Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Seminář archeologové a hledači v ARÚ AV

"Každé neodborné vyzvednutí archeologického předmětu ze země znamená nevratné zničení kusu historie, a to musí být vyváženo získaným poznáním. " Tak by mohl znít jedním z hlavních motivů společného semináře detektorářů a archeologů, který o uplynulém víkendu pod názvem "Nedestruktivní metody v archeologii" proběhl ve studovně Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

Zvětšit obrázek


Takové setkání archeologů a hledačů se konalo na půdě Archeologického ústavu znovu po dvou letech a jeho cílem bylo především představit základní metody práce a dokumentační postupy používané v nedestruktivní archeologii a získat znalosti, které detektoráři usnadní komunikaci s profesionálními archeology, pod jejichž vedením se může zapojit do poznávání a ochrany archeologického kulturního dědictví.

Z mnoha zajímavých a pro některé hledače někdy i kontroverzních momentů jsme vybrali některé.

V první přednášce zodpověděl zástupce ředitele ARÚ AV pro památkovou péči a legislativu Jan Mařík, archeolog z oddělení archeologie středověku, otázku, kdo všechno vlastně může u nás provádět archeologické výzkumy.

Zvětšit obrázek


Zákon č. 20/1987 sb. o státní památkové péči v paragrafu 21 říká, že archeologické výzkumy je v České republice oprávněn provádět pouze Archeologický ústav AV ČR, který v případě potřeby uzavírá dohody s právnickými a fyzickými osobami, které musí získat získat povolení od Ministerstva kultury ČR, a to na základě splnění podmínek odborné kvalifikace a dalších přísných podmínek.

Zvětšit obrázek


Vyhledávat archeologické nálezy lze pouze v rámci archeologických výzkumů. Bezpodmínečně by se měli hledači vyhýbat nejen "archeologickým lokalitám", ale i „územím s archeologickými nálezy". O co přesně jde? Pojem „území s archeologickými nálezy“ vymezuje paragraf 23, z jehož výkladu plyne pro mnohé hledače překvapivé i poněkud tíživé zjištění, že to není jen území, kde se našel archeologický artefakt, ale i území, kde se jeho nález předpokládá.

Nález, ať již byl učiněn v rámci archeologického výzkumu či náhodně, náleží - jak většina hledačů bezesporu ví - kraji či obci – pouze koná-li výzkum státní instituce, nález náleží státu.

Co všechny přítomné určitě v této souvislosti zvláště zajímalo, je otázka vyplácení odměny, nálezného. Podle platného zákona má "šťastlivec", který nalezl předmět ze zlata či stříbra nárok na základě odborného posudku na 10 procent z hodnoty drahého kovu, u ostatních předmětů na 10 procent z historické hodnoty nálezu.

Převažující praxe je v poslední době naštěstí taková, že kraje stanovují odměnu i u předmětu zhotovených z cenných kovů z jejich historické hodnoty. Především proto, že mají zájem obohacovat svá muzea o zajímavé přírůstky a rovněž při mimořádném nálezu z toho pro ně plyne určitá prestiž někdy i trocha té mediální slávy.
Co je jistě vítané - chystaný nový zákon počítá již s variantou výpočtu odměny pouze z historické hodnoty předmětu.
Není asi třeba zvlášť zdůrazňovat, že odměna se vyplácí pouze za předpokladu, že byl artefakt či depot nalezen zákonným způsobem, tedy ne pomocí detektoru.

V další diskuzi přišly na přetřes i různé teoretické modely a varianty spolupráce detektorářů s archeology. Jan Mařík pak předložil dva příklady, jak je taková spolupráce nastavena v Maďarsku a Estonsku. V Estonsku musí zájemce o spolupráci s archeology projít kurzem, kde získá příslušné znalosti a pak obdrží něco jako „řidičák na detektor“. V Maďarsku zase musí před hledáním zajít do příslušného muzea se zaregistrovat a obdrží seznam lokalit, kde nesmí hledat. Většina přítomných se klonila spíše k „estonské“ cestě.

Za zcela zoufalý bylo ale všemi přítomnými označeno represivní řešení, které zvolily slovenské úřady, důsledkem čehož je mj. mizení vzácných archeologických nálezů do ciziny.

V druhé dopolední přednášce přiblížil archeolog Martin Kuna, vedoucí oddělení informačních zdrojů a mj. hlavní autor i pro hledače inspirativní publikace Nedestruktivní archeologie, možnosti, metody a efektivitu povrchového sběru. Ten se v některých oblastech kryje s vyhledávacími postupy detektorářů a může jim pomoci získat plastičtější obraz o historii lokality, kde se pohybují. Ideální je stav, když se tyto metody při archeologickém výzkumu doplňují.Podstata tématu další přednášky Martina Kuny – Evidence archeologických výzkumů a nálezů - je jedním z latentních sporů mezi archeology a detektoráři. Jak archeolog zdůraznil, "každé vyzvednutí archeologického předmětu ze země znamená nevratné zničení kusu historie, a to musí být vyváženo získaným poznáním. " A to nezískáme, když nevíme, kde přesně byl artefakt nalezen, jak byl uložen, v jakých souvislostech a vztazích k okolí atd. - tedy, když řádně nezaznamenáme „nálezové okolnosti“. Jinak se stává pouhým krásným předmětem, který nám ale nic nepoví o své historii.

Přednáška Povrchový průzkum s detektory kovů v areálu opidia Třísov v letech 2010-2013 archeologa a numismatika Národního muzea Jiřího Militkého byla o to víc zajímavá, neboť někteří z přítomných měli možnost se jej zúčastnit.Průzkum odhalil mnohé nové skutečnosti o životě na opidiu.

Zvětšit obrázek


Jiří Militký při této příležitosti vysvětlil, proč je pro numismatiky důležitá evidence každé jednotlivé keltské mince zaregistrované s nálezovými okolnostmi, byť jich třeba několik stejného typu už mají uloženy ve sbírkách. Důležitý je už samotný fakt, že se mince vůbec našla – je střípkem do mozaiky vytvářející plastický obraz oběhu mincí v keltském světě a tím přináší i bližší vhled do keltského obchodu a ekonomiky.

Na Třísov navázal Jan Mařík příbuznou přednáškou Nedestruktivní průzkum hradiště v Libici nad Cidlinou. Byly při něm použity metody leteckého snímkování, geodetického zaměření, povrchového sběru, geofyzikálního výzkumu pomocí cesiového magnetometru a výzkum pomocí detektorů kovů. Kombinace těchto metod přinesly tak překvapivé výsledky, že doslova převrátily pohled fungování hradiště, než jak jej přinesl výzkum v 50. letech.

Zvětšit obrázek


Oba tyto případy - jak výzkum na Třísově tak v Libici - přítomným jasně ukázaly, jak je důležité, aby byl na takových lokalitách výzkum odborně veden a řízen – získané poznatky poskytnou zcela jiný obraz o historii místa, než ojedinělé, byť nahlášené nálezy.

Každý účastník školení obdržel na závěr potvrzení o účasti, které samozřejmě není dokladem opravňujícím provádět samostatně archeologické výzkumy, ale může detektoráři pomoci při komunikaci s muzei jako jakési osvědčení jeho poctivého zájmu o archeologii.

Stejně jako loni byl seminář určen hledačům, kteří již s archeology spolupracovali a na základě jejich doporučení, aby se tak zamezilo účasti těch, kteří by chtěli získané informace zneužít k vyhledávání a rabování archeolokalit.

Zvětšit obrázek


V únoru se bude konat v ARU další seminář se stejným programem, zájem o něj však už nyní vysoce překračuje kapacitu studovny. Proto hodlají archeologové i přes časovou náročnost pořádat tyto semináře s větší časovou frekvencí, aby se dostalo na více zájemců.

Takováto dlouhodobá iniciativa Archeologického ústavu je velmi důležitým a jasným dokladem toho, že se jeho zástupci snaží nalézt společnou cestu se "slušnými" detektoráři, kteří mají zájem na oficiální spolupráci.


Autor: Kasander, zobrazeno: 5011x, komentářů: 91  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele Kasander


Nálezy:

Pár šmuků – 22.4.20 |zobrazeno: 2857x, komentářů: 13
Z posledních hledaček – 10.4.20 |zobrazeno: 3450x, komentářů: 9
Pár kousků z víkendu – 21.2.20 |zobrazeno: 5683x, komentářů: 17
Než udeřila Sabina – 11.2.20 |zobrazeno: 5152x, komentářů: 9
Pár kousků z podzimu II. – 31.12.19 |zobrazeno: 5025x, komentářů: 4
Pár kousků z podzimu – 20.12.19 |zobrazeno: 5003x, komentářů: 9
Mincičky udělaly radost – 14.6.19 |zobrazeno: 5023x, komentářů: 6
Z víkendu – 5.6.19 |zobrazeno: 5278x, komentářů: 12
Pomoc s určením – 14.11.18 |zobrazeno: 4978x, komentářů: 10
Z Údolí sudeťáčků VII. – 10.10.18 |zobrazeno: 4968x, komentářů: 10
Pár drobností – 7.9.18 |zobrazeno: 4992x, komentářů: 4
Rozbité příběhy – 20.10.17 |zobrazeno: 4938x, komentářů: 7
Pár kousků z dovolené – 15.9.17 |zobrazeno: 4972x, komentářů: 8
Velikonoční Šumava – 17.5.17 |zobrazeno: 5010x, komentářů: 7
V "Udolí sudeťáčků" VI. – 10.10.16 |zobrazeno: 5056x, komentářů: 6
Na sv. Václava - Václav IV. – 3.10.16 |zobrazeno: 5071x, komentářů: 18
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" - číslo – 25.8.16 |zobrazeno: 5094x, komentářů: 6
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" – 23.8.16 |zobrazeno: 5104x, komentářů: 10
Z dubnové Šumavy – 11.5.16 |zobrazeno: 5118x, komentářů: 23
Freie Stadt Danzig a něco na odkašlávání – 5.10.15 |zobrazeno: 5037x, komentářů: 7
Z minulého víkendu – 25.9.15 |zobrazeno: 5014x, komentářů: 11
Něco z dovolené – 12.8.15 |zobrazeno: 5009x, komentářů: 15
Ještě něco z jara – 29.5.15 |zobrazeno: 5090x, komentářů: 10
Robotní známky - sourozenci – 14.11.14 |zobrazeno: 5153x, komentářů: 14
Ze smeťáčku a pole – 22.10.14 |zobrazeno: 5010x, komentářů: 17
Stříbro a pečeťák – 5.9.14 |zobrazeno: 5111x, komentářů: 3
Údolí sudeťáčků IV. – 19.8.14 |zobrazeno: 5147x, komentářů: 18
V Údolí sudeťáčků III. – 13.8.14 |zobrazeno: 5321x, komentářů: 22
Pár kousků z tropů – 22.7.14 |zobrazeno: 5025x, komentářů: 4
Zas přibylo pár lahviček – 17.7.14 |zobrazeno: 5061x, komentářů: 17
Můj první zákopák – 14.7.14 |zobrazeno: 5087x, komentářů: 9
Dohledávka v "Údolí sudeťáčků" – 7.7.14 |zobrazeno: 5070x, komentářů: 16
Faléry, knofle, mince... – 17.6.14 |zobrazeno: 5157x, komentářů: 15
Sudeťáček z Údolí sudeťáčků – 11.6.14 |zobrazeno: 5121x, komentářů: 23
Ze šumavského smeťáčku – 23.5.14 |zobrazeno: 5026x, komentářů: 15
Určení žetonu – 28.4.14 |zobrazeno: 5091x, komentářů: 4
Kámen neudržel tajemství – 3.4.14 |zobrazeno: 5094x, komentářů: 20
Z březnových vycházek – 19.3.14 |zobrazeno: 5077x, komentářů: 12
Závaží – 6.3.14 |zobrazeno: 5096x, komentářů: 7
Medaile Za obranu Kavkazu – 3.3.14 |zobrazeno: 5130x, komentářů: 10
Něco z posledních vycházek – 20.2.14 |zobrazeno: 5027x, komentářů: 17
Kde ty loňské přezky jsou... – 29.1.14 |zobrazeno: 5060x, komentářů: 19
Ještě z vánočního hledání – 13.1.14 |zobrazeno: 5033x, komentářů: 12
Poslední podzimní výlet – 9.1.14 |zobrazeno: 4997x, komentářů: 15

 
Články:

Zimní ohlédnutí za horkou Moravou III. – 31.12.19 |zobrazeno: 5042x, komentářů: 2
Zimní ohlédnutí za horkou Moravou II. – 31.12.19 |zobrazeno: 5038x, komentářů: 3
Zimní ohlédnutí za horkou Moravou I. – 31.12.19 |zobrazeno: 5003x, komentářů: 3
Tak konečně hotovo – 8.10.19 |zobrazeno: 5430x, komentářů: 12
Nýrské muzeum vydalo Česká bojiště – 1.8.19 |zobrazeno: 5090x
Cesta na Měsíc podle Life – 19.7.19 |zobrazeno: 5011x, komentářů: 5
Ražby a emise k 100. výročí ČSR – 15.12.18 |zobrazeno: 5008x, komentářů: 3
Den válečných veteránů v Praze – 9.11.18 |zobrazeno: 4991x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil IV. – 26.9.18 |zobrazeno: 4885x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil III. – 19.9.18 |zobrazeno: 4918x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil II. – 17.9.18 |zobrazeno: 4929x, komentářů: 1
První ročník v Jedovnici se vydařil I. – 17.9.18 |zobrazeno: 4915x, komentářů: 2
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 13.6.18 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 5
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 4.6.18 |zobrazeno: 4956x, komentářů: 6
Tradiční jarní Šumava s Karlem – 12.4.18 |zobrazeno: 4945x, komentářů: 3
Rozloučení a setkání s legendami – 15.8.17 |zobrazeno: 4967x, komentářů: 1
Sloup 2017 III. – 10.6.17 |zobrazeno: 5030x, komentářů: 2
Opět jsme se bavili ve Sloupu II. – 26.5.17 |zobrazeno: 4991x, komentářů: 5
Opět jsme se bavili ve Sloupu – 25.5.17 |zobrazeno: 4981x, komentářů: 7
Přednáška: SS-Totenkopfring – 30.4.17 |zobrazeno: 5718x, komentářů: 14
Za Kelty v Týnci nad Labem – 4.2.17 |zobrazeno: 5073x, komentářů: 5
Přednáška Acciho "Fryšava 1945" – 11.11.16 |zobrazeno: 5079x, komentářů: 2
Zavírání Šumavy – 8.11.16 |zobrazeno: 4961x, komentářů: 6
V Protivanově jsme se bavili již počtvrté – 8.10.16 |zobrazeno: 4972x, komentářů: 2
V Protivanově jsem se bavili již počtvrté – 30.9.16 |zobrazeno: 4999x, komentářů: 8
Sloup vašima očima – 1.6.16 |zobrazeno: 4893x, komentářů: 3
Vydařený Sloup 2016 IV. – 31.5.16 |zobrazeno: 5119x, komentářů: 2
Vydařený Sloup 2016 III. – 27.5.16 |zobrazeno: 4993x, komentářů: 10
Vydařený Sloup 2016 II. – 26.5.16 |zobrazeno: 5014x, komentářů: 5
Další poutavé putování za Římany – 4.5.16 |zobrazeno: 5239x, komentářů: 1
Pozvánka na unikátní výstavu – 15.4.16 |zobrazeno: 5005x, komentářů: 3
PF 2016: vybrali jste tu nej – 11.1.16 |zobrazeno: 4932x, komentářů: 2
PF 2016: opět vybíráme tu nejzajímavější – 10.1.16 |zobrazeno: 5041x, komentářů: 16
V Bělorusku přituhuje – 23.12.15 |zobrazeno: 4950x, komentářů: 8
Oppidum Stradonice a detektorové výzkumy – 22.12.15 |zobrazeno: 5174x, komentářů: 4
Pozvánka na výstavu: Smrtí to nekončí – 24.9.15 |zobrazeno: 4978x, komentářů: 7
Protivanov 2015 – II. – 18.9.15 |zobrazeno: 5066x, komentářů: 8
Protivanov 2015 - I. – 18.9.15 |zobrazeno: 5088x, komentářů: 13
Výstava: Poklady doby bronzové – 17.7.15 |zobrazeno: 4954x
Svědectví nálezu: australský ešus 1940 – 29.6.15 |zobrazeno: 4983x, komentářů: 4
Legenda A-2: umění na leteckých bundách – 11.6.15 |zobrazeno: 5105x, komentářů: 17
Jak se oblékal Sloup – 1.6.15 |zobrazeno: 5176x, komentářů: 8
SLOUP 2015 I. – 24.5.15 |zobrazeno: 5050x, komentářů: 6
SLOUP 2015 II. – 24.5.15 |zobrazeno: 4997x, komentářů: 4
Držme Romanovi palce – 3.4.15 |zobrazeno: 5038x, komentářů: 42
Chcete vlastnit kus Atlantického valu? – 31.3.15 |zobrazeno: 4982x, komentářů: 5
Dvě pozoruhodné výstavy v Boskovicích – 9.2.15 |zobrazeno: 4928x, komentářů: 2
PF 2015: vybrali jste tu nej! – 10.1.15 |zobrazeno: 5034x, komentářů: 7
Výstava o čs. legiích ve Vlašimi – 7.11.14 |zobrazeno: 4987x, komentářů: 11
Poutavé putování za Římany – 30.10.14 |zobrazeno: 4971x, komentářů: 6
Soutěž o ceny: „Velká válka“ v nálezech – 10.10.14 |zobrazeno: 4996x, komentářů: 19
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 4922x, komentářů: 8
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 5023x, komentářů: 10
Za tej první vojny – 25.9.14 |zobrazeno: 4895x, komentářů: 11
Festivalový den v Libyni u Lubence – 13.9.14 |zobrazeno: 4960x, komentářů: 5
Nová rubrika „Velká válka – soutěž" – 29.8.14 |zobrazeno: 5037x
12. Tankový den v Lešanech tuto sobotu – 28.8.14 |zobrazeno: 4963x
Výstava o bombardování Brna – 21.8.14 |zobrazeno: 5105x, komentářů: 3
Krádež raritních zlatých mincí – 18.8.14 |zobrazeno: 5011x, komentářů: -12
Archemapp - konečně pořádek v nálezech – 11.7.14 |zobrazeno: 5449x, komentářů: 27
Vyhlášena čtvrtá "zbraňová amnestie" – 7.7.14 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 32
V Dupárně v Kynšperku to v sobotu žilo – 1.7.14 |zobrazeno: 4945x, komentářů: 18
V pražské zoo padaly "zlaťáky" – 30.6.14 |zobrazeno: 5225x, komentářů: 14
Pozvánka na výstavu o hledání v ZOO – 21.6.14 |zobrazeno: 5085x, komentářů: 3
Odešla legenda podmořského hledání – 19.6.14 |zobrazeno: 5006x, komentářů: 10
Pozvánka na výstavu do Bechyně – 12.6.14 |zobrazeno: 5031x, komentářů: 1
Poklady, které mění pohled na historii – 7.6.14 |zobrazeno: 4991x, komentářů: 4
I takový byl letošní Sloup I. – 23.5.14 |zobrazeno: 4979x, komentářů: 16
I takový byl letošní Sloup II. – 23.5.14 |zobrazeno: 5008x, komentářů: 4
Sloup 2014 - rekordní účast – 15.5.14 |zobrazeno: 4978x, komentářů: 26
Co jsme se dozvěděli o "počeťácích" – 31.3.14 |zobrazeno: 5409x, komentářů: 6
Archeolog versus detektorář – 22.2.14 |zobrazeno: 4964x, komentářů: 25
Nalezen legendární poklad Nibelungů? – 21.2.14 |zobrazeno: 5177x, komentářů: 10
Seminář archeologové a hledači v ARÚ AV – 31.1.14 |zobrazeno: 5011x, komentářů: 91
PF 2014: vybrali jsme tu nej – 10.1.14 |zobrazeno: 4905x, komentářů: 17
PF 2014: vybíráme tu nejzajímavější – 6.1.14 |zobrazeno: 5034x, komentářů: 38
Veselá vánoční soutěž - vyhlášení – 28.12.13 |zobrazeno: 5160x, komentářů: 30
Veselá vánoční soutěž o ceny – 23.12.13 |zobrazeno: 5078x, komentářů: 400
Půdovky na titulní stránce – 19.12.13 |zobrazeno: 4999x, komentářů: 10
Nálezy antických mincí v Čechách – 17.12.13 |zobrazeno: 5130x, komentářů: 7
Rytířské řády v Hodoníně – 4.12.13 |zobrazeno: 5524x, komentářů: 7
Výstava Po stopách Germánů – 30.10.13 |zobrazeno: 5003x, komentářů: 2
Zlato v …. – 25.10.13 |zobrazeno: 5097x, komentářů: 6
Archeologie přemyslovských Čech – 16.10.13 |zobrazeno: 4931x, komentářů: 3
Nugget Zlatá noha pokořil aukční rekord – 2.10.13 |zobrazeno: 4975x, komentářů: 2
Peníze habsburských panovníků – 26.9.13 |zobrazeno: 4916x, komentářů: 2
Zajímavá výstava v Kolíně – 23.9.13 |zobrazeno: 4953x, komentářů: 4
První setkání hledačů v Protivanově – 20.9.13 |zobrazeno: 5019x, komentářů: 37

 
Půdovky atd.:

Veledůstojný blahorodý pán... – 13.2.19 |zobrazeno: 4872x, komentářů: 9
Poradí někdo? – 18.9.18 |zobrazeno: 4899x, komentářů: 6
Hugo Köller Solingen – 27.8.18 |zobrazeno: 4970x, komentářů: 3
Co všechno asi odmykaly? – 20.10.17 |zobrazeno: 4853x, komentářů: 7
Pozdrav z dovolené – 10.8.16 |zobrazeno: 4935x, komentářů: 10
Úklid půdy pokračuje – 23.10.15 |zobrazeno: 4923x, komentářů: 5
Úklid na půdě – 10.10.14 |zobrazeno: 4913x, komentářů: 11

 
Odkrytá historie:

Japonští archeologové trefili jackpot – 19.9.18 |zobrazeno: 5317x, komentářů: 6
Poklad ještě nevydal všechna tajemství – 18.9.18 |zobrazeno: 5474x, komentářů: 7
Hledač našel dva 600 let staré prsteny – 9.10.17 |zobrazeno: 5665x, komentářů: 6
Sporťák ležel v zemi půl století – 15.9.17 |zobrazeno: 5216x, komentářů: 1
V Egyptě objevili 2000 let staré hrobky – 17.8.17 |zobrazeno: 5238x, komentářů: 2
Objev "zlatého vlka" – 15.7.17 |zobrazeno: 5282x, komentářů: 2
Poklad pod podlahou – 26.1.17 |zobrazeno: 5649x, komentářů: 30
Tajemství přívěsku ze Sobiboru – 17.1.17 |zobrazeno: 5297x, komentářů: 9
Hledač našel vzácné vikingské mince – 7.12.16 |zobrazeno: 5580x, komentářů: 5
Studenti našli poklad římských mincí – 26.7.16 |zobrazeno: 5408x, komentářů: 3
Největší nález vikingského zlata v Dánsku – 21.6.16 |zobrazeno: 5236x, komentářů: 7
Vrak na Pobřeží kostlivců vydal poklad – 10.6.16 |zobrazeno: 5244x, komentářů: 8
Zlatý poklad Bójů nalezen v Horním Rakousk – 9.6.16 |zobrazeno: 5209x, komentářů: 3
Objevena první vrstva londýnské historie – 2.6.16 |zobrazeno: 5157x, komentářů: 3
"Chytřejší Enigma" za tři stovky – 31.5.16 |zobrazeno: 5113x, komentářů: 3
Nalezena „ponorka duchů" z WW II. – 27.5.16 |zobrazeno: 5112x, komentářů: 2
Dvojité dno hrnku z Osvětimi ukrývalo šper – 19.5.16 |zobrazeno: 5049x, komentářů: 3
Prospektor našel největší nugget... – 14.5.16 |zobrazeno: 5618x, komentářů: 1
Dánský hledač objevil vikingský poklad – 28.4.16 |zobrazeno: 5142x, komentářů: 4
Co bylo ve vikingském "sudeťákovi" – 6.4.16 |zobrazeno: 5100x, komentářů: 7
Pořádné štěstí začátečníka – 31.3.16 |zobrazeno: 5182x, komentářů: 2
Další námořní hádanka objasněna – 24.3.16 |zobrazeno: 4938x, komentářů: 4
Turistka našla vzácnou Trajánovu minci – 17.3.16 |zobrazeno: 5148x, komentářů: 10
Britský hledač objevil anglosaské sídliště – 10.3.16 |zobrazeno: 5095x, komentářů: 5
Poklady objevené hledači na výstavě – 4.3.16 |zobrazeno: 5181x, komentářů: 2
Školák našel sošku starou 3400 let – 26.2.16 |zobrazeno: 5019x, komentářů: 9
Buldozerista našel římany za šest milionů – 12.2.16 |zobrazeno: 5160x, komentářů: 8
Rok 2015: Velké objevy v archeologii IV. – 28.1.16 |zobrazeno: 5091x, komentářů: 2
Rok 2015: Velké objevy v archeologii III. – 17.1.16 |zobrazeno: 5005x, komentářů: 3
Rok 2015: Velké objevy v archeologii II. – 9.1.16 |zobrazeno: 5035x, komentářů: 2
Dva depoty z Ukrajiny – 23.12.15 |zobrazeno: 5047x, komentářů: 3
Mince z pokladu přepisují historii – 22.12.15 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 10
Nejstarší známý zlatý šperk v Evropě? – 28.11.15 |zobrazeno: 5094x, komentářů: 3
Životní nález britského hledače – 18.11.15 |zobrazeno: 5099x, komentářů: 4
Depůtek po čínsku – 11.11.15 |zobrazeno: 5119x, komentářů: 11
Český denár v stříbrném pokladu v Dánsku – 5.11.15 |zobrazeno: 5328x, komentářů: 4
V Egejském moři objeveno 22 vraků – 5.11.15 |zobrazeno: 4998x, komentářů: 3
Neznámé snímky Titaniku – 19.10.15 |zobrazeno: 5011x, komentářů: 5
Prsten manželky Jindřicha VIII.? – 15.10.15 |zobrazeno: 5141x, komentářů: 6
Poklad Quinta Fulviuse – 14.10.15 |zobrazeno: 5043x, komentářů: 3
Tajemný vlak ve Walbrzychu – 6.10.15 |zobrazeno: 5700x, komentářů: 16
Pole plné římských depotů – 6.10.15 |zobrazeno: 5053x
Vikingské mince nalezeny ve Walesu – 19.9.15 |zobrazeno: 5190x, komentářů: 3
Poklad římských mincí nalezen v Sofii – 16.9.15 |zobrazeno: 5137x, komentářů: 32
Depot tolarů a dukátů – 16.9.15 |zobrazeno: 5530x, komentářů: 12
Aztékové krutě demonstrovali svou moc – 21.8.15 |zobrazeno: 5072x, komentářů: 4
Štědrá Florida – 20.8.15 |zobrazeno: 4998x, komentářů: 5
Jak pohřbít čarodějnici – 10.8.15 |zobrazeno: 5034x, komentářů: 2
Letouny ztracené v Pacifiku – 31.7.15 |zobrazeno: 5161x, komentářů: 12
Hledač našel zlaté mince z Říšské banky – 16.7.15 |zobrazeno: 5382x, komentářů: 16
Hledači navedli archeology na poklad – 15.7.15 |zobrazeno: 5260x, komentářů: 6
Detektorář našel zachovalý římský hrob – 10.7.15 |zobrazeno: 5143x, komentářů: 2
Německý bunkr z WW II. otevřen – 16.6.15 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 5
Zlatý skytský poklad nese stopy opia – 6.6.15 |zobrazeno: 5030x, komentářů: 9
I v Irsku nacházejí psi poklady – 23.5.15 |zobrazeno: 5046x, komentářů: 5
Stříbro z SS City of Cairo vyzvednuto – 15.4.15 |zobrazeno: 5023x, komentářů: 11
Z moře do vzduchu – 9.4.15 |zobrazeno: 5016x, komentářů: 29
Vyráběli neandertálci šperky? – 27.3.15 |zobrazeno: 5055x, komentářů: 3
V Argentině objeven tajný úkryt nacistů – 24.3.15 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 1
Amatérský archeolog našel další unikát – 23.3.15 |zobrazeno: 5402x, komentářů: 2
Knihovna ukrývala poklad mincí – 22.3.15 |zobrazeno: 5219x, komentářů: 6
Unikátní objevy amatérských archeologů – 15.3.15 |zobrazeno: 5327x, komentářů: 9
Mimořádný objev keltského hrobu – 10.3.15 |zobrazeno: 5311x, komentářů: 19
Tajemství čínské mumie – 9.3.15 |zobrazeno: 5273x, komentářů: 12
Iwodžima – 70. výročí „ikonické“ bitvy – 27.2.15 |zobrazeno: 5197x, komentářů: 1
„We also served!“ – 23.2.15 |zobrazeno: 5078x, komentářů: 7
3500 let starý poklad nalezen v Polsku – 23.2.15 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 13
Poklad z Berthouville byl restaurován – 17.2.15 |zobrazeno: 5116x, komentářů: 7
Co vše můžeme nalézt z doby bronzové... – 13.2.15 |zobrazeno: 5100x, komentářů: 3
Detektorář vykopal "opilého staříka" – 8.2.15 |zobrazeno: 5145x, komentářů: 3
Co se stalo v den zvaný Halcyon? – 18.1.15 |zobrazeno: 5043x, komentářů: 1
Kousky vikingské kořisti z Irska nalezeny v Norsku – 16.1.15 |zobrazeno: 5075x, komentářů: 1
Fotoaparát z Atlantického valu – 16.1.15 |zobrazeno: 5034x, komentářů: 6
Knoflík z vánočního příměří WW I. 1914 – 8.1.15 |zobrazeno: 5145x, komentářů: 6
Happy Christmas II. nová fota + video – 7.1.15 |zobrazeno: 5094x, komentářů: 11
Happy Christmas za 35 milionů – 7.1.15 |zobrazeno: 5148x, komentářů: 5
Smuteční prsten prohlášen za poklad – 29.12.14 |zobrazeno: 5065x, komentářů: 4
Hitlerův kluzák opět vzlétl – 22.12.14 |zobrazeno: 5269x, komentářů: 6
Depot keltských mincí vydává zlato – 19.12.14 |zobrazeno: 5285x, komentářů: 12
Vánoce a´la NSDAP – 18.12.14 |zobrazeno: 5050x, komentářů: 4
Další útok na koncentrační tábor – 17.12.14 |zobrazeno: 5179x, komentářů: 3
Na „švýcara“ měli patent už Římané – 5.12.14 |zobrazeno: 5070x, komentářů: 6
Hledači poodhalují historii svého kraje – 5.12.14 |zobrazeno: 4994x, komentářů: 2
Poklad římského stříbra – 28.11.14 |zobrazeno: 4988x, komentářů: 6
V Karibiku nalezen vrak holandské lodi – 25.11.14 |zobrazeno: 5067x, komentářů: 3
Nemocniční scan odhalil tajemství poháru – 20.11.14 |zobrazeno: 4959x, komentářů: 4
Detektorář nalezl poklad Vikingů – 18.10.14 |zobrazeno: 5313x, komentářů: 8
Svědectví Seelowských výšin – 12.10.14 |zobrazeno: 5232x, komentářů: 20
Bombardér vyzdvižen po 70 letech z moře – 12.10.14 |zobrazeno: 5071x, komentářů: 3
„Psí známky“ se vrátily po 70 letech – 24.9.14 |zobrazeno: 5094x, komentářů: 2
Nalezen další "irský Ötzi" – 18.9.14 |zobrazeno: 5063x, komentářů: 6
WWII: Dny před tím (3) – 12.9.14 |zobrazeno: 5043x, komentářů: 2
Na Sibiři nalezen US bombardér z WWII – 9.9.14 |zobrazeno: 5131x, komentářů: 7
WWII: Dny před tím (2) – 4.9.14 |zobrazeno: 4954x, komentářů: 3
Hitlerova fotografie jde do dražby – 2.9.14 |zobrazeno: 5102x, komentářů: 7
Instalatér odkryl na zahradě lágr – 2.9.14 |zobrazeno: 5036x, komentářů: 7
Útok na Kisku: památky na kuriózní bitvu – 2.9.14 |zobrazeno: 5185x, komentářů: 12
Poklad nalezen při demolici starého domu – 28.8.14 |zobrazeno: 5161x, komentářů: 5
WWII: Dny před tím I. – 28.8.14 |zobrazeno: 4954x, komentářů: 3
200 let starý „drink“ nalezen ve vraku – 21.8.14 |zobrazeno: 5062x, komentářů: 3
Nejcennější depot mincí v USA v prodeji – 17.8.14 |zobrazeno: 5125x, komentářů: 2
Školáci našli 4300 let starý zlatý šperk – 15.8.14 |zobrazeno: 4960x, komentářů: 6
Zlatý poklad v Normandii z II. WW – 12.8.14 |zobrazeno: 5182x, komentářů: 11
Chemické zbraně v mořích stále hrozí – 18.7.14 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 9
Poklad dvou civilizací – 9.7.14 |zobrazeno: 4991x, komentářů: 3
Zákop v Ardenách vydal své tajemství – 7.7.14 |zobrazeno: 5121x, komentářů: 13
Hitler: Těžce na cvičišti... – 7.7.14 |zobrazeno: 4987x, komentářů: 5
Mlčeti zlato! – 6.6.14 |zobrazeno: 5135x, komentářů: 7
Výstava v Přerově o víkendu končí – 1.6.14 |zobrazeno: 5136x, komentářů: 22
"Titanik 19. století" vydává další zlato – 23.5.14 |zobrazeno: 5217x, komentářů: 7
Válku je nejprve slyšet... – 23.5.14 |zobrazeno: 5028x, komentářů: 4
Obrovský poklad či obří kachna? – 12.4.14 |zobrazeno: 5019x, komentářů: 6
Místa duchů II. Základna RAF Molesworth – 8.4.14 |zobrazeno: 5067x, komentářů: 3
1800 let starý dopis vojáka rozluštěn – 31.3.14 |zobrazeno: 5034x, komentářů: 7
Ledovce vydaly munifikovaná těla vojáků – 21.3.14 |zobrazeno: 5193x, komentářů: 26
Místa duchů I. Loď duchů – 20.3.14 |zobrazeno: 5245x, komentářů: 22
Poklady doby bronzové – 10.3.14 |zobrazeno: 5093x, komentářů: 15
Velká odměna pro nálezce pokladu – 8.3.14 |zobrazeno: 5070x, komentářů: 54
V Praze nalezen velký depot mincí – 6.3.14 |zobrazeno: 5023x, komentářů: 26
Nalezen největší depot v historii USA – 28.2.14 |zobrazeno: 5326x, komentářů: 16
Liberator se natrvalo vrátil do Nepomuku – 28.2.14 |zobrazeno: 5103x, komentářů: 18
Bouře odkrývají nebezpečnou historii – 27.2.14 |zobrazeno: 5104x, komentářů: 6
Vikingové: Život a legenda – 7.2.14 |zobrazeno: 5251x, komentářů: 6
"Zlatý anděl" viděl konec Války růží – 31.1.14 |zobrazeno: 5072x, komentářů: 12
Záhada smrti Alexandra Velikého – 19.1.14 |zobrazeno: 5199x, komentářů: 7
Cestovní zpráva z archeologické besídky – 20.12.13 |zobrazeno: 5174x, komentářů: 10
Můj životní nález – 12.12.13 |zobrazeno: 4975x, komentářů: 19
Jackpot za 462 000 liber – 12.12.13 |zobrazeno: 4993x, komentářů: 8
Po stopách dopisu svobodníka Eddingtona – 6.12.13 |zobrazeno: 5045x, komentářů: 9
Poklady z kalné River Wear – 6.12.13 |zobrazeno: 5056x, komentářů: 13
Přemysl Otakar II. ve Svaté zemi – 3.12.13 |zobrazeno: 5060x, komentářů: 8
Masonův poklad - dvakrát nalezený – 2.12.13 |zobrazeno: 5058x, komentářů: 10
Zlatý Licinius za 48 000 dolarů – 1.12.13 |zobrazeno: 4990x, komentářů: 24
Zlaté štěstí začátečníka – 25.11.13 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 21
Švédové našli „zlaté" hlavy Vikingů – 21.11.13 |zobrazeno: 5103x, komentářů: 11
Unikátní nález detektorem II. – 16.11.13 |zobrazeno: 5157x, komentářů: 8
Unikátní nález detektorem – 11.11.13 |zobrazeno: 5077x, komentářů: 7
Statistika pokladů – 7.11.13 |zobrazeno: 4965x, komentářů: 3
Hledači a archeologové v Británii – 4.11.13 |zobrazeno: 5031x, komentářů: 12
Jackpot od Pobřeží pokladů – 25.10.13 |zobrazeno: 5033x, komentářů: 4
Vydají zavraždění Vikingové tajemství? – 24.10.13 |zobrazeno: 5082x, komentářů: 9
Nedopovězený příběh – 23.10.13 |zobrazeno: 5036x, komentářů: 9
Nugget za všechny prachy – 21.10.13 |zobrazeno: 5165x, komentářů: 10
Boj o asyrský poklad skončil – 17.10.13 |zobrazeno: 5036x, komentářů: 12
Nejkratší vyznání – 16.10.13 |zobrazeno: 5085x, komentářů: 5
Jezero Titicaca vydalo další poklad – 15.10.13 |zobrazeno: 5220x, komentářů: 9
Jak "Mezek" pokořil Spitfiry – 10.10.13 |zobrazeno: 5092x, komentářů: 13
Magnetické vlny zkoumají lodě duchů – 7.10.13 |zobrazeno: 5105x, komentářů: 5
USA na sebe téměř svrhly vodíkovou bombu – 1.10.13 |zobrazeno: 4988x, komentářů: 7
Objevena Kristova bájná Dalmanuta? – 30.9.13 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 4
Kurgan skrýval poklad Sarmatů – 24.9.13 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 10
Zapomenuté římské tažení – 20.9.13 |zobrazeno: 5057x, komentářů: 7
Hesse prý zabili Britové – 17.9.13 |zobrazeno: 5039x, komentářů: 6
Bahno ukrývalo poklad z WW II. – 16.9.13 |zobrazeno: 5290x, komentářů: 18
Letecké snímky odkryly hrob bojovníka – 15.9.13 |zobrazeno: 5135x, komentářů: 21
Největší depot mincí potřebuje peníze – 13.9.13 |zobrazeno: 5082x, komentářů: 18
Muzeum v atomovém bunkru – 11.9.13 |zobrazeno: 4971x, komentářů: 7
Poklad z Křížového vrchu vystaven – 10.9.13 |zobrazeno: 5091x, komentářů: 25
U Chrámové hory objeven zlatý poklad – 10.9.13 |zobrazeno: 4987x, komentářů: 7
Nejsme trošku troškaři? – 10.9.13 |zobrazeno: 5000x, komentářů: 5
Nalezen hrob Attily? – 1.1.70 |zobrazeno: 5246x, komentářů: 8

 
Soutěže:

Výsledky soutěže o ceny - 100. výročí ČSR – 16.12.18 |zobrazeno: 5107x, komentářů: 8
Velká válka: doteky historie – 19.11.14 |zobrazeno: 5010x, komentářů: 8

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer! Příslušenství - detektory
XP hloubková cívka 38x45cm na 4,6kHz - Detektory kovů
XP hloubková cívka 38x45cm na 4,6kHz


Cena: 7890 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 500 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Sběratelské potřeby
Rám na mincovní kazety Linder - Detektory kovů
Rám na mincovní kazety Linder


Cena: 990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 71 Kč
více Knihy, časopisy
Detektor revue 2009/03 - Detektory kovů
Detektor revue 2009/03


Cena: 30 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 19 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Nález z kovošrotu
zob.: 1591x, kom.: 26
Pozůstatky po německé armádě na Prostějovsku
zob.: 1623x, kom.: 16
Pomoc s určením
zob.: 1385x, kom.: 15
Německý bodák Mauser 1898/05 s pilkou
zob.: 924x, kom.: 13
Určení nože
zob.: 1603x, kom.: 13

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Detektor kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2020, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ