Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Vzpomínka na Svena – bronzový depot

Jak jste již všichni jistě zaznamenali tak 1.8. 2012 bohužel zemřel náš hledačský kolega Sven. Vždy když jsem ho navštívil tak to bylo skvělé povídání o našem koníčku, které se táhlo dlouho a dlouho a vždy jsem se těšil na další návštěvu. Svene ať je ti hledačské nebe přívětivé a máš v něm tolik dobrých signálů jako jsi měl vždy pod cívkou ať již to bylo na poli nebo v lese, budeš nám tu chybět! Upřímnou soustrast celé rodině.

Rád bych na něj vzpomněl tímto příspěvkem, který jsme publikovali v prvním vydání Detektor revue 1/2007 (5. 9. 2007). Omlouvám se za prodlení, ale až dnes se nám podařilo získat fotografie použité v tomto článku, jelikož jsem o ně v minulosti přišel po odcizení redakčního notebooku. Následuje přesný přepis článku o nálezu významného bronzového depotu, který se povedl právě Svenovi a i jeho svědomitý přístup s nahlášením příslušní instituci. Jedná se o rozhovor, který k nálezu udělal Adam Krejčík s panem Petrem Jožou ze Státního okresního archivu v Děčíně.


Unikátní bronzový depot nalezl detektorem na Děčínsku pan Jiří Bulušek (SVEN). Nález je natolik významný, že o jeho zapůjčení na výstavu již požádala dvě německá muzea. Časopis Detektor revue je první, kdo o tomto nálezu informuje.

Zvětšit obrázekVše se odehrálo podle „obvyklého“ scénáře. Při pátrání po relikviích z druhé světové války se pod cívkou detektoru objevily vzácné bronzové artefakty. „Když jsem bronzové předměty uviděl, roztřásly se mi ruce. Nic takového jsem ještě nikdy nenašel. Bronzy s tak nádhernou patinou jsem viděl jenom v muzeu. Okamžitě mi bylo jasné, že tyto předměty do muzea patří!“ sdělil nám nálezce.
Pan Jiří neváhal, a na místo přivolal archeology, navíc jim ještě pomohl z dohledáváním. Archeologové vypracovali nálezovou zprávu a pan Jiří si podal žádost o nálezné. Mimo to se ještě s archeology dohodl, že budou nalezené bronzy trvale vystaveny a bude u nich napsáno jeho jméno. Také si vymínil, že exponáty neskončí v depozitáři.

Spěchej pomalu!
Zdálo se, že celá věc půjde jako na drátkách, ale zdání někdy klame. V soukolí úřední strojovny začalo vysychat mazivo. Ústecký a Liberecký kraj totiž spadá pod archeologický ústav v Mostě, kam také bronzové artefakty putovaly na odhad. V Mostě si ale nebyli výší odhadu jisti, tak depot převezli do Prahy. Zde kompetentní expert uložil depot do trezoru a odejel na tříměsíční zahraniční stáž. Od té doby se nic neděje, přitom od nálezu uplynulo už sedm měsíců. Vše se tedy zastavilo z důvodu neprovedení odhadu.
Ke cti krajských úředníků je nutno dodat, že se snaží řízení o nálezném urychlit, ale bez vyčíslení ceny depotu nemohou věc uzavřít. Náš časopis vývoj celé záležitosti pozorně sleduje a hodláme se osudu tohoto zajímavého nálezu věnovat i nadále.
Pan Petr Joza ze Státního okresního archivu Děčín je s výše uvedeným nálezem bronzů detailně obeznámen, proto jsme mu položili několik otázek.

Co všechno se našlo?
Jedná se o depot bronzových předmětů, které patřily pravěkému kovolitci, tedy člověku, který patrně putoval od jednoho sídliště k druhému a vyráběl bronzové nářadí a šperky. Nález sestává ze čtyř kusů. Nejvýznamnější je dvoudílná bronzová forma k odlévání seker a kovářské kladivo, součástí depotu byla dále jedna poškozená sekera (patrně materiál k přetavení), a nůž. V těsném sousedství se ještě podařilo dohledat dva srpy na obilí.

Zvětšit obrázekDo jakého období nalezené předměty spadají?
Předměty pocházejí z mladší doby bronzové a patří lidu lužické kultury, jehož sídliště jsou doložena v labském údolí v severních Čechách i v sousedním Sasku. Jejich stáří lze předběžně odhadnout zhruba na 3000 let.

O jak významný nález se jedná a proč?
Nález je neobyčejně významný pro historii tohoto regionu. Nejde jen o předměty samotné, ale zejména o nálezové okolnosti. Širší okolí nálezu bylo totiž považováno historiky již před 130 lety za pravěké sídliště, a celé generace badatelů se přely, zda se jednalo o slovanské hradiště či sídlo nějaké starší kultury. Díky nálezu pana Buluška dnes můžeme polohu nálezu zařadit mezi výšinné lužické lokality, stejně jako např. Střekov u Ústí n. L., nebo stolové hory Pfaffenstein a Lilienstein v Sasku. Z hlediska regionální historie jde zcela jistě o senzaci. O uvedené problematice připravuji knihu, a díky tomuto nálezu jsem musel přepsat celou kapitolu, protože bronzový depot kompletně mění pohled na dané téma.

Je podle vás možná spolupráce mezi archeology a detektoráři?
Samozřejmě, považuji ji dokonce za nevyhnutelnou. Za situace, kdy po Čechách chodí tisíce lidí s detektory, se nelze tvářit, že archeologické lokality ochrání prostý zákaz hledání zakotvený v zákoně. Jeho prosazení není možné už z toho důvodu, že mezi sběrateli militarií, kteří hledají s detektory, je i mnoho policistů. Archeologie se bude muset s touto situací vyrovnat, komunikovat s hledači a zahájit osvětu, která v konečném důsledku povede k záchraně řady unikátních nálezů. Představte si situaci, že by tento konkrétní nález učinil hledač, kterého zajímá jen vlastní profit. Navždy by se ztratila jedinečná informace o nejstarších dějinách Děčínska. Nálezová situace je pro historika mnohem cennější než hodnota předmětů vyjádřená v penězích, protože mu umožňuje spojit předměty s místy, dát jim příběh.

Uvítal byste změny v současné legislativě, pokud ano jaké?
Nejsem odborník na zákony a těžko je můžu posuzovat. Každopádně je v pořádku, že stát chrání archeologické lokality před rabovaním, tam ale tato otázka jistě nesměřovala. Často diskutovaným problémem je stanovování výše nálezného, které je např. u předmětů ze stříbra tak nízké, že úřední výkon spojený s jeho výplatou stojí stát mnohdy víc než nálezné samo. To je jistě demotivující prvek a do budoucna bude nevyhnutelné provést změnu. Velice mě mrzí také úřední průtahy spojené s výplatou nálezného, které nastaly také v tomto případě. To totiž podkopává důvěru v systém, která je při spolupráci s nálezci nezbytná. Je potřeba, aby člověk, který nález ohlásí tak jak mu to ukládá zákon, měl zaručenou odpovídající odměnu a aby její výplata proběhla bezodkladně.
Za hlavní problém ale považuji celkové klima nedůvěry, které se odvíjí od mnohaleté nekomunikace mezi archeology a hledači. Vědecké instituce dlouhá léta ignorovaly existenci detektorářů a řada odborných pracovníků při zmínce o nich nasazuje konfrontační tón. Nálezci jsou tak mnohdy už předem zastrašeni. Pokud ale chceme zachraňovat archeologické památky, nezbývá než mluvit s lidmi, kteří je občas nacházejí.Nálezci naopak mnohdy nemají kvůli chybějící osvětě dostatečné kulturní povědomí a nechápou význam nálezu, který učinili. Je potřeba jim vysvětlit, jak se mají chovat při zjištění archeologického nálezu (např. že nalezené předměty jsou stejně cenné jako informace o způsobu jejich uložení, a že tedy překopáním okolí ničí důležitý pramen poznání) a také je potřeba jim sdělit, kam se obrátit. Archeolog by tedy měl být partnerem hledače, ne jeho nepřítelem. Vždyť i tento konkrétní nález mohl být nahlášen přímo „z lesa“ právě díky kontaktům nálezce a odborného pracoviště.
Myslím že ohlášení nálezu jako je tento je dnes spíše výjimkou než pravidlem, protože mnohý detektorář ze strachu raději nález zatají, čímž ale zároveň nevratně likviduje jedinečné informace o dějinách své země. A to je škoda.


Těsně před odesláním tohoto článku do tisku jsme se dozvěděli, že se věci dali do pohybu a odhadce stanovil nálezné na 16 500 Kč. Dobrou zprávou je, že se vzhledem k jedinečnosti nálezu a jeho velkého významu pro region sejde krajské zastupitelstvo a bude jednat o případném navýšení odměny pro nálezce.
(Otištěno v časopise Detektor revue 1/2007)

Zvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekAutor: UC, zobrazeno: 5629x, komentářů: 30  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele UC


Nálezy:

Tak to snad ještě umím – 2.8.18 |zobrazeno: 5092x, komentářů: 9
Nedělní hledání na Slovensku – 24.6.14 |zobrazeno: 5311x, komentářů: 38
Středověké a novověké početní peníze – 20.3.14 |zobrazeno: 5125x, komentářů: 10
Největší letošní nález munice – 14.3.14 |zobrazeno: 5129x, komentářů: 28
Dohledávka pokladu mincí Jílové u Prahy – 20.1.13 |zobrazeno: 5103x, komentářů: 62
Vzpomínka na Svena – bronzový depot – 24.8.12 |zobrazeno: 5629x, komentářů: 30
Absťák, zloději a zavařeniny... – 4.11.11 |zobrazeno: 5096x, komentářů: 53
Další slintáček maďarského četníka – 9.5.11 |zobrazeno: 5103x, komentářů: 45
Ještě něco z Lotyšska – 25.2.11 |zobrazeno: 5059x, komentářů: 9
Nález článků z pásů tanku Tiger - video – 11.2.11 |zobrazeno: 5184x, komentářů: 17
Nález maďarských hrudních štítů - video – 10.2.11 |zobrazeno: 5197x, komentářů: 38
Pomoc při určení – 27.10.10 |zobrazeno: 5015x, komentářů: 16
Hledání ztraceného prstenu - Orlík 2010 – 18.10.10 |zobrazeno: 5018x, komentářů: 43
Přezka SDP – 13.10.06 |zobrazeno: 5151x, komentářů: 34
Přezka SS a odznačky winterhilfe – 9.10.06 |zobrazeno: 5209x, komentářů: 9
Kordík a odznak mateřství – 4.10.06 |zobrazeno: 5148x, komentářů: 20
Další úspěšný vodní lov – 1.9.06 |zobrazeno: 5072x, komentářů: 22
Ve vodě a pod vodou – 31.8.06 |zobrazeno: 5656x, komentářů: 10
Opožděná zprávička z hledání - 21.05.06 – 30.6.06 |zobrazeno: 5037x, komentářů: 7
Požárnický kýbl – 29.5.06 |zobrazeno: 5073x, komentářů: 41
Středeční pípanec – 26.5.06 |zobrazeno: 5133x, komentářů: 37
Oznak SA a hlemička – 12.5.06 |zobrazeno: 5015x, komentářů: 13
Pod vodou s DetectorPRO DIVER – 9.5.06 |zobrazeno: 5040x, komentářů: 17
Unterwaserman II. – 28.4.06 |zobrazeno: 5109x, komentářů: 19
Unterwaserman I. – 28.4.06 |zobrazeno: 5064x, komentářů: 10
Metály z WWII – 27.4.06 |zobrazeno: 4992x, komentářů: 21
Novoroční mrcásek – 2.1.06 |zobrazeno: 5029x, komentářů: 1
Prosba o pomoc s identifikací – 14.12.05 |zobrazeno: 4999x, komentářů: 11
10 krejcar Josefa II. - sektor 57 ;-) – 13.12.04 |zobrazeno: 5107x, komentářů: 1
Páteční mrcásek – 8.11.04 |zobrazeno: 5019x, komentářů: 2
Odznak příslušníka tankového vojska – 22.10.04 |zobrazeno: 5056x, komentářů: 1
Nedělní odpoledne s ADX 100 – 30.8.04 |zobrazeno: 5167x, komentářů: 5
Čtvrtek – hledám jako krtek ;-) – 5.8.04 |zobrazeno: 5076x
Grešlička Fridricha Augusta I. - Sasko – 5.8.04 |zobrazeno: 5103x
Groš (3krejcar) Josefa I. z roku 1711 – 23.7.04 |zobrazeno: 5123x
Nedělní akce s Marfym – 17.6.04 |zobrazeno: 5050x
RU odznáček – 8.6.04 |zobrazeno: 5056x
Tři války během jedné noci – 1.6.04 |zobrazeno: 4990x
Pražský groš Václava IV. – 26.5.04 |zobrazeno: 5033x, komentářů: 2
Nálezy z minulého týdne – 24.5.04 |zobrazeno: 5131x
Hliníková ID známka – 6.5.04 |zobrazeno: 5114x, komentářů: 1
Nálezy z Keltova políčka – 15.2.04 |zobrazeno: 5071x, komentářů: 1
Pár minciček ze soboty – 10.2.04 |zobrazeno: 5045x
Noční deštivé hledání – 3.2.04 |zobrazeno: 5067x, komentářů: 1
Odznáček – 29.1.04 |zobrazeno: 5094x, komentářů: 6
Pamětní medaile hasičského sboru – 5.1.04 |zobrazeno: 5160x, komentářů: 1
Nálezy od UC z 10. 12. 03 – 11.12.03 |zobrazeno: 5096x
Nálezy od UC z poslední doby – 7.10.03 |zobrazeno: 5187x
Nábojnice od UC – 10.9.03 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 3
Vyznamenání od UC – 28.8.03 |zobrazeno: 5183x, komentářů: 2
Mince od UC – 26.8.03 |zobrazeno: 5278x
Nálezy od UC (náboje, brož, prsten ..... – 5.8.03 |zobrazeno: 5121x, komentářů: 7

 
Články:

Tak je konečně venku! – 16.5.19 |zobrazeno: 5662x, komentářů: 18
Pocta americkému vojínovi Fredu W. Ashleym – 2.4.19 |zobrazeno: 5320x, komentářů: 14
Nová řada detektorů SIMPLEX a PULSE DIVE – 25.3.19 |zobrazeno: 5655x, komentářů: 7
Rychlá tipovačka – 6.7.17 |zobrazeno: 4890x, komentářů: 5
ANTHROPOID 75 let – Muži odplaty – 18.6.17 |zobrazeno: 4932x, komentářů: 3
XP GOLD SUMMER RALLY 2016 - reportáž – 30.4.17 |zobrazeno: 5000x, komentářů: 7
Nový software a příslušenství pro XP Deus – 31.3.17 |zobrazeno: 6924x, komentářů: 37
Milé víkendové setkání u Jezera – 16.8.16 |zobrazeno: 4915x, komentářů: 8
Velké finále akce Vozík pro Vláďu – 18.5.16 |zobrazeno: 4943x, komentářů: 8
Hledání pod hladinou Atlantiku – 11.1.16 |zobrazeno: 5125x, komentářů: 15
Odešel náš kamarád Petr Hradec – 23.12.15 |zobrazeno: 5013x, komentářů: 19
Nová verze software Deus V4! – 18.11.15 |zobrazeno: 5022x, komentářů: 10
Nová prodejna Detektorwebu – 16.6.15 |zobrazeno: 4948x, komentářů: 28
Pozdrav od Jezera – 5.11.14 |zobrazeno: 4872x, komentářů: 19
360° prohlídka z přednášky – 24.10.14 |zobrazeno: 4896x, komentářů: 2
Video upoutávka na nové Detektor revue – 25.8.14 |zobrazeno: 4910x, komentářů: 9
Nová generace XP Deus? – 22.5.14 |zobrazeno: 5193x, komentářů: 13
Pozvánka na přednášku Jiřího Militkého – 12.12.13 |zobrazeno: 4944x, komentářů: 17
Vzpomínka na Schotyho – 8.11.13 |zobrazeno: 5070x, komentářů: 212
Slavíme 15.000.000 přístupů na DW – 15.10.13 |zobrazeno: 4910x, komentářů: 12
Setkání hledačů Protivanov 2013 – 6.9.13 |zobrazeno: 4980x, komentářů: 31
Nová Kerimova Tlučnice exklusivně u DW – 10.8.13 |zobrazeno: 4961x, komentářů: 77
Pozvánka na křest knihy a přednášku – 5.6.13 |zobrazeno: 4926x, komentářů: 12
Výstava sbírky Jezera v Nýrsku – 4.6.13 |zobrazeno: 4939x, komentářů: 43
Přátelské setkání hledačů Sloup 2013 – 26.5.13 |zobrazeno: 4929x, komentářů: 17
Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách – 17.5.13 |zobrazeno: 4977x, komentářů: 17
Setkání hledačů pokladů Sloup 2013 – 3.5.13 |zobrazeno: 5008x, komentářů: 70
Pozvánka na výstavu Noc a den s kelty – 29.4.13 |zobrazeno: 4894x, komentářů: 1
Válečné nálezy - Česko 3 - právě vyšlo – 26.4.13 |zobrazeno: 5046x, komentářů: 19
Miss ARMY 2013 – 20.4.13 |zobrazeno: 5002x, komentářů: 12
Malá tipovačka z oblaků – 19.4.13 |zobrazeno: 4854x, komentářů: 13
Vzpomínka na setkání hledačů Sloup 2012 – 12.4.13 |zobrazeno: 4893x, komentářů: 3
Detektorweb je s námi již 10 let! – 7.4.13 |zobrazeno: 5685x, komentářů: 22
Ocenění pro uživatele Detektorwebu – 5.4.13 |zobrazeno: 4909x, komentářů: 220
Historie, současnost a novinky na DW – 5.4.13 |zobrazeno: 4934x, komentářů: 71
Přestavujeme nový XP Deus Pink pro dámy – 1.4.13 |zobrazeno: 5012x, komentářů: 16
Jak proběhla přednáška Det. a arch. – 26.3.13 |zobrazeno: 4896x, komentářů: 7
Novinky z nabídky v prvním čtvrtletí 201 – 22.3.13 |zobrazeno: 4981x, komentářů: 11
Přednáška - detektory a archeologie – 21.3.13 |zobrazeno: 4937x, komentářů: 25
Přednáška o nálezech z doby bronzové – 4.2.13 |zobrazeno: 4898x, komentářů: 12
Přednáška - Nálezy z doby bronzové – 31.1.13 |zobrazeno: 4971x, komentářů: 47
Momentka z přednášky v Jihlavě – 16.1.13 |zobrazeno: 4950x, komentářů: 28
PF 2013 – 31.12.12 |zobrazeno: 4894x, komentářů: 29
Vánoční akce na detektory a příslušenstv – 31.12.12 |zobrazeno: 4929x, komentářů: 4
Odcizené cívky na XP Deus – 14.12.12 |zobrazeno: 5034x, komentářů: 11
Jak správně psát příspěvky - Detektorweb – 30.11.12 |zobrazeno: 5362x, komentářů: 37
Detektory Minelab a Teknetics – 16.11.12 |zobrazeno: 5076x, komentářů: 3
Novinky v nabídce Detektorwebu – 31.10.12 |zobrazeno: 5137x, komentářů: 18
Předváděcí akce detektorů kovů od DW – 29.10.12 |zobrazeno: 4982x, komentářů: 90
Army Day v Moravském zemském muzeu – 8.9.12 |zobrazeno: 4876x, komentářů: 5
Odcizený detektor XP Deus – 28.8.12 |zobrazeno: 4892x, komentářů: 33
Zajímavé foto s poškozeným pěchoťákem – 27.6.12 |zobrazeno: 4914x, komentářů: 44
Krteček a jeho chrabrá lopatička – 6.6.12 |zobrazeno: 4977x, komentářů: 15
Nová kniha - Prsteny třetí říše – 20.5.12 |zobrazeno: 5328x, komentářů: 44
Jarní akce na detektory Teknetics – 15.5.12 |zobrazeno: 4980x, komentářů: 3
Setkání hledačů pokladů Sloup 2012 – 4.5.12 |zobrazeno: 5000x, komentářů: 67
Miss ARMY 2012 a ARMY DEN v MMX – 21.4.12 |zobrazeno: 4942x, komentářů: 29
Cívky Detech Ultimate 33 cm 2D skladem – 10.4.12 |zobrazeno: 5048x, komentářů: 45
Pozvánka na výstavu – 4.4.12 |zobrazeno: 4893x, komentářů: 12
Nejdražší zlatá mince světa - v Praze! – 13.3.12 |zobrazeno: 4982x, komentářů: 36
Pozvánka na unikátní výstavu - Poděbrads – 3.3.12 |zobrazeno: 4845x, komentářů: 15
Amatérští archeologové - školení – 25.2.12 |zobrazeno: 4956x, komentářů: 236
Jak proběhla přednáška kolegy Kacura – 10.2.12 |zobrazeno: 4980x, komentářů: 39
Válečné nálezy - Česko 2 - právě vyšlo! – 10.2.12 |zobrazeno: 4891x, komentářů: 29
Pozvánka na přednášku O. Černohorského – 9.2.12 |zobrazeno: 4884x, komentářů: 29
Bitva u Rakovníka 1620 – 17.1.12 |zobrazeno: 4866x
PF 2012 – 31.12.11 |zobrazeno: 4859x, komentářů: 33
Jak proběhla přednáška Jiřího Militkého – 2.12.11 |zobrazeno: 4877x, komentářů: 14
Pozvánka na přednášku Jiřího Militkého – 1.12.11 |zobrazeno: 4937x, komentářů: 17
Přednáška - jak proběhla – 7.10.11 |zobrazeno: 4823x, komentářů: 11
Pozvánka na numismatickou přednášku – 5.10.11 |zobrazeno: 4936x, komentářů: 7
Ochutnávka z připravovaného videa – 27.9.11 |zobrazeno: 4940x, komentářů: 100
XP Deus V2.0 aneb co je nového – 24.6.11 |zobrazeno: 5669x, komentářů: 53
Příběh nejkrásnější keltské hlavy – 5.5.11 |zobrazeno: 4887x, komentářů: 4
Setkání hledačů Sloup 2011 – 29.4.11 |zobrazeno: 4953x, komentářů: 68
Dnešní hledání s Butcherem – 1.4.11 |zobrazeno: 4876x, komentářů: 81
Pozvánka na přednášku – 28.2.11 |zobrazeno: 4947x, komentářů: 11
Anketa o ceny - 10.000.000 přístupů na Detektorweb.cz – 20.2.11 |zobrazeno: 4956x, komentářů: 440
Možná ještě nevíte - nová kniha – 20.2.11 |zobrazeno: 4906x, komentářů: 28
Změny na Detektorwebu – 5.2.11 |zobrazeno: 4971x, komentářů: 60
Zveme Vás do nové kamenné prodejny – 23.12.10 |zobrazeno: 4994x, komentářů: 40
Můj největší nález! – 23.12.09 |zobrazeno: 4904x, komentářů: 26
Revoluční detektor XP DEUS se představuje – 30.11.09 |zobrazeno: 4966x, komentářů: 190
Upozornění na zajímavé výstavy – 20.6.09 |zobrazeno: 4892x, komentářů: 12
Kerimova tlučnice – 21.9.07 |zobrazeno: 5088x, komentářů: 47
Pán knoflíků a dvě věže – 13.9.07 |zobrazeno: 4841x, komentářů: 39
Vojenské identifikační známky – 26.8.07 |zobrazeno: 5186x, komentářů: 55
Krása ze stodoly – 28.6.07 |zobrazeno: 4911x, komentářů: 22
Nová bezdrátová sluchátka XP WS3 – 22.6.07 |zobrazeno: 4970x, komentářů: 14
Novinka od Titanium Systems – ADONIS – 20.4.07 |zobrazeno: 5096x, komentářů: 93
Příběhy 20. století - ČRo 1 – 13.3.07 |zobrazeno: 4823x, komentářů: 5
První český časopis nejen o hledání – 31.1.07 |zobrazeno: 4926x, komentářů: 364
Hodinové hledání s Quick Draw II – 23.8.06 |zobrazeno: 4908x, komentářů: 13
Penzista se kvůli zlatu prokopal 20 m – 11.7.06 |zobrazeno: 4818x, komentářů: 3
Bounty Hunter Junior – 9.6.06 |zobrazeno: 4868x, komentářů: 12
Detektor TeKnetics T2 2006 – 10.3.06 |zobrazeno: 4961x, komentářů: 90
První hledání s detektorem Teknetics T2 – 3.3.06 |zobrazeno: 4905x, komentářů: 16
Test nové funkce Detektorwebu – 16.2.06 |zobrazeno: 4830x, komentářů: 36
Video z Keltova políčka z roku 1944 – 2.2.06 |zobrazeno: 4917x, komentářů: 21
DetectorPRO v nabídce Detektorwebu – 23.1.06 |zobrazeno: 5057x, komentářů: 26
Nová kolekce detektorů XP pro rok 2006 – 10.1.06 |zobrazeno: 4904x, komentářů: 45
Výhradní zastoupení detektorů XP – 27.5.05 |zobrazeno: 4957x, komentářů: 1
Pohádka o hodném strýčkovi – 20.4.05 |zobrazeno: 4911x, komentářů: 2
Novinka v našem ochodě - krumpáček – 24.3.05 |zobrazeno: 4984x, komentářů: 1
Tragická smrt šesti Českých vojínů – 8.2.05 |zobrazeno: 4887x, komentářů: 2
Sobotní depot – cca 120Kg!!! díl druhý – 21.12.04 |zobrazeno: 4978x, komentářů: 2
Sobotní depot – cca 120Kg!!! díl prvý – 21.12.04 |zobrazeno: 5024x, komentářů: 2
Přátelské setkání hledačů na Moravě – 1.12.04 |zobrazeno: 5014x, komentářů: 1
Přátelské setkání hledačů na Moravě – 26.11.04 |zobrazeno: 4951x, komentářů: 1
Návštěvnost detektorwebu – 23.11.04 |zobrazeno: 4906x, komentářů: 1
Myšáček 2004 – předání auta – 20.10.04 |zobrazeno: 4895x, komentářů: 1
Myšáček 2004 – závěr akce – 4.10.04 |zobrazeno: 4896x, komentářů: 1
Nejvzácnější Československá mince – 25.8.04 |zobrazeno: 5324x, komentářů: 2
Slavné vítězství nad kňoury – 6.7.04 |zobrazeno: 4924x, komentářů: 3
Setkání hledačů Pekelné doly 2004 – 18.4.04 |zobrazeno: 4969x, komentářů: 1
Stánek XPDETEKTORY.cz na veletrhu AMPER – 31.3.04 |zobrazeno: 5067x, komentářů: 1
Jak jsme s Keltem hledali krtky! – 9.2.04 |zobrazeno: 5053x
Jak jsem hledal s MD 3009 – 19.11.03 |zobrazeno: 5606x, komentářů: 8
Pražské groše a jejich díly (1300 - 1547) – 16.10.03 |zobrazeno: 6305x, komentářů: 4

 
Témata:

Vychováváte si svého nástupce/nástupkyni? – 14.3.09 | počet příspěvků: 89
Ukládáte detektor k zimnímu spánku? – 26.12.08 | počet příspěvků: 85
Využití GPS při hledání – 4.12.07 | počet příspěvků: 81
Vadilo by vám používání cookies? – 13.2.07 | počet příspěvků: 10
Co vše se vám během hledání podařilo ztratit? – 15.9.06 | počet příspěvků: 37
Mrcasení v zahraničí – 20.1.06 | počet příspěvků: 58
Sním či bdím? aneb co všechno už jste našli ve snu? – 11.1.06 | počet příspěvků: 12
Mrcasení ve sněhu a mrazu?! – 6.1.06 | počet příspěvků: 11
Hledačky a mrcasnice važme si jich převelice! – 7.12.05 | počet příspěvků: 39
Výročí bitvy tří císařů - 200 let – 4.12.05 | počet příspěvků: -1
Již přichází! Kdo? No přece paní Zima! – 20.10.05 | počet příspěvků: 0
Barevnost Detektorwebu – 20.10.05 | počet příspěvků: 0
Čištění nálezů ultrazvukem – 23.8.05 | počet příspěvků: -7
Vedro, vedro a zase vedro – 31.5.05 | počet příspěvků: 1
Elektrolýza - jak na ni?! – 17.5.05 | počet příspěvků: 4
Klíšťata a jiná nepříjemná havěť – 3.5.05 | počet příspěvků: 14
Jaké používáte baterie? – 8.3.05 | počet příspěvků: 7
Zima, zima a zase zima! – 2.3.05 | počet příspěvků: 0
Jaký byl váš nejkurióznější nález? – 9.2.05 | počet příspěvků: 16
A co na to paní domací??? – 19.1.05 | počet příspěvků: 2
Nástrahy přírody aneb "veselá" setkání!? – 18.1.05 | počet příspěvků: 3
Jaký používát nástroj na kopání? – 17.1.05 | počet příspěvků: 12
Čištění sříbrných mincí – 17.1.05 | počet příspěvků: 1

 
Půdovky atd.:

Šavle jízdního dělostřelectva 1877 – 12.6.07 |zobrazeno: 4965x, komentářů: 9
Jedna čapka "půdovka" – 29.1.04 |zobrazeno: 5065x, komentářů: 2

 
Archeologie:

Sobotní setkání s archeology – 4.2.08 |zobrazeno: 4969x, komentářů: 10
Bronzové srpy – 11.10.06 |zobrazeno: 4953x, komentářů: 8

 
Rady a návody:

Tuning detektoru MD 3009 od Perkinse – 8.1.04 |zobrazeno: 5287x, komentářů: 8
Výňatek ze zákona 20/1987 Sb. o ochraně – 13.8.03 |zobrazeno: 5043x

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
XP ADX 150 - detektor kovů - Detektory kovů
XP ADX 150 - detektor kovů


Cena: 9990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 600 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Hledací cívka XP DEUS 22,5 cm - Detektory kovů
Hledací cívka XP DEUS 22,5 cm


Cena: 4990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 3400 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Sběratelské potřeby
Kazeta na 5 sad Euro mincí - 2555 - Detektory kovů
Kazeta na 5 sad Euro mincí - 2555


Cena: 495 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 20 Kč
více

 Rýče, lopatky a kopátka
Black Ada - Maximus NEREZ - Detektory kovů
Black Ada - Maximus NEREZ


Cena: 2190 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více

 Outdoorové vybavení
Kalhoty vzor 95 CZ, BDU, Rip Stop - Detektory kovů
Kalhoty vzor 95 CZ, BDU, Rip Stop


Cena: 750 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 110 Kč
více

 Knihy, časopisy
Detektor revue 2011/01 - Detektory kovů
Detektor revue 2011/01


Cena: 35 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 20 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Rohatka, čepice a bodáky
zob.: 1449x, kom.: 26
Náhradní bodák z "Tanvaldu"
zob.: 1985x, kom.: 22
Světla
zob.: 1235x, kom.: 15
Stříbrňáček "GRAF VON WREDE"
zob.: 1045x, kom.: 13
Část z něčeho...
zob.: 1784x, kom.: 13

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Vyzkoušejte rýžování zlata - detektory kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2020, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ