Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Hledači a archeologové v Británii

Unikátní možnost spatřit zlatý poklad nalezený detektorem kovů budou mít v listopadu návštěvníci muzea v St Neots v hrabství Cambridgeshire v severovýchodní Anglii. Depot dva tisíce let starých mincí - 67 zlatých statérů a jednu čtvrtinu statéru - vykopal právě před třemi lety, 26. října 2010, na poli patřící Johnu Williamsovi u obce Kimbolton, hledač Andrew Thomas z Loughboroug.

Zvětšit obrázekMuzeum pak svedlo závod s časem, aby shromáždilo 22 tisíc liber na výkup nálezu, jinak hrozilo, že bude rozprodán. To se v loňském roce podařilo a poklad je od té doby předmětem vědeckého zkoumání. Mince nalezené Andrew Thomasem byly na ostrovech v oběhu od 30 - 40 let př. n. l. do 50 - 60 n. l. a představují jedny z nejranějších dokladů peněžního systému v Británii.
"Najít mince z doby železné - na rozdíl od doby římské nebo středověku - není tak běžné, " říká kurátor sbírek železné doby a římských mincí Ian Leins. "Víme o zhruba 50 tisících mincí z doby železné - což zní na první poslech skvěle, ale ty byly zaregistrovány v průběhu několika staletí. A jen za 15 uplynulých let bylo nalezeno na čtvrt milionu! mincí římských. "
Depot z Kimboltonu bude vystaven zatím jen krátce, ale na tomto příkladu lze alespoň ve stručnosti dobře ilustrovat strukturovaný proces, který v Británii následuje po nálezu "pokladu".

Zákon o pokladu
Podle anglického práva má vlastník pozemku výhradní nárok na jakékoliv archeologické artefakty nalezené na půdě v jeho majetku, ale detektoristé velice často dospějí s vlastníky k dohodě o podílu výnosů z případného prodeje nálezu.
Výjimkou jsou nálezy oficiálně státem prohlášené za poklad podle "Zákona o pokladu" (Treasure Act) z roku 1996, který řeší otázky nálezů historicky cenných předmětů v Anglii, Walesu a Severním Irsku.
Zákon především zavazuje nálezce artefaktů nahlásit do čtrnácti dnů svůj nález příslušnému místnímu úředníkovi. Ten vede k několikastupňovému posuzování, které nakonec určí, zda jde poklad podle zákona, nebo ne.
Pokud je nález prohlášen za poklad, musí jej vlastník nabídnout k odprodeji místnímu muzeu za cenu stanovenou nezávislou radou odborníků na starožitností ( Treasure Valuation Committee). Pouze v případě, že muzeum nevyjádří o nález zájem, nebo není schopno jej vykoupit, může si jej majitel ponechat.

Co je v Anglii pokladem
A jak je podle Treasure Act "poklad" definován? Pokladem
1. … jsou všechny mince obsažené v jednom depotu. Depot je definována jako nález dvou nebo více mincí, minimálně 300 let starých. Obsahují-li méně než 10% zlata nebo stříbra, musí depot obsahovat nejméně deset mincí.
2. … jsou dva nebo více prehistorických objektů z obecných kovů mající nějakou vzájemnou souvislost.
3. … je každý jednotlivý nemincovní nález nejméně 300 let starý, obsahující alespoň 10 % zlata nebo stříbra.
4. … jsou objekty z podstatné části vyrobené ze zlata nebo stříbra, staré méně než 300 let, které byly záměrně ukryty s úmyslem pozdějšího vyzvednutí a jejichž vlastníci nebo dědici nejsou známy.

Zvětšit obrázekBronzový šálek nalezený hledačem Cliffem Bradshawem pomocí detektoru v Ringlemere nedaleko Sandwich v anglickém hrabství Kent v roce 2001, který byl uznán podle Treasure Act jako "poklad". Obdobných předmětů datovaných do období mezi 1700 a 1500 před naším letopočtem bylo nalezeno v Evropě pouze sedm.

Předměty nalezené v moři nebo na pobřeží pocházející z vraků nespadají po Treasure Act. Nálezy vraků ale musí být nahlášeny na Receiver of Wreck.

Mince, které Andrew Thomas nalezl v roce 2010, tedy nejprve nahlásil u příslušného úřadu, který je odeslal k posouzení do Britského muzea v Londýně. Zde jej kurátor Ian Leins prohlásil za poklad podle Treasure Act, a poté na něj vzneslo nárok muzeum v St Neots.

Tání ledů
Problém podchycení archeologických nálezů nespadajících pod Treasure Act pomáhá řešit Portable Antiquities Scheme (PAS)- dobrovolný program pro veřejnost spravovaný Britským muzeem. Projekt byl odstartován v roce 1997 v reakci na rostoucí počet archeologických předmětů nalezených amatérskými hledači či naprosto náhodně - lidmi pracujícími na polích, zahradách, na stavbách, při výletech do přírody. Jen během prvního pilotního roku podchytil přes 13 tisíc! objektů.
V krajích působí při krajských či místních muzeích styční úředníci projektu, tzv. Finds Liaison Officers (FLOs), kterým mohou hledači své nálezy ukázat. FLOS pomůže s určením předmětu a zanese jej do databáze, kde je přístupný komukoli k nahlédnutí či vědeckému posouzení. Artefakt zůstává majetkem nálezce.
Díky tomuto dobrovolnému systému byly v Británii zaregistrovány mnohé, dosud neznámé archeologické lokality a projekt zároveň výrazně přispěl k úrovni poznání minulosti. Úředníci FLOs udržují úzké vztahy s místními detektorářskými kluby a společnostmi - to přispívá k tání mnohdy chladných vztahů mezi hledači a archeology v Británii.


Autor: Kasander, zobrazeno: 5385x, komentářů: 12  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele Kasander


Nálezy:

Z posledních dvou víkendů – 8.10.21 |zobrazeno: 1060x, komentářů: 5
Překvapení – 24.9.21 |zobrazeno: 6493x, komentářů: 15
Prosba o určení – 10.9.21 |zobrazeno: 5820x, komentářů: 4
Pomoc s určením – 8.9.21 |zobrazeno: 8429x, komentářů: 9
Něco z políčka – 27.8.21 |zobrazeno: 5616x, komentářů: 6
UFO – 25.8.21 |zobrazeno: 5485x, komentářů: 4
Sudetští úderníci? – 23.7.21 |zobrazeno: 9631x, komentářů: 9
Pár kousků – 20.7.21 |zobrazeno: 8585x, komentářů: 8
Něco z odpolední vycházky – 28.5.21 |zobrazeno: 5650x, komentářů: 6
Pár kousků z poslední hledačky – 19.11.20 |zobrazeno: 5564x, komentářů: 6
Pár šmuků – 22.4.20 |zobrazeno: 5657x, komentářů: 13
Z posledních hledaček – 10.4.20 |zobrazeno: 5676x, komentářů: 9
Pár kousků z víkendu – 21.2.20 |zobrazeno: 5703x, komentářů: 17
Než udeřila Sabina – 11.2.20 |zobrazeno: 5470x, komentářů: 9
Pár kousků z podzimu II. – 31.12.19 |zobrazeno: 5520x, komentářů: 4
Pár kousků z podzimu – 20.12.19 |zobrazeno: 5510x, komentářů: 9
Mincičky udělaly radost – 14.6.19 |zobrazeno: 5518x, komentářů: 6
Z víkendu – 5.6.19 |zobrazeno: 5594x, komentářů: 12
Pomoc s určením – 14.11.18 |zobrazeno: 5480x, komentářů: 10
Z Údolí sudeťáčků VII. – 10.10.18 |zobrazeno: 5450x, komentářů: 10
Pár drobností – 7.9.18 |zobrazeno: 5446x, komentářů: 4
Rozbité příběhy – 20.10.17 |zobrazeno: 5416x, komentářů: 7
Pár kousků z dovolené – 15.9.17 |zobrazeno: 5492x, komentářů: 8
Velikonoční Šumava – 17.5.17 |zobrazeno: 5469x, komentářů: 7
V "Udolí sudeťáčků" VI. – 10.10.16 |zobrazeno: 5481x, komentářů: 6
Na sv. Václava - Václav IV. – 3.10.16 |zobrazeno: 5469x, komentářů: 18
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" - číslo – 25.8.16 |zobrazeno: 5462x, komentářů: 6
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" – 23.8.16 |zobrazeno: 5525x, komentářů: 10
Z dubnové Šumavy – 11.5.16 |zobrazeno: 5459x, komentářů: 23
Freie Stadt Danzig a něco na odkašlávání – 5.10.15 |zobrazeno: 5504x, komentářů: 7
Z minulého víkendu – 25.9.15 |zobrazeno: 5477x, komentářů: 11
Něco z dovolené – 12.8.15 |zobrazeno: 5443x, komentářů: 15
Ještě něco z jara – 29.5.15 |zobrazeno: 5441x, komentářů: 10
Robotní známky - sourozenci – 14.11.14 |zobrazeno: 5447x, komentářů: 14
Ze smeťáčku a pole – 22.10.14 |zobrazeno: 5427x, komentářů: 17
Stříbro a pečeťák – 5.9.14 |zobrazeno: 5427x, komentářů: 3
Údolí sudeťáčků IV. – 19.8.14 |zobrazeno: 5491x, komentářů: 18
V Údolí sudeťáčků III. – 13.8.14 |zobrazeno: 5513x, komentářů: 22
Pár kousků z tropů – 22.7.14 |zobrazeno: 5445x, komentářů: 4
Zas přibylo pár lahviček – 17.7.14 |zobrazeno: 5454x, komentářů: 17
Můj první zákopák – 14.7.14 |zobrazeno: 5435x, komentářů: 9
Dohledávka v "Údolí sudeťáčků" – 7.7.14 |zobrazeno: 5509x, komentářů: 16
Faléry, knofle, mince... – 17.6.14 |zobrazeno: 5422x, komentářů: 15
Sudeťáček z Údolí sudeťáčků – 11.6.14 |zobrazeno: 5488x, komentářů: 23
Ze šumavského smeťáčku – 23.5.14 |zobrazeno: 5389x, komentářů: 15
Určení žetonu – 28.4.14 |zobrazeno: 5450x, komentářů: 4
Kámen neudržel tajemství – 3.4.14 |zobrazeno: 5486x, komentářů: 20
Z březnových vycházek – 19.3.14 |zobrazeno: 5430x, komentářů: 12
Závaží – 6.3.14 |zobrazeno: 5422x, komentářů: 7
Medaile Za obranu Kavkazu – 3.3.14 |zobrazeno: 5461x, komentářů: 10
Něco z posledních vycházek – 20.2.14 |zobrazeno: 5443x, komentářů: 17
Kde ty loňské přezky jsou... – 29.1.14 |zobrazeno: 5471x, komentářů: 19
Ještě z vánočního hledání – 13.1.14 |zobrazeno: 5433x, komentářů: 12
Poslední podzimní výlet – 9.1.14 |zobrazeno: 5455x, komentářů: 15

 
Články:

Krmi83 - flóra a fauna 2020 – 29.12.20 |zobrazeno: 5449x, komentářů: 9
Zimní ohlédnutí za horkou Moravou III. – 31.12.19 |zobrazeno: 5567x, komentářů: 2
Zimní ohlédnutí za horkou Moravou II. – 31.12.19 |zobrazeno: 5522x, komentářů: 3
Zimní ohlédnutí za horkou Moravou I. – 31.12.19 |zobrazeno: 5486x, komentářů: 3
Tak konečně hotovo – 8.10.19 |zobrazeno: 5697x, komentářů: 12
Nýrské muzeum vydalo Česká bojiště – 1.8.19 |zobrazeno: 5563x
Cesta na Měsíc podle Life – 19.7.19 |zobrazeno: 5471x, komentářů: 5
Ražby a emise k 100. výročí ČSR – 15.12.18 |zobrazeno: 5499x, komentářů: 3
Den válečných veteránů v Praze – 9.11.18 |zobrazeno: 5504x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil IV. – 26.9.18 |zobrazeno: 5448x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil III. – 19.9.18 |zobrazeno: 5461x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil II. – 17.9.18 |zobrazeno: 5441x, komentářů: 1
První ročník v Jedovnici se vydařil I. – 17.9.18 |zobrazeno: 5480x, komentářů: 2
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 13.6.18 |zobrazeno: 5539x, komentářů: 5
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 4.6.18 |zobrazeno: 5499x, komentářů: 6
Tradiční jarní Šumava s Karlem – 12.4.18 |zobrazeno: 5525x, komentářů: 3
Rozloučení a setkání s legendami – 15.8.17 |zobrazeno: 5509x, komentářů: 1
Sloup 2017 III. – 10.6.17 |zobrazeno: 5435x, komentářů: 2
Opět jsme se bavili ve Sloupu II. – 26.5.17 |zobrazeno: 5534x, komentářů: 5
Opět jsme se bavili ve Sloupu – 25.5.17 |zobrazeno: 5435x, komentářů: 7
Přednáška: SS-Totenkopfring – 30.4.17 |zobrazeno: 5595x, komentářů: 14
Za Kelty v Týnci nad Labem – 4.2.17 |zobrazeno: 5433x, komentářů: 5
Přednáška Acciho "Fryšava 1945" – 11.11.16 |zobrazeno: 5494x, komentářů: 2
Zavírání Šumavy – 8.11.16 |zobrazeno: 5430x, komentářů: 6
V Protivanově jsme se bavili již počtvrté – 8.10.16 |zobrazeno: 5449x, komentářů: 2
V Protivanově jsem se bavili již počtvrté – 30.9.16 |zobrazeno: 5396x, komentářů: 8
Sloup vašima očima – 1.6.16 |zobrazeno: 5404x, komentářů: 3
Vydařený Sloup 2016 IV. – 31.5.16 |zobrazeno: 5461x, komentářů: 2
Vydařený Sloup 2016 III. – 27.5.16 |zobrazeno: 5439x, komentářů: 10
Vydařený Sloup 2016 II. – 26.5.16 |zobrazeno: 5430x, komentářů: 5
Další poutavé putování za Římany – 4.5.16 |zobrazeno: 5460x, komentářů: 1
Pozvánka na unikátní výstavu – 15.4.16 |zobrazeno: 5450x, komentářů: 3
PF 2016: vybrali jste tu nej – 11.1.16 |zobrazeno: 5408x, komentářů: 2
PF 2016: opět vybíráme tu nejzajímavější – 10.1.16 |zobrazeno: 5439x, komentářů: 16
V Bělorusku přituhuje – 23.12.15 |zobrazeno: 5432x, komentářů: 8
Oppidum Stradonice a detektorové výzkumy – 22.12.15 |zobrazeno: 5443x, komentářů: 4
Pozvánka na výstavu: Smrtí to nekončí – 24.9.15 |zobrazeno: 5424x, komentářů: 7
Protivanov 2015 – II. – 18.9.15 |zobrazeno: 5458x, komentářů: 8
Protivanov 2015 - I. – 18.9.15 |zobrazeno: 5443x, komentářů: 13
Výstava: Poklady doby bronzové – 17.7.15 |zobrazeno: 5429x
Svědectví nálezu: australský ešus 1940 – 29.6.15 |zobrazeno: 5415x, komentářů: 4
Legenda A-2: umění na leteckých bundách – 11.6.15 |zobrazeno: 5494x, komentářů: 17
Jak se oblékal Sloup – 1.6.15 |zobrazeno: 5423x, komentářů: 8
SLOUP 2015 I. – 24.5.15 |zobrazeno: 5414x, komentářů: 6
SLOUP 2015 II. – 24.5.15 |zobrazeno: 5414x, komentářů: 4
Držme Romanovi palce – 3.4.15 |zobrazeno: 5417x, komentářů: 42
Chcete vlastnit kus Atlantického valu? – 31.3.15 |zobrazeno: 5397x, komentářů: 5
Dvě pozoruhodné výstavy v Boskovicích – 9.2.15 |zobrazeno: 5387x, komentářů: 2
PF 2015: vybrali jste tu nej! – 10.1.15 |zobrazeno: 5482x, komentářů: 7
Výstava o čs. legiích ve Vlašimi – 7.11.14 |zobrazeno: 5426x, komentářů: 11
Poutavé putování za Římany – 30.10.14 |zobrazeno: 5435x, komentářů: 6
Soutěž o ceny: „Velká válka“ v nálezech – 10.10.14 |zobrazeno: 5474x, komentářů: 19
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 5412x, komentářů: 8
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 5499x, komentářů: 10
Za tej první vojny – 25.9.14 |zobrazeno: 5382x, komentářů: 11
Festivalový den v Libyni u Lubence – 13.9.14 |zobrazeno: 5401x, komentářů: 5
Nová rubrika „Velká válka – soutěž" – 29.8.14 |zobrazeno: 5432x
12. Tankový den v Lešanech tuto sobotu – 28.8.14 |zobrazeno: 5408x
Výstava o bombardování Brna – 21.8.14 |zobrazeno: 5477x, komentářů: 3
Krádež raritních zlatých mincí – 18.8.14 |zobrazeno: 5418x, komentářů: -13
Archemapp - konečně pořádek v nálezech – 11.7.14 |zobrazeno: 5551x, komentářů: 27
Vyhlášena čtvrtá "zbraňová amnestie" – 7.7.14 |zobrazeno: 5443x, komentářů: 32
V Dupárně v Kynšperku to v sobotu žilo – 1.7.14 |zobrazeno: 5387x, komentářů: 18
V pražské zoo padaly "zlaťáky" – 30.6.14 |zobrazeno: 5468x, komentářů: 14
Pozvánka na výstavu o hledání v ZOO – 21.6.14 |zobrazeno: 5416x, komentářů: 3
Odešla legenda podmořského hledání – 19.6.14 |zobrazeno: 5418x, komentářů: 10
Pozvánka na výstavu do Bechyně – 12.6.14 |zobrazeno: 5433x, komentářů: 1
Poklady, které mění pohled na historii – 7.6.14 |zobrazeno: 5417x, komentářů: 4
I takový byl letošní Sloup I. – 23.5.14 |zobrazeno: 5385x, komentářů: 16
I takový byl letošní Sloup II. – 23.5.14 |zobrazeno: 5412x, komentářů: 4
Sloup 2014 - rekordní účast – 15.5.14 |zobrazeno: 5417x, komentářů: 26
Co jsme se dozvěděli o "počeťácích" – 31.3.14 |zobrazeno: 5614x, komentářů: 6
Archeolog versus detektorář – 22.2.14 |zobrazeno: 5408x, komentářů: 25
Nalezen legendární poklad Nibelungů? – 21.2.14 |zobrazeno: 5438x, komentářů: 10
Seminář archeologové a hledači v ARÚ AV – 31.1.14 |zobrazeno: 5390x, komentářů: 91
PF 2014: vybrali jsme tu nej – 10.1.14 |zobrazeno: 5505x, komentářů: 17
PF 2014: vybíráme tu nejzajímavější – 6.1.14 |zobrazeno: 5433x, komentářů: 38
Veselá vánoční soutěž - vyhlášení – 28.12.13 |zobrazeno: 5381x, komentářů: 30
Veselá vánoční soutěž o ceny – 23.12.13 |zobrazeno: 5398x, komentářů: 400
Půdovky na titulní stránce – 19.12.13 |zobrazeno: 5430x, komentářů: 10
Nálezy antických mincí v Čechách – 17.12.13 |zobrazeno: 5409x, komentářů: 7
Rytířské řády v Hodoníně – 4.12.13 |zobrazeno: 5650x, komentářů: 7
Výstava Po stopách Germánů – 30.10.13 |zobrazeno: 5392x, komentářů: 2
Zlato v …. – 25.10.13 |zobrazeno: 5422x, komentářů: 6
Archeologie přemyslovských Čech – 16.10.13 |zobrazeno: 5430x, komentářů: 3
Nugget Zlatá noha pokořil aukční rekord – 2.10.13 |zobrazeno: 5396x, komentářů: 2
Peníze habsburských panovníků – 26.9.13 |zobrazeno: 5372x, komentářů: 2
Zajímavá výstava v Kolíně – 23.9.13 |zobrazeno: 5414x, komentářů: 4
První setkání hledačů v Protivanově – 20.9.13 |zobrazeno: 5388x, komentářů: 37

 
Půdovky atd.:

Překvapení z půdy – 10.9.21 |zobrazeno: 7879x, komentářů: 15
Ví někdo? – 30.9.20 |zobrazeno: 5612x, komentářů: 16
Veledůstojný blahorodý pán... – 13.2.19 |zobrazeno: 5402x, komentářů: 9
Poradí někdo? – 18.9.18 |zobrazeno: 5421x, komentářů: 6
Hugo Köller Solingen – 27.8.18 |zobrazeno: 5502x, komentářů: 3
Co všechno asi odmykaly? – 20.10.17 |zobrazeno: 5399x, komentářů: 7
Pozdrav z dovolené – 10.8.16 |zobrazeno: 5431x, komentářů: 10
Úklid půdy pokračuje – 23.10.15 |zobrazeno: 5433x, komentářů: 5
Úklid na půdě – 10.10.14 |zobrazeno: 5360x, komentářů: 11

 
Odkrytá historie:

Japonští archeologové trefili jackpot – 19.9.18 |zobrazeno: 5480x, komentářů: 6
Poklad ještě nevydal všechna tajemství – 18.9.18 |zobrazeno: 5585x, komentářů: 7
Hledač našel dva 600 let staré prsteny – 9.10.17 |zobrazeno: 5591x, komentářů: 6
Sporťák ležel v zemi půl století – 15.9.17 |zobrazeno: 5563x, komentářů: 1
V Egyptě objevili 2000 let staré hrobky – 17.8.17 |zobrazeno: 5435x, komentářů: 2
Objev "zlatého vlka" – 15.7.17 |zobrazeno: 5543x, komentářů: 2
Poklad pod podlahou – 26.1.17 |zobrazeno: 5659x, komentářů: 30
Tajemství přívěsku ze Sobiboru – 17.1.17 |zobrazeno: 5494x, komentářů: 9
Hledač našel vzácné vikingské mince – 7.12.16 |zobrazeno: 5572x, komentářů: 5
Studenti našli poklad římských mincí – 26.7.16 |zobrazeno: 5479x, komentářů: 3
Největší nález vikingského zlata v Dánsku – 21.6.16 |zobrazeno: 5497x, komentářů: 7
Vrak na Pobřeží kostlivců vydal poklad – 10.6.16 |zobrazeno: 5451x, komentářů: 8
Zlatý poklad Bójů nalezen v Horním Rakousk – 9.6.16 |zobrazeno: 5566x, komentářů: 3
Objevena první vrstva londýnské historie – 2.6.16 |zobrazeno: 5494x, komentářů: 3
"Chytřejší Enigma" za tři stovky – 31.5.16 |zobrazeno: 5479x, komentářů: 3
Nalezena „ponorka duchů" z WW II. – 27.5.16 |zobrazeno: 5545x, komentářů: 2
Dvojité dno hrnku z Osvětimi ukrývalo šper – 19.5.16 |zobrazeno: 5452x, komentářů: 3
Prospektor našel největší nugget... – 14.5.16 |zobrazeno: 5537x, komentářů: 1
Dánský hledač objevil vikingský poklad – 28.4.16 |zobrazeno: 5535x, komentářů: 4
Co bylo ve vikingském "sudeťákovi" – 6.4.16 |zobrazeno: 5504x, komentářů: 7
Pořádné štěstí začátečníka – 31.3.16 |zobrazeno: 5414x, komentářů: 2
Další námořní hádanka objasněna – 24.3.16 |zobrazeno: 5480x, komentářů: 4
Turistka našla vzácnou Trajánovu minci – 17.3.16 |zobrazeno: 5438x, komentářů: 10
Britský hledač objevil anglosaské sídliště – 10.3.16 |zobrazeno: 5409x, komentářů: 5
Poklady objevené hledači na výstavě – 4.3.16 |zobrazeno: 5488x, komentářů: 2
Školák našel sošku starou 3400 let – 26.2.16 |zobrazeno: 5464x, komentářů: 9
Buldozerista našel římany za šest milionů – 12.2.16 |zobrazeno: 5487x, komentářů: 8
Rok 2015: Velké objevy v archeologii IV. – 28.1.16 |zobrazeno: 5447x, komentářů: 2
Rok 2015: Velké objevy v archeologii III. – 17.1.16 |zobrazeno: 5414x, komentářů: 3
Rok 2015: Velké objevy v archeologii II. – 9.1.16 |zobrazeno: 5458x, komentářů: 2
Dva depoty z Ukrajiny – 23.12.15 |zobrazeno: 5484x, komentářů: 3
Mince z pokladu přepisují historii – 22.12.15 |zobrazeno: 5482x, komentářů: 10
Nejstarší známý zlatý šperk v Evropě? – 28.11.15 |zobrazeno: 5474x, komentářů: 3
Životní nález britského hledače – 18.11.15 |zobrazeno: 5480x, komentářů: 4
Depůtek po čínsku – 11.11.15 |zobrazeno: 5490x, komentářů: 11
Český denár v stříbrném pokladu v Dánsku – 5.11.15 |zobrazeno: 5586x, komentářů: 4
V Egejském moři objeveno 22 vraků – 5.11.15 |zobrazeno: 5472x, komentářů: 3
Neznámé snímky Titaniku – 19.10.15 |zobrazeno: 5456x, komentářů: 5
Prsten manželky Jindřicha VIII.? – 15.10.15 |zobrazeno: 5434x, komentářů: 6
Poklad Quinta Fulviuse – 14.10.15 |zobrazeno: 5471x, komentářů: 3
Tajemný vlak ve Walbrzychu – 6.10.15 |zobrazeno: 5492x, komentářů: 16
Pole plné římských depotů – 6.10.15 |zobrazeno: 5401x
Vikingské mince nalezeny ve Walesu – 19.9.15 |zobrazeno: 5530x, komentářů: 3
Poklad římských mincí nalezen v Sofii – 16.9.15 |zobrazeno: 5461x, komentářů: 32
Depot tolarů a dukátů – 16.9.15 |zobrazeno: 5560x, komentářů: 12
Aztékové krutě demonstrovali svou moc – 21.8.15 |zobrazeno: 5454x, komentářů: 4
Štědrá Florida – 20.8.15 |zobrazeno: 5429x, komentářů: 5
Jak pohřbít čarodějnici – 10.8.15 |zobrazeno: 5423x, komentářů: 2
Letouny ztracené v Pacifiku – 31.7.15 |zobrazeno: 5530x, komentářů: 12
Hledač našel zlaté mince z Říšské banky – 16.7.15 |zobrazeno: 5501x, komentářů: 16
Hledači navedli archeology na poklad – 15.7.15 |zobrazeno: 5417x, komentářů: 6
Detektorář našel zachovalý římský hrob – 10.7.15 |zobrazeno: 5495x, komentářů: 2
Německý bunkr z WW II. otevřen – 16.6.15 |zobrazeno: 5502x, komentářů: 5
Zlatý skytský poklad nese stopy opia – 6.6.15 |zobrazeno: 5481x, komentářů: 9
I v Irsku nacházejí psi poklady – 23.5.15 |zobrazeno: 5440x, komentářů: 5
Stříbro z SS City of Cairo vyzvednuto – 15.4.15 |zobrazeno: 5476x, komentářů: 11
Z moře do vzduchu – 9.4.15 |zobrazeno: 5442x, komentářů: 29
Vyráběli neandertálci šperky? – 27.3.15 |zobrazeno: 5577x, komentářů: 3
V Argentině objeven tajný úkryt nacistů – 24.3.15 |zobrazeno: 5497x, komentářů: 1
Amatérský archeolog našel další unikát – 23.3.15 |zobrazeno: 5534x, komentářů: 2
Knihovna ukrývala poklad mincí – 22.3.15 |zobrazeno: 5551x, komentářů: 6
Unikátní objevy amatérských archeologů – 15.3.15 |zobrazeno: 5592x, komentářů: 9
Mimořádný objev keltského hrobu – 10.3.15 |zobrazeno: 5544x, komentářů: 19
Tajemství čínské mumie – 9.3.15 |zobrazeno: 5590x, komentářů: 12
Iwodžima – 70. výročí „ikonické“ bitvy – 27.2.15 |zobrazeno: 5504x, komentářů: 1
„We also served!“ – 23.2.15 |zobrazeno: 5486x, komentářů: 7
3500 let starý poklad nalezen v Polsku – 23.2.15 |zobrazeno: 5536x, komentářů: 13
Poklad z Berthouville byl restaurován – 17.2.15 |zobrazeno: 5432x, komentářů: 7
Co vše můžeme nalézt z doby bronzové... – 13.2.15 |zobrazeno: 5497x, komentářů: 3
Detektorář vykopal "opilého staříka" – 8.2.15 |zobrazeno: 5547x, komentářů: 3
Co se stalo v den zvaný Halcyon? – 18.1.15 |zobrazeno: 5467x, komentářů: 1
Kousky vikingské kořisti z Irska nalezeny v Norsku – 16.1.15 |zobrazeno: 5402x, komentářů: 1
Fotoaparát z Atlantického valu – 16.1.15 |zobrazeno: 5483x, komentářů: 6
Knoflík z vánočního příměří WW I. 1914 – 8.1.15 |zobrazeno: 5532x, komentářů: 6
Happy Christmas II. nová fota + video – 7.1.15 |zobrazeno: 5445x, komentářů: 11
Happy Christmas za 35 milionů – 7.1.15 |zobrazeno: 5521x, komentářů: 5
Smuteční prsten prohlášen za poklad – 29.12.14 |zobrazeno: 5496x, komentářů: 4
Hitlerův kluzák opět vzlétl – 22.12.14 |zobrazeno: 5488x, komentářů: 6
Depot keltských mincí vydává zlato – 19.12.14 |zobrazeno: 5474x, komentářů: 12
Vánoce a´la NSDAP – 18.12.14 |zobrazeno: 5458x, komentářů: 4
Další útok na koncentrační tábor – 17.12.14 |zobrazeno: 5478x, komentářů: 3
Na „švýcara“ měli patent už Římané – 5.12.14 |zobrazeno: 5464x, komentářů: 6
Hledači poodhalují historii svého kraje – 5.12.14 |zobrazeno: 5486x, komentářů: 2
Poklad římského stříbra – 28.11.14 |zobrazeno: 5480x, komentářů: 6
V Karibiku nalezen vrak holandské lodi – 25.11.14 |zobrazeno: 5471x, komentářů: 3
Nemocniční scan odhalil tajemství poháru – 20.11.14 |zobrazeno: 5494x, komentářů: 4
Detektorář nalezl poklad Vikingů – 18.10.14 |zobrazeno: 5569x, komentářů: 8
Svědectví Seelowských výšin – 12.10.14 |zobrazeno: 5474x, komentářů: 20
Bombardér vyzdvižen po 70 letech z moře – 12.10.14 |zobrazeno: 5438x, komentářů: 3
„Psí známky“ se vrátily po 70 letech – 24.9.14 |zobrazeno: 5426x, komentářů: 2
Nalezen další "irský Ötzi" – 18.9.14 |zobrazeno: 5525x, komentářů: 6
WWII: Dny před tím (3) – 12.9.14 |zobrazeno: 5449x, komentářů: 2
Na Sibiři nalezen US bombardér z WWII – 9.9.14 |zobrazeno: 5458x, komentářů: 7
WWII: Dny před tím (2) – 4.9.14 |zobrazeno: 5454x, komentářů: 3
Hitlerova fotografie jde do dražby – 2.9.14 |zobrazeno: 5410x, komentářů: 7
Instalatér odkryl na zahradě lágr – 2.9.14 |zobrazeno: 5399x, komentářů: 7
Útok na Kisku: památky na kuriózní bitvu – 2.9.14 |zobrazeno: 5576x, komentářů: 12
Poklad nalezen při demolici starého domu – 28.8.14 |zobrazeno: 5503x, komentářů: 5
WWII: Dny před tím I. – 28.8.14 |zobrazeno: 5461x, komentářů: 3
200 let starý „drink“ nalezen ve vraku – 21.8.14 |zobrazeno: 5398x, komentářů: 3
Nejcennější depot mincí v USA v prodeji – 17.8.14 |zobrazeno: 5461x, komentářů: 2
Školáci našli 4300 let starý zlatý šperk – 15.8.14 |zobrazeno: 5478x, komentářů: 6
Zlatý poklad v Normandii z II. WW – 12.8.14 |zobrazeno: 5484x, komentářů: 11
Chemické zbraně v mořích stále hrozí – 18.7.14 |zobrazeno: 5480x, komentářů: 9
Poklad dvou civilizací – 9.7.14 |zobrazeno: 5495x, komentářů: 3
Zákop v Ardenách vydal své tajemství – 7.7.14 |zobrazeno: 5509x, komentářů: 13
Hitler: Těžce na cvičišti... – 7.7.14 |zobrazeno: 5435x, komentářů: 5
Mlčeti zlato! – 6.6.14 |zobrazeno: 5464x, komentářů: 7
Výstava v Přerově o víkendu končí – 1.6.14 |zobrazeno: 5404x, komentářů: 22
"Titanik 19. století" vydává další zlato – 23.5.14 |zobrazeno: 5477x, komentářů: 7
Válku je nejprve slyšet... – 23.5.14 |zobrazeno: 5419x, komentářů: 4
Obrovský poklad či obří kachna? – 12.4.14 |zobrazeno: 5376x, komentářů: 6
Místa duchů II. Základna RAF Molesworth – 8.4.14 |zobrazeno: 5453x, komentářů: 3
1800 let starý dopis vojáka rozluštěn – 31.3.14 |zobrazeno: 5415x, komentářů: 7
Ledovce vydaly munifikovaná těla vojáků – 21.3.14 |zobrazeno: 5468x, komentářů: 26
Místa duchů I. Loď duchů – 20.3.14 |zobrazeno: 5518x, komentářů: 22
Poklady doby bronzové – 10.3.14 |zobrazeno: 5432x, komentářů: 15
Velká odměna pro nálezce pokladu – 8.3.14 |zobrazeno: 5387x, komentářů: 54
V Praze nalezen velký depot mincí – 6.3.14 |zobrazeno: 5485x, komentářů: 26
Nalezen největší depot v historii USA – 28.2.14 |zobrazeno: 5490x, komentářů: 16
Liberator se natrvalo vrátil do Nepomuku – 28.2.14 |zobrazeno: 5509x, komentářů: 18
Bouře odkrývají nebezpečnou historii – 27.2.14 |zobrazeno: 5421x, komentářů: 6
Vikingové: Život a legenda – 7.2.14 |zobrazeno: 5506x, komentářů: 6
"Zlatý anděl" viděl konec Války růží – 31.1.14 |zobrazeno: 5442x, komentářů: 12
Záhada smrti Alexandra Velikého – 19.1.14 |zobrazeno: 5547x, komentářů: 7
Cestovní zpráva z archeologické besídky – 20.12.13 |zobrazeno: 5428x, komentářů: 10
Můj životní nález – 12.12.13 |zobrazeno: 5386x, komentářů: 19
Jackpot za 462 000 liber – 12.12.13 |zobrazeno: 5410x, komentářů: 8
Po stopách dopisu svobodníka Eddingtona – 6.12.13 |zobrazeno: 5397x, komentářů: 9
Poklady z kalné River Wear – 6.12.13 |zobrazeno: 5405x, komentářů: 13
Přemysl Otakar II. ve Svaté zemi – 3.12.13 |zobrazeno: 5387x, komentářů: 8
Masonův poklad - dvakrát nalezený – 2.12.13 |zobrazeno: 5358x, komentářů: 10
Zlatý Licinius za 48 000 dolarů – 1.12.13 |zobrazeno: 5334x, komentářů: 24
Zlaté štěstí začátečníka – 25.11.13 |zobrazeno: 5359x, komentářů: 21
Švédové našli „zlaté" hlavy Vikingů – 21.11.13 |zobrazeno: 5356x, komentářů: 11
Unikátní nález detektorem II. – 16.11.13 |zobrazeno: 5419x, komentářů: 8
Unikátní nález detektorem – 11.11.13 |zobrazeno: 5406x, komentářů: 7
Statistika pokladů – 7.11.13 |zobrazeno: 5352x, komentářů: 3
Hledači a archeologové v Británii – 4.11.13 |zobrazeno: 5385x, komentářů: 12
Jackpot od Pobřeží pokladů – 25.10.13 |zobrazeno: 5415x, komentářů: 4
Vydají zavraždění Vikingové tajemství? – 24.10.13 |zobrazeno: 5370x, komentářů: 9
Nedopovězený příběh – 23.10.13 |zobrazeno: 5388x, komentářů: 9
Nugget za všechny prachy – 21.10.13 |zobrazeno: 5487x, komentářů: 10
Boj o asyrský poklad skončil – 17.10.13 |zobrazeno: 5420x, komentářů: 12
Nejkratší vyznání – 16.10.13 |zobrazeno: 5385x, komentářů: 5
Jezero Titicaca vydalo další poklad – 15.10.13 |zobrazeno: 5420x, komentářů: 9
Jak "Mezek" pokořil Spitfiry – 10.10.13 |zobrazeno: 5424x, komentářů: 13
Magnetické vlny zkoumají lodě duchů – 7.10.13 |zobrazeno: 5400x, komentářů: 5
USA na sebe téměř svrhly vodíkovou bombu – 1.10.13 |zobrazeno: 5377x, komentářů: 7
Objevena Kristova bájná Dalmanuta? – 30.9.13 |zobrazeno: 5451x, komentářů: 4
Kurgan skrýval poklad Sarmatů – 24.9.13 |zobrazeno: 5414x, komentářů: 10
Zapomenuté římské tažení – 20.9.13 |zobrazeno: 5353x, komentářů: 7
Hesse prý zabili Britové – 17.9.13 |zobrazeno: 5350x, komentářů: 6
Bahno ukrývalo poklad z WW II. – 16.9.13 |zobrazeno: 5378x, komentářů: 18
Letecké snímky odkryly hrob bojovníka – 15.9.13 |zobrazeno: 5365x, komentářů: 21
Největší depot mincí potřebuje peníze – 13.9.13 |zobrazeno: 5361x, komentářů: 18
Muzeum v atomovém bunkru – 11.9.13 |zobrazeno: 5362x, komentářů: 7
Poklad z Křížového vrchu vystaven – 10.9.13 |zobrazeno: 5380x, komentářů: 25
U Chrámové hory objeven zlatý poklad – 10.9.13 |zobrazeno: 5366x, komentářů: 7
Nejsme trošku troškaři? – 10.9.13 |zobrazeno: 5403x, komentářů: 5
Nalezen hrob Attily? – 1.1.70 |zobrazeno: 5466x, komentářů: 8

 
Soutěže:

Výsledky soutěže o ceny - 100. výročí ČSR – 16.12.18 |zobrazeno: 5477x, komentářů: 8
Velká válka: doteky historie – 19.11.14 |zobrazeno: 5435x, komentářů: 8

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
Dohledávačka XP MI-6 - Detektory kovů
Dohledávačka XP MI-6


Cena: 3960 Kč
Nebo na 20 splátek
198 Kč měsíčně bez navýšení!!!
Platí pouze do 15. 11. 2021!
více

 Příslušenství - detektory
Cívka Detech Ultimate pro XP (4kHz) 33cm - Detektory kovů
Cívka Detech Ultimate pro XP (4kHz) 33cm


Cena: 3890 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 290 Kč

Nebo na 20 splátek
195 Kč měsíčně bez navýšení!!!
Platí pouze do 15. 11. 2021!
více

 Kde to nejvíce žije?
Pomoc s určením
zob.: 2569x, kom.: 16
Československý bodák vz. 24
zob.: 1033x, kom.: 12
Protektorátní oznámení
zob.: 1292x, kom.: 9
Dnešní nálezy
zob.: 582x, kom.: 8
Germany
zob.: 648x, kom.: 7

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový akční set XP Deus PRO II - detektor kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2021, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ