfů? To netvrdím. Může to být třeba i nějaký keltský hrob. Keltský hrob tady? Proč ne? Copak nebylo na Třísově nedaleko Českého Krumlova celé keltské oppidum. A obchodní stezka do Podunají přece vedla právě tímto krajem. Podle mého rozumu by stálo za to, podívat se do těch míst a potom uvidíme. Petr tehdy souhlasil. A tak se dostali lidé, jejichž koníčkem se už před léty stalo pátrání po pokladech, opět do akce. Ještě před odjezdem na Vyšebrodsko však jsme shromáždili všechny dostupné materiály o činnosti wehrwolfu na našem území a především pak v oblasti Šumavy. Nebyla to nezajímavá práce i když převážná část archivních dokumentů, článků i knižních kapitol hovoří především o činnosti wehrwolfu v našem severním pohraničí a na Moravě. Informací o působení vlkodlaků na západě a jihozápadě Čech, které nás nejvíc zajímaly, však jsme získali podstatně méně. O to užitečnější se nám začalo jevit naše pátrání a chystaný průzkum na Vyšebrodsku. Při shromaždování informativních materiálů jsme záhy zjistili, že převážná část dosud publikovaných dokumentů o činnosti vlkodlaků na našem území hovoří hlavně o jejich záškodnických akcích na severu Čech a Moravy. Nacházeli jsme rozličné podrobnosti nejen o známé sabotážní akci wehrwolfu v Krásném Břežně a o jejich hlavním výcvikovém středisku v Doksech, ale i o mnoha dalších teroristických vystoupeních. Třeba o přepadení vlaku na trati Podmokly-Chomutov, o odhalení skladišť zbraní u obcí Dubnice a Zálezly na Ústecku, o vyvraždění dvou rodin antifašistů v Liberci, o výbuchu v Šanově, kde miny wehrwolfů zabily dvě osoby a dalších dvacet vážně zranily, o sabotážní akci u Nové Olešky na Děčínsku, kde byli těžce zraněni tři občané a podobně. Toto všechno se odehrávalo v poválečných měsících na severu Čech. Jiné informace zase hovoří o teroru vlkodlaků na Broumovsku a Bruntálsku a také na Prostějovsku. O činnosti wehrwolfů na jihozápadě Čech je však informací očividně méně. A pokud jsme je objevili, hovořily převážně jen strohou řečí služebních hlášení. Tak třeba… Hlásím, že v okolí Kašperských hor byl v lese Rechenberg zjištěn bunkr, ve kterém se skrývá šestičlenná skupina wehrwolfů. Ozbrojené teroristy zásobuje místní obyvatelstvo. (Z hlášení tehdejšího oddělení Národní bezpečnosti v Sušici.)
Bylo zjištěno, že příslušník sicherheitsdienstu a zbraní SS Leopold Aigner z Hartmanic - v této obci působil před válkou jako učitel - se zdržuje se skupinou ozbrojených nacistů v šumavských lesích a připravuje teroristické akce proti českému obyvatelstvu. Jmenovaný se vrátil do Hartmanic v posledních týdnech války a prováděl výcvik příslušníků Hitlerjugend z Dlouhé Vsi, zaměřený na teroristické akce. Předpokládáme že jeho skupinu tvoří právě tito členové Hitlerjugend. (zpráva stejného oddělení NB v červnu 1945).

Zlatá koruna, 24.5.1945.
České vládě! Postavení Čechoslováků v Českém Krumlově je neudržitelné. Město, okres, policie v rukou nacistů. Na Kleti dosud ozbrojené německé vojsko. K vystoupení se připravují nové německé organizace. Americké vojsko a velitelství odmítá zjednat jakoukoliv nápravu. Zakročte. Čs. národní výbor v Českém Krumlově. (Jedno z objevených hlášení o wehrwolf, odeslané z Prachatic), nás potom zvlášť zaujalo. Kromě jiného se v něm říkalo:
Informace o teroristech nazývaných wehrwolf, které před koncem války získali partyzáni skupiny Šumava II, odpovídají nepochybně skutečnosti. V lesích kolem Prachatic a Vimperka se zdržují ozbrojené skupiny nacistů a ohrožují bezpečnost českého obyvatelstva. Z této zprávy bylo pro nás nejzajímavější konstatování, že naši partyzáni věděli o existenci wehrwolfu ještě před koncem války. Vydali jsme se po této stopě a dostali se až do nevelké obce nedaleko Vimperka, do Čkyně. Tam totiž bylo již na počátku dubna roku 1945 poodhaleno tajemství šumavských vlkodlaků.
Partyzánská skupina Šumava II pracovala od roku 1943 v prostoru mezi Českými Budějovicemi a Sušicí. V lesích měla osm svých bojových skupin a její spolupracovníci působili v mnoha šumavských městečkách a vesnicích. Tehdy se poprvé dostala na světlo informace, že vedení nacistické župy Bavorsko - Východní marka organizuje zvláštní tajnou teroristickou organizaci, jejichž působnost bude zasahovat i české pohraničí. Záhy potom získali partyzáni další signály, že tyto organizace mají být zřízeny v Kašperských Horách, Rejštejně, Vimperku, Volarech, Želnavě, Českém Krumlově a ještě na některých dalších místech. Štáb partyzánské skupiny zpočátku nepřikládal těmto informacím velkou váhu. Jeho členové předpokládali, že s koncem války přejde nacistům chuť k dalším bojovým vystoupením. Potom však došlo k příhodě, která rázem změnila jejich názory. V noci z 2. na 3. dubna zadrželi partyzáni nedaleko Čkyně nacistickou motospojku. Nedali tomu hitlerčíkovi sebemenší příležitost k tomu, aby vytáhl z pouzdra svou pistoli, a už ho měli v příkopu. I s dokumenty, které vezl ve služební brašně. Jak se brzy ukázalo, jednalo se o přísně tajné materiály, které vezl tento pracovník nacistického aparátu z bavorského Deggendorfu svým soukmenovcům na českou stranu Šumavy. Škoda, že zemřel dřív, než mohl prozradit, komu vlastně byly tyto důvěrné směrnice určeny. Zůstaly jen dokumenty. A v nich poprvé četl velitel partyzánů černé na bílém, co vlastně chystá nově zřizovaná organizace wehrwolf. Instrukce z porady v Deggendorfu obsahovaly příkazy skupiny wehrwolfů, jak si počínat po odchodu německé branné moci, jak připravovat tajné sklady a úkryty zbraní, trhavin, potravin a signálních prostředků. Spojka mířící kamsi do okolí Čkyně tedy tu dubnovou noc roku 1945 nedojela. Další však zřejmě dosáhly místa svého určení. Svědčí o tom jiná služební hlášení odeslaná z oblasti Šumavy v roce 1945 a také několik skrýší se zbraněmi, postupně odhalovaná ještě v šedesátých letech. Zda některá z těchto tajných skrýší wehrwolfu přečkala až do dnešních dnů, na to nám měla odpovědět naše cesta na Vyšebrodsko.
Dostali jsme se tam ve druhé polovině října. Jen pár týdnů předtím, než tyto prostory zasypala sněhová pokrývka. Kdesi pod Lipenskou přehradou jsme přesedli do gazu a náš ochotný informátor lesník Václav F. nás zavedl k místu, které vlastně zapříčinilo, že jsme se vydali za skrýšemi šumavských vlkodlaků. Když o tomto prostoru hovořil s Petrem S., nepřeháněl. Půda pod třiceti až čtyřiceti smrčky byla skutečně propadlá a také nevelké náspy, dnes již pokryté silnou vrstvou jehličí, nasvědčovaly, že tady kdysi kdosi prováděl nějaké zemní práce. Chopily jsme se krumpáčů a lopat a trvalo jen chvilku, než jsme narazily na stěnu kamenné zídky. Podle ní jsme pak kopali hlouběji do země. Nebylo pochyb o tom, že šlo v tomto případě o jakýsi úkryt. Tady i tam jsme nacházeli pozůstatky výdřevy. Ovšem čím hlouběji jsme se prokopávali, tím častěji zaznívala pochybnost, zda jsme nepřišli k této skrýši už příliš pozdě. Po dvouhodinovém úsilí se tato pochybnost změnila v jistotu. Otevřeli jsme skrýš vlkodlaků, která byla již v minulosti vybrána! Ten den jsme byli poněkud rozčarováni. Ne, nelitovali jsme času stráveného v archívech a nad novinovými články, ale mrzelo nás, že nemůžeme ke shromážděným dokumentům přinést ještě další důkaz o někdejší činnosti wehrwolfu na Šumavě. Naše rozmrzelost nad vybranou skrýší však byla předčasná. Už za pár dnů potom, co jsme vyhazovali hlínu z místa, které kdysi sloužilo vlkodlakům za úkryt, se totiž takový důkaz přece jen objevil. Lesní dělníci, jimž nezůstalo naše počínání utajeno, byli rovně zasaženi naším zájmem o tyto záležitosti. A jistě i proto si začali pozorněji všímat terénu, v němž zrovna pracovali. Výsledkem toho bylo, že objevili v polesí Jordán jiný úkryt wehrwolfů. V něm byla uložena zachovalá diverzní bedna německé výroby. Její obsah si musel vzít na starost pyrotechnik krajské správy VB, neboť trhaviny i časoměřicí přístroje pro destrukční akce byly stále schopné plnit poslání, které od nich vlkodlaci očekávali. Že se tak nestalo, nebylo už záležitostí nacistických teroristů, ale zásluhou československých bezpečnostních orgánů a příslušníků naší armády, kteří v červenci a v srpnu 1945 začali rázně postupovat proti šumavským vlkodlakům. Bilance akcí wehrwolfu na jihozápadě Čech je tedy podstatně hubenější, než účtování nacistických teroristů v severní části naší země. Tři vypálené usedlosti na Prachaticku a Volarsku, zapálení samoty na Knížecích Pláních a tři čtyři přepady vozidel na Vimpersku a Kašperskohorsku. Potom už byli wehrwolfové nuceni uprchnout za hranice do Bavorska.
Tímto konstatováním by bylo možné ukončit i tuto kapitolu o našem pátrání po šumavských vlkodlacích. Ve skutečnosti však tomu bylo poněkud jinak. Objevení diverzní bedny u Vyššího Brodu a naše rozhovory se starousedlíky znovu oživily u mnoha lidí zájem o dosud neodhalená tajemství Šumavy. A tak jsme slyšeli třeba od jedné z pracovnic Lesního závodu ve Vyšším Brodě: tady můžete najít nějaké ty úkryty wehrwolfu, ale to není nic proti tomu, co je dodnes kdesi v podzemí na Kaplicku. Já tam za války žila a vím, že tam v posledních týdnech války naváželi Němci plná auta zbraní a možná jiných věcí. Měli tam pro to připravené podzemní štoly a když je zajatci kopali, nesměl tam do toho prostoru, kromě nacisty Riedla, nikdo. Po válce jsme pak ty vchody do podzemí hledali, ale marně. Prý ta místa osázeli porostem, aby zahladili stopy po terénních úpravách.
Takové a podobné poznatky tedy přivedly naše cesty za skrýšemi šumavských vlkodlaků. Zatím jsme si je nemohli dost dobře všechny ověřit, neboť v době, kdy jsme je slyšeli, se Šumava začala halit do bílého a cesty k oněm místům už byly zaváté. Jakmile to však situace dovolí, chceme se vypravit i za tipy, které jsme získali při pátrání po šumavských wehrwolfech.

Převzato z časopisu Zápisník 1979 (napsal: Josef Glückselig)
Foto z časopisu (asi Naše vojsko rok tak 1958, mám totiž jen jednu stránku a už si nepamatuji přesně co to bylo za časopis).Autor: BEDA, zobrazeno: 5574x, komentářů: 2  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele BEDA


Nálezy:

Určení "pečetí" – 9.10.15 |zobrazeno: 5436x, komentářů: 18
Nález k určení (klarkon) – 9.7.15 |zobrazeno: 5404x, komentářů: 8
Tak stále rostou II. – 5.5.15 |zobrazeno: 5371x, komentářů: 31
Tak stále rostou – 18.12.14 |zobrazeno: 5415x, komentářů: 16
beda – 6.9.08 |zobrazeno: 5332x
beda – 6.9.08 |zobrazeno: 5319x, komentářů: 25
Přezka SS – 14.3.08 |zobrazeno: 5401x, komentářů: 35
Konečně nějaký nálezy – 9.5.06 |zobrazeno: 5356x, komentářů: 11
Nálezy od Bedy – 28.11.05 |zobrazeno: 5345x, komentářů: 14
Nálezy od Bedy – 16.11.05 |zobrazeno: 5372x, komentářů: 5
Břidličná hora 2005 – 13.9.05 |zobrazeno: 5360x, komentářů: 2
Společné hledání BEDA a VANA – 24.8.05 |zobrazeno: 5372x
Pár kousků na pokoukání – 8.8.05 |zobrazeno: 5303x, komentářů: 2
Kříž – 18.7.05 |zobrazeno: 5343x, komentářů: 1
Siebel Si - 204 – 14.7.05 |zobrazeno: 5340x, komentářů: 4
V Orlických horách – 22.6.05 |zobrazeno: 5356x, komentářů: 1
Z lesa – 9.5.05 |zobrazeno: 5339x
Nálezy od Bedy – 18.4.05 |zobrazeno: 5350x, komentářů: 2
Plynové masky III. – 29.3.05 |zobrazeno: 5418x, komentářů: 3
Plynové masky II. – 29.3.05 |zobrazeno: 5365x, komentářů: 2
Plynové masky – 29.3.05 |zobrazeno: 5457x, komentářů: 2
Půdovkyod Bedy – 31.1.05 |zobrazeno: 5342x, komentářů: 6
Ventilátor – 24.1.05 |zobrazeno: 5324x, komentářů: 1
Nové přírůstky v Bedově sbírce – 11.1.05 |zobrazeno: 5341x
Bankovky – 21.12.04 |zobrazeno: 5391x
Návštěva... – 6.12.04 |zobrazeno: 5385x, komentářů: 3
Další nálezy z bedny – 6.12.04 |zobrazeno: 5415x, komentářů: 1
Zajímavé fotky T - 34 – 26.11.04 |zobrazeno: 5366x, komentářů: 4
Plechy z Junkerse – 18.11.04 |zobrazeno: 5365x, komentářů: 1
Půdovka od Bedy – 15.11.04 |zobrazeno: 5369x, komentářů: 1
Přezky od Bedy – 8.11.04 |zobrazeno: 5382x, komentářů: 1
Grulich II. – 2.11.04 |zobrazeno: 5343x, komentářů: 8
Půdovky od Bedy – 29.9.04 |zobrazeno: 5361x, komentářů: 1
Nálezy od Bédy – 30.8.04 |zobrazeno: 5420x, komentářů: 1
Nálezy od Bedy – 16.8.04 |zobrazeno: 5425x, komentářů: 1
Maska od Bedy – 6.8.04 |zobrazeno: 5427x, komentářů: 1
Nálezy od Bedy – 2.8.04 |zobrazeno: 5450x
Půdovky od Bedy – 26.7.04 |zobrazeno: 5393x
Grulich – 9.7.04 |zobrazeno: 5417x, komentářů: 5
Nálezy od Bedy – 28.6.04 |zobrazeno: 5397x, komentářů: 1
Nálezy + půdovky od Bedy – 14.6.04 |zobrazeno: 5432x
Nálezy od Bedy – 24.5.04 |zobrazeno: 5362x
Dukla 1995 – 14.5.04 |zobrazeno: 5404x, komentářů: 3
Víkendové nálezy od Bedy – 10.5.04 |zobrazeno: 5431x, komentářů: 4
Pár nálezů ze soboty 1.5.2004. – 5.5.04 |zobrazeno: 5413x, komentářů: 2
Nálezy od Bedy – 29.4.04 |zobrazeno: 5347x, komentářů: 3
Nálezy od Bedy – 22.4.04 |zobrazeno: 5320x
Nálezy od Bedy – 15.4.04 |zobrazeno: 5424x, komentářů: 1
Nálezy od Bedy – 13.4.04 |zobrazeno: 5372x
Nálezy od BEDY – 5.4.04 |zobrazeno: 5342x
Nálezy od BEDY – 22.3.04 |zobrazeno: 5363x
Nálezy od BEDY – 1.3.04 |zobrazeno: 5379x
Nálezy od Bedy – 22.2.04 |zobrazeno: 5332x
Nálezy od Bedy – 19.2.04 |zobrazeno: 5347x, komentářů: 3

 
Články:

Kanystr nejen slovenský – 20.1.17 |zobrazeno: 5449x, komentářů: 13
Aviatická pouť Pardubice 2014 II. – 5.6.14 |zobrazeno: 5282x, komentářů: 4
Výstava Bomby nad Pardubicemi – 9.5.14 |zobrazeno: 5333x, komentářů: 4
Vyzdvižení Švédského letadla DC-3 (2004) – 8.7.13 |zobrazeno: 5291x, komentářů: 3
Dornieru Do 17 je venku – 14.6.13 |zobrazeno: 5358x, komentářů: 12
He-115 – 11.1.13 |zobrazeno: 5322x, komentářů: 21
Nález tanku Valentine v Polsku – 3.1.13 |zobrazeno: 5362x, komentářů: 20
Aviaticka pout - Pardubice 2012 – 6.6.12 |zobrazeno: 5293x, komentářů: 10
Sahara vydala letoun (10.5.2012) – 25.5.12 |zobrazeno: 5446x, komentářů: 30
Zvole 2011 – 8.7.11 |zobrazeno: 5317x, komentářů: 8
Polsko 19. květen 2011 nález tanku – 1.7.11 |zobrazeno: 5370x, komentářů: 22
Torzo tanku T34/76 – 4.3.11 |zobrazeno: 5392x, komentářů: 14
Nějaké nálezy letadel i techniky – 28.1.11 |zobrazeno: 5365x, komentářů: 9
PF 2011 – 31.12.10 |zobrazeno: 5302x, komentářů: 28
Rusko SB - 2 (2010) – 15.10.10 |zobrazeno: 5531x, komentářů: 36
Aviatická pouť – 7.6.10 |zobrazeno: 5312x, komentářů: 15
Zbytky techniky Lend&Lease v Rusku a... – 29.1.10 |zobrazeno: 5321x, komentářů: 18
V Rakousku objeven ruský SU-76 – 22.1.10 |zobrazeno: 5395x, komentářů: 13
Technika, technika, technika – 15.1.10 |zobrazeno: 5420x, komentářů: 25
KV-1 Leningrad Volchov – 8.1.10 |zobrazeno: 5386x, komentářů: 37
Nález Šturmoviku Il-2 (Krym) – 18.12.09 |zobrazeno: 5337x, komentářů: 22
Ruské letadla z Lend&Lease – 11.12.09 |zobrazeno: 5309x, komentářů: 20
Nález německé věže z tanku v Maďarsku II – 4.12.09 |zobrazeno: 5359x, komentářů: 21
A nakonec japonec – 4.12.09 |zobrazeno: 5312x, komentářů: 13
Nějaká technika nejen pro Dolina :o) – 27.11.09 |zobrazeno: 5318x, komentářů: 15
Nález letadla Blenheim L9044 v Rethymnon – 27.11.09 |zobrazeno: 5318x, komentářů: 11
Beaufighter z Egejského moře – 20.11.09 |zobrazeno: 5324x, komentářů: 7
Něco pro DFC Wellingtony – 13.11.09 |zobrazeno: 5376x, komentářů: 11
Torza letadel Il-2 – 6.11.09 |zobrazeno: 5342x, komentářů: 15
Malta - nález a renovace letounu... – 30.10.09 |zobrazeno: 5308x, komentářů: 22
Nálezy letadel po světě – 23.10.09 |zobrazeno: 5374x, komentářů: 32
Technika a nejen Rusko – 19.12.08 |zobrazeno: 5387x, komentářů: 31
Zbytky německé techniky po celém světě – 12.12.08 |zobrazeno: 5335x, komentářů: 23
Fw-200 Condor – 18.8.08 |zobrazeno: 5334x, komentářů: 14
Nálezy letadel po světě – 8.8.08 |zobrazeno: 5411x, komentářů: 18
Zase nějaká technika – 1.8.08 |zobrazeno: 5296x, komentářů: 9
Stug z Polska 2008 – 16.7.08 |zobrazeno: 5311x, komentářů: 25
Tak nějak to začínalo – 11.7.08 |zobrazeno: 5338x, komentářů: 9
Pokračování v nálezech techniky – 4.7.08 |zobrazeno: 5351x, komentářů: 15
KV-1 z Něvy (16 - 19.10.2007) – 27.6.08 |zobrazeno: 5364x, komentářů: 19
T 34 – 20.6.08 |zobrazeno: 5361x, komentářů: 7
Opět nějaké "střípky" techniky... – 13.6.08 |zobrazeno: 5338x, komentářů: 24
Zbytky techniky – 30.5.08 |zobrazeno: 5342x, komentářů: 24
Památníky – 5.5.08 |zobrazeno: 5314x, komentářů: 18
Pár fotek z roku 1945 – 4.3.08 |zobrazeno: 5515x, komentářů: 30
Opět nějaká technika! – 18.1.08 |zobrazeno: 5370x, komentářů: 12
Krásný Nový rok 2008! – 2.1.08 |zobrazeno: 5408x, komentářů: 24
Kdo pomůže odtáhnout? – 17.8.07 |zobrazeno: 5282x, komentářů: 32
Něvskij Pjatačok“ a nález tanku BT-5 – 21.6.07 |zobrazeno: 5399x, komentářů: 4
Pár nalezených vraků válečných letadel – 18.6.07 |zobrazeno: 5377x, komentářů: 12
Nalezená technika – 8.6.07 |zobrazeno: 5350x, komentářů: 9
Opět pár kousků techniky – 1.6.07 |zobrazeno: 5344x, komentářů: 15
Hetzer z Polska ( 26.5.2007) – 28.5.07 |zobrazeno: 5344x, komentářů: 19
Nález Shermana M4A2 – 18.5.07 |zobrazeno: 5428x, komentářů: 18
Nálezy letadel čs. letců po světě – 14.5.07 |zobrazeno: 5349x, komentářů: 19
Nález tanku T-34/76 v Rusku (3.5.2007) – 9.5.07 |zobrazeno: 5398x, komentářů: 59
Plynové masky a pár zajímavostí – 10.4.07 |zobrazeno: 5544x, komentářů: 22
Nález děla 180mm – 2.4.07 |zobrazeno: 5337x, komentářů: 9
Messerschmitt Bf-109E nalezen v Rusku – 26.3.07 |zobrazeno: 5418x, komentářů: 20
Nález tankové věže z tanku T-34 – 16.3.07 |zobrazeno: 5363x, komentářů: 15
Opět nějaká technika – 16.3.07 |zobrazeno: 5350x, komentářů: 12
Zbytky techniky nalezené v Polsku – 12.3.07 |zobrazeno: 5344x, komentářů: 15
Přistání B-17 dne 25. 4. 1945 v Sudetech – 2.3.07 |zobrazeno: 5415x, komentářů: 11
Zbytky Heinkelu He 219 Uhu a Bulharské.. – 23.2.07 |zobrazeno: 5340x, komentářů: 22
Zbytky Yamamotovi G4M1 „Betty“ – 16.2.07 |zobrazeno: 5327x, komentářů: 4
Arado Ar 96B-1 z jezera – 9.2.07 |zobrazeno: 5408x, komentářů: 14
Vyzdvižení tanku Churchill v Normandii – 2.2.07 |zobrazeno: 5330x, komentářů: 12
Jeden z tanku Tiger I. dochovaný do dneš – 30.1.07 |zobrazeno: 5471x, komentářů: 14
Focke – Wulf Fw 189 z Ruska – 26.1.07 |zobrazeno: 5471x, komentářů: 11
Ženy a uniformy IV. – 25.1.07 |zobrazeno: 5407x, komentářů: 42
Helmy a jejich konec II. – 22.1.07 |zobrazeno: 5416x, komentářů: 35
Ženy a uniformy III. – 19.1.07 |zobrazeno: 5351x, komentářů: 18
Vraky letadel pod vodou I. – 12.1.07 |zobrazeno: 5608x, komentářů: 10
Ženy a uniformy II. – 8.1.07 |zobrazeno: 5330x, komentářů: 20
Vraky Consolidated PBY Catalina – 5.1.07 |zobrazeno: 5379x, komentářů: 14
Ženy a uniformy I. – 4.1.07 |zobrazeno: 5432x, komentářů: 30
Dovolená na Krétě (2006) – 3.1.07 |zobrazeno: 5352x, komentářů: 19
Tak opět konec roku – 22.12.06 |zobrazeno: 5346x, komentářů: 36
Vraky bombardérů Handley Page Halifax – 18.12.06 |zobrazeno: 5418x, komentářů: 16
Vraky letounu Junkers Ju-52 – 11.12.06 |zobrazeno: 5330x, komentářů: 11
Vraky německých letadel Dornier Do-24 – 5.12.06 |zobrazeno: 5389x, komentářů: 14
„Něvskij Pjatačok“ a další nález – 1.12.06 |zobrazeno: 5368x, komentářů: 6
P-38G-10 Lightning na Aljašce – 27.11.06 |zobrazeno: 5367x, komentářů: 11
Junkers Ju88G-1 Z Balatonu – 20.11.06 |zobrazeno: 5362x, komentářů: 8
Dva nálezy amerických letadel – 13.11.06 |zobrazeno: 5383x, komentářů: 7
Německé přilby M36 - M38 – 13.11.06 |zobrazeno: 5497x, komentářů: 22
Pzkpfw. III ausf. N nalezen v Norsku!! – 7.11.06 |zobrazeno: 5400x, komentářů: 32
Fw – 190A3 nalezen v Norsku – 6.11.06 |zobrazeno: 5339x, komentářů: 25
Zero z Pacifiku – 3.11.06 |zobrazeno: 5344x, komentářů: 16
Helmy a jejich konec – 30.10.06 |zobrazeno: 5371x, komentářů: 24
Focke–Wulf Fw–58 „Weihe“ v moři – 30.10.06 |zobrazeno: 5362x, komentářů: 6
Rusko a Tupolev SB – 2 – 25.10.06 |zobrazeno: 5357x, komentářů: 8
Polsko a Junkers Ju-188 – 19.10.06 |zobrazeno: 5343x, komentářů: 17
Junkers Ju – 52 na Sibiři – 17.10.06 |zobrazeno: 5368x, komentářů: 7
Norsko a Junkers Ju-88 – 13.10.06 |zobrazeno: 5301x, komentářů: 12
Vyzdvižen Junkers Ju 88 – 6.10.06 |zobrazeno: 5331x, komentářů: 18
B – 25 Mitchell (2005) – 2.10.06 |zobrazeno: 5374x, komentářů: 5
Norsko a Heinkel He-111 – 25.9.06 |zobrazeno: 5380x, komentářů: 21
Nálezy techniky III. – 19.9.06 |zobrazeno: 5387x, komentářů: 12
Bělehrad 2005 – 15.9.06 |zobrazeno: 5298x, komentářů: 27
Zajímavosti II. – 26.6.06 |zobrazeno: 5278x, komentářů: 7
Nálezy techniky II. – 19.6.06 |zobrazeno: 5321x, komentářů: 4
Nálezy techniky – 12.6.06 |zobrazeno: 5313x, komentářů: 14
Pár fotek z depozitu – 5.6.06 |zobrazeno: 5301x, komentářů: 13
Vraky techniky v Německu III. – 29.5.06 |zobrazeno: 5290x, komentářů: 5
Vraky techniky v Německu II. – 22.5.06 |zobrazeno: 5331x, komentářů: 23
Vraky techniky v Německu I. – 15.5.06 |zobrazeno: 5311x, komentářů: 9
Rusko a zbytky T-26 – 9.5.06 |zobrazeno: 5308x, komentářů: 4
Zajímavosti – 1.5.06 |zobrazeno: 5354x, komentářů: 11
Vraky v Pacifiku II. – 24.4.06 |zobrazeno: 5294x, komentářů: 9
Vraky techniky v Pacifiku – 18.4.06 |zobrazeno: 5300x, komentářů: 6
Technika a Bělorusko – 10.4.06 |zobrazeno: 5325x, komentářů: 10
Nález tankové věže z T-34/76 – 3.4.06 |zobrazeno: 5293x, komentářů: 13
Rusko a technika V. – 27.3.06 |zobrazeno: 5336x, komentářů: 29
Rusko a T-70 – 20.3.06 |zobrazeno: 5383x, komentářů: 17
Polsko a technika IV. – 13.3.06 |zobrazeno: 5305x, komentářů: 18
Prosno a torzo SdKfz 250 – 6.3.06 |zobrazeno: 5315x, komentářů: 14
Natáčení filmu Silver A – 6.3.06 |zobrazeno: 5297x, komentářů: 3
SdKfz z moře – 26.2.06 |zobrazeno: 5298x, komentářů: 9
Sd.Kfz. 7/2 z Pilicy – 6.2.06 |zobrazeno: 5333x, komentářů: 19
Polsko a technika III. – 30.1.06 |zobrazeno: 5272x, komentářů: 11
Polsko a technika II. – 23.1.06 |zobrazeno: 5274x, komentářů: 13
Polsko a technika I – 16.1.06 |zobrazeno: 5338x, komentářů: 16
Technika a Francie – 12.1.06 |zobrazeno: 5314x, komentářů: 12
T-38 a Rusko II. – 2.1.06 |zobrazeno: 5362x, komentářů: 6
Polsko a 88mm – 19.12.05 |zobrazeno: 5329x, komentářů: 5
Werwolf v Čechách – 15.12.05 |zobrazeno: 5404x, komentářů: 10
Maďarsko a technika – 12.12.05 |zobrazeno: 5319x, komentářů: 17
Rusko a technika IV. – 5.12.05 |zobrazeno: 5300x, komentářů: 14
Rusko a technika III. – 28.11.05 |zobrazeno: 5324x, komentářů: 5
Rusko a technika II. – 21.11.05 |zobrazeno: 5324x, komentářů: 26
Rusko a technika I. – 14.11.05 |zobrazeno: 5336x, komentářů: 5
Marder III z jezera – 7.11.05 |zobrazeno: 5277x, komentářů: 17
Polsko, Pilica a SdKfz 8/DB 10 – 31.10.05 |zobrazeno: 5361x, komentářů: 12
Tajemná studna na Zbirohu – 25.10.05 |zobrazeno: 5340x, komentářů: 8
T – 34/76 – 24.10.05 |zobrazeno: 5323x, komentářů: 14
Demjansk a Sturmgeschutz – 19.10.05 |zobrazeno: 5951x, komentářů: 28
Finský záliv a T-26 (2005) – 14.10.05 |zobrazeno: 5354x, komentářů: 11
Tank T-38 ze dna Něvy – 10.10.05 |zobrazeno: 5323x, komentářů: 21
V Polsku nalezena „pevnostní věž“ – 3.10.05 |zobrazeno: 5312x, komentářů: 8
Nález Britského tanku – 29.9.05 |zobrazeno: 5428x, komentářů: 5
Tak to bych chtěl potkávat! – 25.8.05 |zobrazeno: 5385x, komentářů: 2
Kořistní technika – 26.7.05 |zobrazeno: 5346x, komentářů: 2
Co je to za stroj? – 18.7.05 |zobrazeno: 5298x, komentářů: 5
Jak byl nalezen zatím poslední poklad – 11.7.05 |zobrazeno: 5270x, komentářů: 1
Nalezená historie – 5.7.05 |zobrazeno: 5285x, komentářů: 1
Praga TNH n. A / Pz.Kpfw. 38(t) n. A – 27.6.05 |zobrazeno: 5293x, komentářů: 1
Ponorky – 20.6.05 |zobrazeno: 5338x, komentářů: 4
Záhada ponorky III – 20.6.05 |zobrazeno: 5289x, komentářů: 1
Zaručeně pravý návod jak hledat poklad – 14.6.05 |zobrazeno: 5424x, komentářů: 1
Hledač pokladů – 6.6.05 |zobrazeno: 5300x, komentářů: 1
Jak se hledá historie – 30.5.05 |zobrazeno: 5312x, komentářů: 1
Podzemí zámku ukrývá poklad – 30.5.05 |zobrazeno: 5270x, komentářů: 1
Pozůstatky letecké katastrofy – 23.5.05 |zobrazeno: 5365x, komentářů: 2
Záhada ponorky II. – 20.5.05 |zobrazeno: 5301x, komentářů: 4
Ďábel opustil Bermudy – 17.5.05 |zobrazeno: 5304x, komentářů: 25
Klášterní záhady – 9.5.05 |zobrazeno: 5284x, komentářů: 1
Revoluční gardy: Vzhůru do pohraničí! – 4.5.05 |zobrazeno: 5381x, komentářů: 1
Příběh „All American“ – 25.4.05 |zobrazeno: 5302x, komentářů: 1
Smrt má mělký hrob – 19.4.05 |zobrazeno: 5339x, komentářů: 2
Hitlerova pistole – 11.4.05 |zobrazeno: 5344x, komentářů: 3
ZÁHADA PONORKY – 4.4.05 |zobrazeno: 5368x, komentářů: 1
Pražské mosty – 29.3.05 |zobrazeno: 5282x, komentářů: 3
MUNIČÁK – 21.3.05 |zobrazeno: 5319x, komentářů: 3
Kde jsou zbraně….? – 14.3.05 |zobrazeno: 5283x, komentářů: 1
Vojenská tajemství hradní studny II – 9.3.05 |zobrazeno: 5299x, komentářů: 1
Pár obrázků – 8.3.05 |zobrazeno: 5297x, komentářů: 2
Vojenská tajemství hradní studny – 7.3.05 |zobrazeno: 5356x, komentářů: 2
Konec Werwolfu – 4.3.05 |zobrazeno: 5364x, komentářů: 1
Werwolfové – 28.2.05 |zobrazeno: 5418x, komentářů: 1
Skrýše šumavských vlkodlaků – 22.2.05 |zobrazeno: 5574x, komentářů: 2
Wehrwolf – 15.2.05 |zobrazeno: 5352x, komentářů: 4
Smrt na kótě 1204 – 10.2.05 |zobrazeno: 5303x, komentářů: 1
B - 24 – 17.1.05 |zobrazeno: 5345x, komentářů: 4
Lisunov na Slovensku v Nízkých Tatrách – 1.12.04 |zobrazeno: 5371x, komentářů: 3

 
Půdovky atd.:

Prosba o radu – 4.11.16 |zobrazeno: 5391x, komentářů: 12
Pomoc s určením německého přístroje – 19.11.15 |zobrazeno: 5403x, komentářů: 14
Letecký přístroj? – 23.9.15 |zobrazeno: 5351x, komentářů: 27
Prosba o určení – 19.8.15 |zobrazeno: 5334x, komentářů: 17
Poradíte? – 11.6.15 |zobrazeno: 5328x, komentářů: 6
Kontejner - neumí někdo určit? – 12.5.15 |zobrazeno: 5342x, komentářů: 9
Helma – 23.3.12 |zobrazeno: 5286x, komentářů: 73
Vypraná půdovka :o) – 8.3.11 |zobrazeno: 5365x, komentářů: 9
Batoh – 16.6.10 |zobrazeno: 5281x, komentářů: 3
Co to je, kdo porádí? – 3.7.09 |zobrazeno: 5292x, komentářů: 7
Helma M40 – 14.4.08 |zobrazeno: 5303x, komentářů: 9
Pár půdovek za poslední rok a půl – 29.2.08 |zobrazeno: 5312x, komentářů: 22
Pár věciček které byli na vyhození – 16.5.07 |zobrazeno: 5360x, komentářů: 19
Neznámé typy přileb – 19.1.07 |zobrazeno: 5339x, komentářů: 17
Půdovky – 26.6.06 |zobrazeno: 5305x, komentářů: 1

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
MAKRO RACER 2 - hloubkový set - Detektory kovů
MAKRO RACER 2 - hloubkový set


Cena: 14980 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 3810 Kč

Nebo na 20 splátek
749 Kč měsíčně bez navýšení!!!
Platí pouze do 15. 11. 2021!
více

 Příslušenství - detektory
Vysokofrekvenční cívka XP DEUS/ORX 22,5 cm 2D - Detektory kovů
Vysokofrekvenční cívka XP DEUS/ORX 22,5 cm 2D


Cena: 9390 Kč
Nebo na 20 splátek
470 Kč měsíčně bez navýšení!!!
Platí pouze do 15. 11. 2021!
více Outdoorové vybavení
Boty Magnum Storm Trail Lite - Coyote - Detektory kovů
Boty Magnum Storm Trail Lite - Coyote


Cena: 1740 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 150 Kč
více


 Kde to nejvíce žije?
Pomoc s určením
zob.: 1482x, kom.: 16
Pomoc s určením
zob.: 3398x, kom.: 14
R-U bodák Mannlicher vz. 1895, úprava pre poddôstojníkov
zob.: 1851x, kom.: 10
Dotaz
zob.: 2962x, kom.: 10
Drobnosti 2021
zob.: 2465x, kom.: 9

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Detektor kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2021, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ