Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Robotní známky a robota

Poslední debaty o tom, co vlastně byly robotní známky a jak vypadaly, mne vedly k tomu, že jsem se chtěl trochu blíže seznámit s tím co se o robotě i známkách samotných můžeme dozvědět a o tyto své poznatky se s Vámi podělit. Člověk nikdy neví, jaké nálezy ho očekávají.

Robota byla jedním z feudálních břemen a byla důsledkem vrchnostenské moci a dědičného poddanství. Rolník musel být v určitých dnech v roce, nebo pro určité služby pánovi k dispozici. Ale ne bezplatně. Rolník dostával za tuto práci nebo službu mzdu, někdy naturálie, které se původně zcela rovnaly denní mzdě za svobodnou práci. Robota zůstala po staletí beze změny a mzda za robotu se rovněž nezměnila i když ceny stoupaly. Robota, která byla zpočátku pro obě strany hospodářsky stejně výhodná, ba dokonce skýtala často rolníkovi dobře placenou práci ve dnech, kdy neměl co dělat, stala se pro něho postupně skutečným reálným břemenem. Z tohoto důvodu začalo docházet k četným rolnickým bouřím jež si vynutily určité reformy. První robotní patent pro Čechy vydal 28.6.1680 Leopold I., který na Moravě platil až od roku 1713. Připouštěl nejvýš tři dny roboty v týdnu, v případě potřeby však i robotu celotýdenní. Další robotní patenty byly vydány roku 1717, 1738 a 1771 pro Slezsko. Nejdůležitější byl patent z 13.8.1775, který robotu odstupňoval podle výše berně placené poddanými. Byl to patent vydaný Marií Terezií a Josefem II., kterým se přikročilo k důsledné evidenci "feudální renty" a k úpravě pracovních povinností poddaných. Za tímto účelem byly také zavedeny robotní známky. Mělo to vést k zamezení chyb, účinnější kontroly či nedorozumění jak ze strany panstva, které vedlo robotní knihy, kde se zaznamenávaly předepsané a odrobotované dny, druh práce a poddanými, kteří si někde dříve zaznamenávali robotu například jen zářezy do dřevěných holí. Robotní práce, se všeobecně rozdělovala na práce ruční /pěší/ a robotu se zápřahem. Robota byla posledním patentem rozdělena na jedenáct typů, finančně ohodnocena a těmi byly, podle síly jednotlivých hospodářství, poddaní zatíženi. Robota tak byla rozepsána na jednotlivé usedlosti, grunty a ne osoby. Ty pak musely za zúčtovací období, většinou na konci roku, odevzdat určitý počet robotních známek, které obdrželi po odvedení těchto prací. Tyto robotní známky vlastně plnily i určitou formu nouzového platidla. Poddaní nemuseli danou robotu odpracovat osobně, ale například s povozem ji odpracoval sedlákův pacholek. V případě nedodržení předepsané roboty docházelo na "robotní resty". Byla to situace, která se řešila několika způsoby. Neprovedená robota mohla být převedena na druhé zúčtovací období, mohla být uhrazena penězi a nebo následoval žalář a 10 až 25 ran holí. Trest ale mohl být i prominut a to v odůvodněných případech, pokud je ovšem panstvo uznalo. K těmto případům patřila nemoc lidí, zvířat či špatné klimatické podmínky.

Materiál a forma robotních známek byly různé. Jednalo se o kov, pálenou hlínu, kůži, papír, dokonce sklo a tvar byl čtvercový, trojúhelníkový, osmiúhelníkový, kruhový a půlkruhový. Nemusely však být vydávány vůbec. Robotní známky se používaly na panstvích císařských, šlechtických, církevních, ale také svobodných královských měst. Na robotních známkách se ať už psanou formou či nějakým znakem, v daném místě známým, zobrazovalo o jakou práci se jedná. U znaků to mohlo být například kolo vozu pro práci se zápřahem či kosák nebo ruka pro práci pěší a tak dále. Důležitým prvkem, někdy jen doplňujícím, byly zkratky jména majitele panství nebo jeho znak. Dělením známky se mohlo označovat odpracování i části dne. Své opodstatnění měly robotní známky jen do zrušení poddanství v roce 1848.

Nedělám si patent na to, jak ty které robotní známky jednotlivých panství vypadaly. Neexistovala na to žádná norma. Jen jsem svůj příspěvek doplnil o koláž s obrázky známek o kterých jsem v článku hovořil a jdou dohledat na internetu. V článku jsou použity citace, data, či myšlenky, z prací Bedřicha Engelse a Antona Fialy.

P. S.
Jen malá poznámka.
Nevolnictví, jehož součástí byla i robota, se vlastně vyvinulo ze "zemědělského otroctví" Říše římské a Evropou se začalo hlavně šířit kolem 10.století. Většina lidí v tomto systému žila během středověku v celé Evropě. Jak jsem postřehl, někdy se hledači snaží dohledat robotní známky v publikovaných nálezech hledačů nebo archeologů západní Evropy mnohdy s nulovým výsledkem. Já osobně mám toto vysvětlení. Robotní známky jsou více fenoménem zemí habsburské monarchie. V zemích západní Evropy se z různých důvodů vyvíjelo nevolnictví trochu odlišně. Také v zemích habsburské monarchie trvalo, když pominu Rusko, nevolnictví nejdéle a právě i v době, kdy se robotní známky u nás šířily /poslední čtvrtina 18.století až první polovina 19.století/ už například v Anglii bylo dávno zaniklé. Tam se klade konec nevolnictví do 16.století. Ve Francii to byl rok 1789.V německy mluvících zemích byla situace složitější, ale i tam v jednotlivých knížectvích a královských zemích bylo i to "rozvolněné" nevolnictví rušeno od konce 18.po počáteční roky 19.století. Celkově se západní Evropa osvobodila od nevolnictví dříve. A ještě něco k těm diskutovaným známkám, které jsou v Německu určovány jako štítky používané při barvení textilií a u nás mnohdy určovány jako robotní známky. - Färbermarke- Nedělám si opět monopol na pravdu a vycházím jen z toho co jsem dohledal. V severním Německu, kam jsou dislokovány jejich nálezy, bylo nevolnictví zrušeno ke konci 18.století. Tyto nálezy jsou však datovány od 18.až do počátku 20.století a byly o nich napsány odborné práce vycházející dokonce z nálezů jejich plat.

http://de. wikipedia. org/wiki/F%C3%A4rbermarke#mediaviewer/File:Faerbermarken. jpg

http://www.numismatikforum. de/download/file.php? id=46621&t=1

http://www.numismatikforum. de/download/file.php? id=46619&t=1

ROSSY

Zvětšit obrázekAutor: ROSSY, zobrazeno: 6641x, komentářů: 33  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele ROSSY


Nálezy:

Ichnofosilie ještě jednou – 20.5.22 |zobrazeno: 531x
Ichnofosilie Planolites – 11.5.22 |zobrazeno: 1412x, komentářů: 8
Kovová galanterie – 27.4.22 |zobrazeno: 1095x, komentářů: 5
Krymští Tataři a ocílka – 4.8.21 |zobrazeno: 6699x, komentářů: 3
Mačky, nesmeky, ledochody II – 26.4.21 |zobrazeno: 6976x, komentářů: 5
Mačky, nesmeky, ledochody – 6.4.21 |zobrazeno: 6920x, komentářů: 5
PF 2021 – 22.12.20 |zobrazeno: 6686x, komentářů: 4
Habsburkové – 23.11.20 |zobrazeno: 6839x, komentářů: 7
Kloboukový odznak - Hutagraffe – 29.10.20 |zobrazeno: 6703x, komentářů: 11
Barbituráty - Neurinase – 15.10.20 |zobrazeno: 6633x, komentářů: 3
Secesní litinová noha od kamen – 5.10.20 |zobrazeno: 6560x, komentářů: 2
Drobnosti – 2.10.20 |zobrazeno: 6680x, komentářů: 9
Otka - pokus o datování – 1.10.20 |zobrazeno: 6662x, komentářů: 1
Otka – 30.9.20 |zobrazeno: 7161x, komentářů: 11
Střípek historie – 7.7.20 |zobrazeno: 6389x, komentářů: 11
Medaile WWI – 20.5.20 |zobrazeno: 6342x, komentářů: 3
Podkůvky bot a pelosiderit – 15.5.20 |zobrazeno: 6886x, komentářů: 9
Náhradní raznice k lesnické číslovačce – 11.5.20 |zobrazeno: 6523x, komentářů: 5
Torzo ocelové lžíce – 4.5.20 |zobrazeno: 6965x, komentářů: 4
Nožíky s tulejkou II. – 30.4.20 |zobrazeno: 6980x, komentářů: 20
Nožík s tulejkou – 27.4.20 |zobrazeno: 6710x, komentářů: 14
Hrot šipky kuše – 27.4.20 |zobrazeno: 6817x, komentářů: 4
Konkrece – 24.4.20 |zobrazeno: 6913x, komentářů: 4
"Francouzské námořní knoflíky" – 23.3.20 |zobrazeno: 6962x, komentářů: 1
Železité konkrece – 17.3.20 |zobrazeno: 6908x, komentářů: 7
Co mi zbylo v počítači – 16.3.20 |zobrazeno: 6686x, komentářů: 10
Kamenné závaží – 13.3.20 |zobrazeno: 6809x, komentářů: 9
Co je v tulejce? – 13.3.20 |zobrazeno: 7156x, komentářů: 5
Valašský "pouštní lak" – 13.3.20 |zobrazeno: 7181x, komentářů: 3
Torzo nože a hraniční příkop – 25.11.19 |zobrazeno: 7098x, komentářů: 13
Klíč s vnitřním závitem a zánik pasek – 15.11.19 |zobrazeno: 6836x, komentářů: 5
Přísežná stráž - torzo – 21.10.19 |zobrazeno: 8173x, komentářů: 19
Valašská studánka a klíč – 15.10.19 |zobrazeno: 6825x, komentářů: 6
Kramlička – 20.9.19 |zobrazeno: 6898x, komentářů: 7
Křesací ocílka 19. století – 3.9.19 |zobrazeno: 6903x, komentářů: 5
Cínový knoflík – 23.8.19 |zobrazeno: 7679x, komentářů: 10
Valašský sklípek a visací zámek – 2.8.19 |zobrazeno: 6869x, komentářů: 7
Ozdoby postroje a Čurakov – 24.7.19 |zobrazeno: 8028x, komentářů: 9
Podkovy tažných volů a krav – 17.7.19 |zobrazeno: 7604x, komentářů: 9
Truhlový barokní zámek 18. století – 11.7.19 |zobrazeno: 7016x, komentářů: 6
Udidlo s krouceným drátěným udítkem ? – 1.7.19 |zobrazeno: 6840x, komentářů: 5
Kování hrotu dřevěných vidlí – 21.6.19 |zobrazeno: 7718x, komentářů: 9
Visací zámek pro klíč s vnitřním závitem – 31.5.19 |zobrazeno: 6941x, komentářů: 5
Valašský křivák – 13.5.19 |zobrazeno: 7274x, komentářů: 5
Železná dýmka - Tabakpfeifen aus Eisen – 10.5.19 |zobrazeno: 6888x, komentářů: 5
Železná dýmka? – 3.5.19 |zobrazeno: 7543x, komentářů: 19
Torzo jezdecké ostruhy – 15.4.19 |zobrazeno: 6838x
Železitá konkrece – 12.4.19 |zobrazeno: 6929x, komentářů: 12
Zákolník s oblou stříškou - záblatník – 28.3.19 |zobrazeno: 6920x, komentářů: 10
Varianta P 38 – 18.2.19 |zobrazeno: 7132x, komentářů: 15
Něco více k šatlenu – 17.1.19 |zobrazeno: 7066x, komentářů: 20
Co potřebuje švadlena ke své práci? – 12.12.18 |zobrazeno: 7007x, komentářů: 12
Zátěžová olůvka a reklama – 10.12.18 |zobrazeno: 6766x, komentářů: 6
Jezdecké ostruhy s železnou aplikací – 1.11.18 |zobrazeno: 7013x, komentářů: 6
Jezdecká ostruha 15. - 17. století – 4.10.18 |zobrazeno: 7028x, komentářů: 10
Podkova, tesák a nůž – 20.9.18 |zobrazeno: 6661x, komentářů: 5
Háček ostruhy a fragment sabatonu – 13.9.18 |zobrazeno: 7039x, komentářů: 10
Torzo západkového dveřního zámku – 20.8.18 |zobrazeno: 6733x, komentářů: 13
Stříbrný šatlén k hodinkám - Franz Bibus – 23.7.18 |zobrazeno: 6868x, komentářů: 8
Oko s trnem, skoba jednoramenná... – 16.7.18 |zobrazeno: 6686x, komentářů: 5
Petlicové oko nebo dvouramenná skoba? – 13.7.18 |zobrazeno: 6723x, komentářů: 7
Klíček – 10.7.18 |zobrazeno: 6909x, komentářů: 5
Knoflík a hádanka – 28.6.18 |zobrazeno: 7037x, komentářů: 12
Srdce plechového zvonku – 22.6.18 |zobrazeno: 6823x, komentářů: 10
Zajímavá středověká podkova s hmatcem – 22.5.18 |zobrazeno: 6931x, komentářů: 6
Střela z letounu B-17G – 14.5.18 |zobrazeno: 6579x, komentářů: 3
Závěs meče – 14.5.18 |zobrazeno: 6805x, komentářů: 3
Železná jezdecká ostruha 17. století – 2.5.18 |zobrazeno: 6729x, komentářů: 9
Miskovité lotové závaží – 2.5.18 |zobrazeno: 6700x, komentářů: 3
Středověká ostruha 13.-14. století – 27.4.18 |zobrazeno: 7365x, komentářů: 6
Středověký až raně novověký hipposandal – 24.10.17 |zobrazeno: 7068x, komentářů: 20
Ručně kovaný hřeb s dlátovým hrotem – 27.9.17 |zobrazeno: 6908x, komentářů: 12
Technika – 27.9.17 |zobrazeno: 6530x, komentářů: 9
Náprstek z mosazného plechu - 16. století – 14.9.17 |zobrazeno: 6849x, komentářů: 11
Závěsný, pružinový, svorníkový zámek – 6.9.17 |zobrazeno: 6943x, komentářů: 12
Barokní svátostka a genealogie – 9.6.17 |zobrazeno: 6596x, komentářů: 9
Záštitný trn tesáku Typ: t11a – 4.5.17 |zobrazeno: 6598x, komentářů: 3
Ještě jednou železné nákončí – 2.5.17 |zobrazeno: 6819x, komentářů: 15
Železné nákončí? – 19.4.17 |zobrazeno: 6454x, komentářů: 1
Nůž s trnem (trnovitým řapem) – 10.4.17 |zobrazeno: 6514x, komentářů: 3
Hřeb podkovák – 7.4.17 |zobrazeno: 6784x, komentářů: 15
Zavírací nůž SANDRIK – 31.3.17 |zobrazeno: 6914x, komentářů: 6
Ostnatý obojek Torquatus – 24.3.17 |zobrazeno: 6768x, komentářů: 7
Středověký obilný srp – 13.3.17 |zobrazeno: 6541x, komentářů: 9
Nožovitý tesák – 6.3.17 |zobrazeno: 6438x, komentářů: 5
Bratrstvo sv. Michaela Archanděla – 6.3.17 |zobrazeno: 6359x, komentářů: 5
Londýn a lokalita Ludmila – 27.2.17 |zobrazeno: 6356x, komentářů: 17
Středověké hřeby v obrazech a iluminacích – 6.2.17 |zobrazeno: 6738x, komentářů: 17
Kování knižní vazby nebo nákončí opasku? – 27.1.17 |zobrazeno: 7172x, komentářů: 31
Zádržka - šperůzník – 5.1.17 |zobrazeno: 6395x, komentářů: 2
Nikláky – 10.10.16 |zobrazeno: 6378x, komentářů: 4
Co jsem domů nepřinesl... – 5.9.16 |zobrazeno: 6392x, komentářů: 11
Ručně kovaný hřeb – 17.8.16 |zobrazeno: 6539x, komentářů: 13
Postříbřený prsten se značkou – 8.8.16 |zobrazeno: 6384x, komentářů: 7
Torzo klíče 16. století – 4.8.16 |zobrazeno: 6481x, komentářů: 7
3 Krejcar 1624 - Ferdinand II. (1617–1637) – 22.7.16 |zobrazeno: 6323x, komentářů: 11
Srdce kovaných pastevních zvonců – 7.7.16 |zobrazeno: 6316x, komentářů: 4
Dva prstýnky 17. století – 27.6.16 |zobrazeno: 6319x, komentářů: 6
Psí háky – 20.6.16 |zobrazeno: 6400x, komentářů: 6
K určení – 13.6.16 |zobrazeno: 6276x, komentářů: 6
Měděný knoflík 17. století – 27.5.16 |zobrazeno: 6373x, komentářů: 11
1 Kreuzer - Leopold V. (1586–1632) – 17.5.16 |zobrazeno: 6607x, komentářů: 7
Ametyst – 17.5.16 |zobrazeno: 6211x, komentářů: 13
Nástěnný barokní háček a zubaté kolečko – 14.3.16 |zobrazeno: 6346x, komentářů: 9
Ozub podkovy, ocílka a klínce zploštělé – 7.3.16 |zobrazeno: 6306x, komentářů: 9
Trochu jiný cínový knoflík – 29.2.16 |zobrazeno: 6194x, komentářů: 12
Ozub podkovy 13. - 14. století – 22.2.16 |zobrazeno: 6281x, komentářů: 13
Olověná "pecka" – 3.2.16 |zobrazeno: 6311x, komentářů: 5
Lovecký zavírací nůž Mikov FIXIR – 1.2.16 |zobrazeno: 7037x, komentářů: 12
Náprstek s "železnou košilí" – 7.1.16 |zobrazeno: 6309x, komentářů: 3
Torzo řapu tesáku 15. století – 4.1.16 |zobrazeno: 6234x, komentářů: 3
Jednoduchá plechová pochva nože – 16.11.15 |zobrazeno: 6144x, komentářů: 4
Kamenná kulička – 2.11.15 |zobrazeno: 6441x, komentářů: 10
Přísežná stráž - Beeidete Wache – 26.10.15 |zobrazeno: 6594x, komentářů: 15
Prsten s křesťanskými symboly – 22.10.15 |zobrazeno: 6258x, komentářů: 8
Středověké udidlo – 20.10.15 |zobrazeno: 6217x, komentářů: 10
Gypsy Bell – 5.10.15 |zobrazeno: 6391x, komentářů: 7
Klíč s vniřním závitem 17. - 18. století – 29.9.15 |zobrazeno: 6262x, komentářů: 5
Raně středověký bojový nůž – 25.9.15 |zobrazeno: 6236x, komentářů: 11
Torzo řezbářského nože – 16.9.15 |zobrazeno: 6183x, komentářů: 11
Torzo novověkého nože – 14.9.15 |zobrazeno: 6350x, komentářů: 4
Ozdobné pásové kování – 3.9.15 |zobrazeno: 6159x, komentářů: 12
Oválná železná přezka se zahnutým trnem – 24.8.15 |zobrazeno: 6503x, komentářů: 7
Raně středověký nůž ? Poradíte ? – 6.8.15 |zobrazeno: 6204x, komentářů: 12
Železná přezka ostruhy – 30.7.15 |zobrazeno: 6248x, komentářů: 3
Ochrana železa proti korozi – 27.7.15 |zobrazeno: 6240x, komentářů: 9
Řetězový klín – 10.7.15 |zobrazeno: 6243x, komentářů: 22
Ostruha – 26.6.15 |zobrazeno: 6264x, komentářů: 9
Kování opasku a kameny – 23.6.15 |zobrazeno: 6248x, komentářů: 10
Lilie zlatohlavá a číslo 3 – 16.6.15 |zobrazeno: 6161x, komentářů: 4
Modranka karpatská a včerejší drobnosti – 11.6.15 |zobrazeno: 6170x, komentářů: 12
Sideric pendulum – 1.6.15 |zobrazeno: 6271x, komentářů: 18
Kramličky - svorky: púchovská kultura? – 13.5.15 |zobrazeno: 6222x, komentářů: 12
Doba železná - reparační svorky – 7.5.15 |zobrazeno: 6608x, komentářů: 15
Mosazná knopka – 17.4.15 |zobrazeno: 6319x, komentářů: 5
Raně novověká zápona opasku – 20.3.15 |zobrazeno: 6090x, komentářů: 5
Torzo nože 16. - 17. století – 9.3.15 |zobrazeno: 6257x, komentářů: 7
Prstýnek s osazeným sklíčkem – 5.3.15 |zobrazeno: 5984x, komentářů: 10
Svořeň a "svořínek" – 3.3.15 |zobrazeno: 6165x, komentářů: 14
Torzo jídelního nože 19. století – 20.1.15 |zobrazeno: 6080x, komentářů: 6
Torzo nože – 16.1.15 |zobrazeno: 6234x, komentářů: 25
Měděná struska a torzo hrotu – 28.11.14 |zobrazeno: 6329x, komentářů: 7
Magie zákolníků – 19.11.14 |zobrazeno: 6147x, komentářů: 12
Knoflík a torzo nože – 6.11.14 |zobrazeno: 6171x, komentářů: 15
Robotní známky a robota – 20.10.14 |zobrazeno: 6641x, komentářů: 33
Avarský opasek - rekonstrukce – 26.9.14 |zobrazeno: 6406x, komentářů: 27
Nůž se selskou pojistkou a hrot šípu – 8.9.14 |zobrazeno: 6222x, komentářů: 18
Ocílka a torzo nože – 10.8.14 |zobrazeno: 6228x, komentářů: 8
Zákolníky – 1.8.14 |zobrazeno: 6223x, komentářů: 13
Ornitologické kroužky a Bubo bubo – 31.7.14 |zobrazeno: 6076x, komentářů: 15
Srdce zvonu – 30.7.14 |zobrazeno: 6436x, komentářů: 5
Hrot šipky do kuše – 29.7.14 |zobrazeno: 6308x, komentářů: 17
Ferdinand II. 1619-1637 3 Kreuzer – 23.7.14 |zobrazeno: 6251x, komentářů: 17
Torzo středověkého nože – 22.7.14 |zobrazeno: 6079x, komentářů: 7
Torzo nože – 14.7.14 |zobrazeno: 6103x, komentářů: 7
Středověká ocílka – 8.7.14 |zobrazeno: 6312x, komentářů: 17
Ferdinand II. 1619-1637 3 Kreuzer – 7.7.14 |zobrazeno: 6417x, komentářů: 18
Nůž a mince – 2.7.14 |zobrazeno: 6049x, komentářů: 9
Spirálový vrták – 26.6.14 |zobrazeno: 6200x, komentářů: 9
Nákončí? – 18.6.14 |zobrazeno: 6321x, komentářů: 11
Středověká železná přezka – 13.6.14 |zobrazeno: 6260x, komentářů: 17
Zákolník – 12.6.14 |zobrazeno: 6160x, komentářů: 11
Valašská krkovka se závěskem – 14.5.14 |zobrazeno: 6046x, komentářů: 11
Cvoček podešve boty – 12.5.14 |zobrazeno: 6289x, komentářů: 5
Slovanský nůž a ostří "teslice" – 9.5.14 |zobrazeno: 6189x, komentářů: 28
Raně středověká sekera teslice – 5.5.14 |zobrazeno: 6354x, komentářů: 48
Valašský špárákovec s křesívkem – 2.5.14 |zobrazeno: 6187x, komentářů: 9
Příliš malý nůž – 29.4.14 |zobrazeno: 6088x, komentářů: 7
Mariánský poutní kříž – 25.4.14 |zobrazeno: 6143x, komentářů: 4
Kresebná rekonstrukce středověkého nože – 17.4.14 |zobrazeno: 6446x, komentářů: 11
Drobnost – 11.4.14 |zobrazeno: 6044x, komentářů: 11
пироте – 8.4.14 |zobrazeno: 6268x, komentářů: 4
Třikrát nevím – 4.4.14 |zobrazeno: 6206x, komentářů: 19
Loučník – 21.3.14 |zobrazeno: 6093x, komentářů: 35
Mohou být pastevní zvonce i středověké? – 5.3.14 |zobrazeno: 6373x, komentářů: 30
Raně středověký slovanský nůž – 13.11.13 |zobrazeno: 6220x, komentářů: 9
Středověký srp – 29.10.13 |zobrazeno: 6188x, komentářů: 9
Srp? – 18.10.13 |zobrazeno: 6238x, komentářů: 10
Asymetrické stihlové udidlo – 14.10.13 |zobrazeno: 6211x, komentářů: 3
Středověký srp s kovářskou značkou – 1.10.13 |zobrazeno: 6279x, komentářů: 11
Olověný přeslen – 25.9.13 |zobrazeno: 6286x, komentářů: 15
Železný řetězový obrtlík – 25.9.13 |zobrazeno: 6259x, komentářů: 11
Nože – 2.9.13 |zobrazeno: 6228x, komentářů: 12
Hrot šípu – 12.8.13 |zobrazeno: 6174x, komentářů: 27
Stanový kolík – 12.8.13 |zobrazeno: 6098x, komentářů: 13
Nebozez – 2.8.13 |zobrazeno: 6099x, komentářů: 35
Tkalcovský železný dvoubřitý mečík – 26.7.13 |zobrazeno: 6058x, komentářů: 33
Část zápony raně novověkého čl. opasku – 22.7.13 |zobrazeno: 6401x, komentářů: 43
Zdobený selský krojový knoflík – 22.7.13 |zobrazeno: 6721x, komentářů: 33
Hornický železný špičák – 15.7.13 |zobrazeno: 6152x, komentářů: 20
Svícen – 12.7.13 |zobrazeno: 6124x, komentářů: 13
Středověké nože – 8.7.13 |zobrazeno: 6400x, komentářů: 11
Trochu jiná ostruha – 24.6.13 |zobrazeno: 6071x, komentářů: 22
Středověký nebo novověký zákolník? – 21.6.13 |zobrazeno: 6283x, komentářů: 19
Glazura? – 19.6.13 |zobrazeno: 6105x, komentářů: 21
Podkova – 11.6.13 |zobrazeno: 6131x, komentářů: 16
Boční záštitný trn tesáku – 31.5.13 |zobrazeno: 6237x, komentářů: 27
Stavění a pálení mostů – 29.5.13 |zobrazeno: 6185x, komentářů: 51
Nález – 23.5.13 |zobrazeno: 6138x, komentářů: 24
Železná přezka kovaná – 21.5.13 |zobrazeno: 6053x, komentářů: 9
Christi monogramma – 14.5.13 |zobrazeno: 6102x, komentářů: 15
Železný zub z dřevěných rámových bran – 2.5.13 |zobrazeno: 6007x, komentářů: 11
Srp se zpětným háčkem – 29.4.13 |zobrazeno: 6094x, komentářů: 10
Motyčka – 26.4.13 |zobrazeno: 6114x, komentářů: 22
Trochu jiná ocílka – 12.4.13 |zobrazeno: 6190x, komentářů: 22
Něco málo k příborovým vidličkám – 25.3.13 |zobrazeno: 6056x, komentářů: 16
O něčem jiném – 18.3.13 |zobrazeno: 6056x, komentářů: 22
Zdobení – 4.3.13 |zobrazeno: 6133x, komentářů: 21
Věčná sirka – 20.2.13 |zobrazeno: 6401x, komentářů: 30
Křesivják - valašský křivák s ocilkou – 4.1.13 |zobrazeno: 6157x, komentářů: 16
Hradiště Ludmila – 2.1.13 |zobrazeno: 6346x, komentářů: 22
Na první pohled – 30.11.12 |zobrazeno: 6153x, komentářů: 8
Na druhý pohled – 21.11.12 |zobrazeno: 6205x, komentářů: 25
Podložkový zákolník – 19.11.12 |zobrazeno: 6107x, komentářů: 10
Srpy a kosáky – 5.11.12 |zobrazeno: 6081x, komentářů: 23
Něco málo ke glazurám – 25.10.12 |zobrazeno: 6001x, komentářů: 19
Co Vás napadne? – 19.10.12 |zobrazeno: 6009x, komentářů: 32
Valašský depot – 18.10.12 |zobrazeno: 6029x, komentářů: 25
Rádlo - hledáme v lese? – 15.10.12 |zobrazeno: 6078x, komentářů: 10
Zvonek z Valašska – 5.10.12 |zobrazeno: 6136x, komentářů: 31
Kristus – 1.10.12 |zobrazeno: 6080x, komentářů: 9
Obrtlík – 1.10.12 |zobrazeno: 6211x, komentářů: 7
Secesní zlomek – 27.9.12 |zobrazeno: 6135x, komentářů: 8
Slovanský gombík? – 25.9.12 |zobrazeno: 6284x, komentářů: 17
Struska – 14.9.12 |zobrazeno: 6466x, komentářů: 16
Nemám čas – 5.9.12 |zobrazeno: 6077x, komentářů: 38
Věčná sirka – 3.9.12 |zobrazeno: 6086x, komentářů: 11
Co nám řekne udidlo – 27.8.12 |zobrazeno: 6206x, komentářů: 14
Bronzové něco – 23.8.12 |zobrazeno: 6118x, komentářů: 28
To nejobyčejnější – 20.8.12 |zobrazeno: 6002x, komentářů: 7
Zvláštní otvírák – 7.8.12 |zobrazeno: 6162x, komentářů: 17
Postříbřené kolečko – 3.8.12 |zobrazeno: 6057x, komentářů: 14
MATER DOLOROSA ORA PRO NOBIS – 3.8.12 |zobrazeno: 6312x, komentářů: 15
Možná – 26.7.12 |zobrazeno: 6088x, komentářů: 29
Přezka ostruhy – 16.7.12 |zobrazeno: 6041x, komentářů: 14
Vývoj – 11.7.12 |zobrazeno: 6086x, komentářů: 58
Železo bez datace – 9.7.12 |zobrazeno: 6095x, komentářů: 10
Kopytní háčky – 2.7.12 |zobrazeno: 6093x, komentářů: 7
Shirt Stud – 27.6.12 |zobrazeno: 6038x, komentářů: 22
Když už jsme u těch klínů – 13.6.12 |zobrazeno: 6446x, komentářů: 21
Nejsou jenom kobry – 12.6.12 |zobrazeno: 6141x, komentářů: 29
Půlsrdcovitá železná ouška – 6.6.12 |zobrazeno: 6177x, komentářů: 8
Zase železo, ale trochu jiné – 1.6.12 |zobrazeno: 6233x, komentářů: 17
K čemu patří klíč – 31.5.12 |zobrazeno: 6303x, komentářů: 12
Bronzový prstýnek s červeným kamenem – 28.5.12 |zobrazeno: 6415x, komentářů: 19
Podobnost – 23.5.12 |zobrazeno: 6033x, komentářů: 6
Hádanka pro Vás – 21.5.12 |zobrazeno: 6095x, komentářů: 10
Problematika středověkých podkov – 14.5.12 |zobrazeno: 6645x, komentářů: 26
Spona? – 10.5.12 |zobrazeno: 6124x, komentářů: 10
Bulava? – 7.5.12 |zobrazeno: 6256x, komentářů: 71
Nacházíme je často, ale jak se vyráběly – 25.4.12 |zobrazeno: 6139x, komentářů: 16
Půlkulovitý celokovový – 23.4.12 |zobrazeno: 6105x, komentářů: 6
Ozuby podkov 13.- 15.století – 20.4.12 |zobrazeno: 6092x, komentářů: 17
Vyjímka potvrzující pravidlo – 20.4.12 |zobrazeno: 5994x, komentářů: 2
Ocílka s ozdobným držadlem – 3.4.12 |zobrazeno: 6237x, komentářů: 21
Klíč – 29.3.12 |zobrazeno: 6107x, komentářů: 13
Drobnost – 5.3.12 |zobrazeno: 6209x, komentářů: 12
Průvlečka? – 24.1.12 |zobrazeno: 6219x, komentářů: 86
Zničená přezka – 11.1.12 |zobrazeno: 6048x, komentářů: 3
Ostruha – 5.1.12 |zobrazeno: 6153x, komentářů: 27
Břitva – 29.12.11 |zobrazeno: 6327x, komentářů: 28
Závaží? – 22.11.11 |zobrazeno: 6028x, komentářů: 18
Další v řadě – 18.11.11 |zobrazeno: 6146x, komentářů: 34
Dva zapalovače z jedné cesty – 11.11.11 |zobrazeno: 6133x, komentářů: 31
Mince jako šperk – 10.11.11 |zobrazeno: 6216x, komentářů: 59
Vrstevnice – 7.11.11 |zobrazeno: 6128x, komentářů: 17
Železná kule? – 14.10.11 |zobrazeno: 6133x, komentářů: 21
Kus rzi – 7.10.11 |zobrazeno: 6110x, komentářů: 17
Klíč nebo paklíč? – 30.9.11 |zobrazeno: 6003x, komentářů: 51
Růžice ohlávky – 29.9.11 |zobrazeno: 6085x, komentářů: 5
Pomůžete? – 27.9.11 |zobrazeno: 6049x, komentářů: 27
Laciná krása – 26.9.11 |zobrazeno: 6017x, komentářů: 3
Hádanka – 22.9.11 |zobrazeno: 6283x, komentářů: 30
Zlomek hmoždíře v souvislostech – 19.9.11 |zobrazeno: 6264x, komentářů: 12
Litina – 16.9.11 |zobrazeno: 6056x, komentářů: 20
Nález výmluvy podruhé – 15.9.11 |zobrazeno: 6185x, komentářů: 7
Klíč? – 14.9.11 |zobrazeno: 6051x, komentářů: 8
Část prstenu s křížkem – 12.9.11 |zobrazeno: 6071x, komentářů: 4
Něco málo o kosách – 8.9.11 |zobrazeno: 6295x, komentářů: 21
Jednoduchá datace – 6.9.11 |zobrazeno: 6116x, komentářů: 12
Španělský střevíc – 5.9.11 |zobrazeno: 6175x, komentářů: 17
Ještě jedno torzo – 30.8.11 |zobrazeno: 6157x, komentářů: 9
Fragment – 29.8.11 |zobrazeno: 6039x, komentářů: 25
Předpověď – 24.8.11 |zobrazeno: 6197x, komentářů: 23
Zvláštní dvojice – 22.8.11 |zobrazeno: 6041x, komentářů: 13
Ptačí kroužky – 12.8.11 |zobrazeno: 6107x, komentářů: 30
Torzo – 10.8.11 |zobrazeno: 6114x, komentářů: 11
Nález výmluvy – 8.8.11 |zobrazeno: 6188x, komentářů: 19
Dourčení "motyky-sekery" – 18.7.11 |zobrazeno: 6227x, komentářů: 8
Křížák s podélným nosem – 14.7.11 |zobrazeno: 6101x, komentářů: 23
Křesací ocílka – 11.7.11 |zobrazeno: 6256x, komentářů: 16
Půl ostrého kolečka – 8.7.11 |zobrazeno: 6233x, komentářů: 14
5.7. – 7.7.11 |zobrazeno: 6114x, komentářů: 10
Zubák – 1.7.11 |zobrazeno: 6082x, komentářů: 10
Nepraktický nožík – 27.6.11 |zobrazeno: 6040x, komentářů: 18
Středověký klíč – 23.6.11 |zobrazeno: 6153x, komentářů: 11
Cufflink pro jezera – 20.6.11 |zobrazeno: 6236x, komentářů: 7
Neidentifikované kopané předměty – 17.6.11 |zobrazeno: 6040x, komentářů: 28
Víc hlav víc ví – 13.6.11 |zobrazeno: 6160x, komentářů: 4
Pár drobností – 10.6.11 |zobrazeno: 6157x, komentářů: 10
Náhoda – 9.6.11 |zobrazeno: 6167x, komentářů: 12
Hliníkový víkend – 6.6.11 |zobrazeno: 6164x, komentářů: 9
Knoflíček – 3.6.11 |zobrazeno: 6127x, komentářů: 10
Prvenství? – 2.6.11 |zobrazeno: 6227x, komentářů: 11
Nevím – 31.5.11 |zobrazeno: 6155x, komentářů: 5
Patronka Slovenska – 27.5.11 |zobrazeno: 6155x, komentářů: 33
" Kobra " – 23.5.11 |zobrazeno: 6088x, komentářů: 14
Franz, Ferencz, Franc – 19.5.11 |zobrazeno: 6048x, komentářů: 9
Archery – 18.5.11 |zobrazeno: 6118x, komentářů: 13
Pomoc při datování - doplnění fotky – 12.5.11 |zobrazeno: 6113x, komentářů: 6
Pomoc při datování – 12.5.11 |zobrazeno: 6320x, komentářů: 26
Sekera a Valaši – 4.5.11 |zobrazeno: 6078x, komentářů: 7
Pár drobností z víkendu – 19.4.11 |zobrazeno: 5981x, komentářů: 10
Pozná to někdo? – 18.4.11 |zobrazeno: 6003x, komentářů: 12
Dobové falsum – 12.4.11 |zobrazeno: 6163x, komentářů: 3
Nábojnice – 11.4.11 |zobrazeno: 6058x, komentářů: 9
Řetízky ke kapesním hodinkám – 8.4.11 |zobrazeno: 6122x, komentářů: 9
Lokalita – 5.4.11 |zobrazeno: 6039x, komentářů: 7
Přeražba – 30.3.11 |zobrazeno: 6238x, komentářů: 15
Prstýnek – 28.3.11 |zobrazeno: 6114x, komentářů: 5
Stříbrné stopky – 24.3.11 |zobrazeno: 6044x, komentářů: 11
Pomoc při datování – 18.3.11 |zobrazeno: 6200x, komentářů: 22
1/2 BATZEN – 7.3.11 |zobrazeno: 6209x, komentářů: 12
Mariánské groše a něco navíc – 3.3.11 |zobrazeno: 6185x, komentářů: 19
Mariánský symbol – 17.2.11 |zobrazeno: 6344x, komentářů: 12
Knoflíky potřetí – 4.2.11 |zobrazeno: 6052x, komentářů: 17
Ozdoba – 31.1.11 |zobrazeno: 6150x, komentářů: 3
Torzo symbolu slunečního kola – 28.1.11 |zobrazeno: 6217x, komentářů: 16
Jehlice a závěšek – 25.1.11 |zobrazeno: 6156x, komentářů: 24
Držadlo ocílky a ocílka – 17.12.10 |zobrazeno: 6240x, komentářů: 17
Přísežná stráž – 8.12.10 |zobrazeno: 6293x, komentářů: 26
Ještě jednou knoflíky – 7.12.10 |zobrazeno: 6210x, komentářů: 10
Knoflík – 30.11.10 |zobrazeno: 6265x, komentářů: 12
Stříbro – 24.11.10 |zobrazeno: 6152x, komentářů: 12
Vzpomínka na Afriku – 19.11.10 |zobrazeno: 6162x, komentářů: 7
Visací zámek – 8.11.10 |zobrazeno: 6177x, komentářů: 5
Pomoc při identifikaci – 3.11.10 |zobrazeno: 6072x, komentářů: 16

 
Články:

Náboj – 22.4.22 |zobrazeno: 1204x, komentářů: 3
Bronzová garnitura opasku slovansko-avarsk – 28.3.22 |zobrazeno: 2938x, komentářů: 8
Něco málo k závažím záclon a závěsů – 4.3.22 |zobrazeno: 1170x, komentářů: 4
PF 2022 – 23.12.21 |zobrazeno: 1190x, komentářů: 1
Fe-Mn konkrece III - experimentální tavba – 20.10.21 |zobrazeno: 2906x, komentářů: 11
Železomanganové konkrece II – 18.6.21 |zobrazeno: 12182x, komentářů: 12
Železomanganové konkrece – 11.6.21 |zobrazeno: 13285x, komentářů: 12
Hraniční strom a jeho stáří – 20.8.20 |zobrazeno: 6508x, komentářů: 9
Textilní závaží s reklamou a propiska – 18.6.20 |zobrazeno: 7072x, komentářů: 25
Stále stejné vzorce myšlení – 17.6.20 |zobrazeno: 7704x, komentářů: 31
Malovaný smalt – 26.5.20 |zobrazeno: 6441x, komentářů: 5
Železník – 19.5.20 |zobrazeno: 6636x, komentářů: 4
Paramagnetika a diamagnetika v nálezech – 17.2.20 |zobrazeno: 6825x, komentářů: 4
Pozvánka na výstavu: Příběh železa – 20.1.20 |zobrazeno: 6687x, komentářů: 13
Zátěžová olůvka a dámský jezdecký žaket – 23.12.19 |zobrazeno: 8913x, komentářů: 30
PF 2020 – 20.12.19 |zobrazeno: 6718x, komentářů: 7
Hraniční kameny Lukovského panství – 30.10.19 |zobrazeno: 7369x, komentářů: 15
Galanterní zátěžová olůvka pro textilie – 10.6.19 |zobrazeno: 7813x, komentářů: 36
Snad je lépe ukázat - bleigewichte – 17.4.19 |zobrazeno: 6787x, komentářů: 15
Zapomenutá historie - sapa – 15.3.19 |zobrazeno: 6544x, komentářů: 5
Jetelová jehlice a čištění dýmky – 28.2.19 |zobrazeno: 6831x, komentářů: 10
Středověké nůžky v obrazech a iluminacích – 14.2.19 |zobrazeno: 6801x, komentářů: 9
Kosíř – 8.2.19 |zobrazeno: 7088x, komentářů: 17
PF 2019 – 21.12.18 |zobrazeno: 6475x, komentářů: 2
Zátěžová olůvka - Bleigewichte – 21.12.18 |zobrazeno: 6892x, komentářů: 7
Zátěžová olůvka pro závěsy a šaty – 3.12.18 |zobrazeno: 6901x, komentářů: 30
Sudová plomba nebo závaží pro textil? – 26.11.18 |zobrazeno: 7642x, komentářů: 40
Středověký nůž s kovářskou značkou – 2.8.18 |zobrazeno: 6829x, komentářů: 12
Manžetový knoflíček – 30.7.18 |zobrazeno: 7000x, komentářů: 12
Podkova 17. století – 23.7.18 |zobrazeno: 6847x, komentářů: 4
Pilník středověku a raného novověku – 4.6.18 |zobrazeno: 6772x, komentářů: 7
Trojhranný pilový pilník – 4.6.18 |zobrazeno: 6508x, komentářů: 9
Ocílky a svářkové železo – 9.5.18 |zobrazeno: 7146x, komentářů: 14
Ještě něco k miskovitému lotovému závaží – 2.5.18 |zobrazeno: 6774x, komentářů: 4
Zákolník – 20.4.18 |zobrazeno: 7132x, komentářů: 4
Středověké a raně novověké šrouby – 2.2.18 |zobrazeno: 6591x, komentářů: 12
Jen pár obrázků – 19.1.18 |zobrazeno: 7379x, komentářů: 33
Pocta amatérské archeologii – 15.1.18 |zobrazeno: 6506x, komentářů: 6
Dýka tábornická 370 - OH - 1 Mikov – 8.1.18 |zobrazeno: 6855x, komentářů: 13
Habsburkové – 3.1.18 |zobrazeno: 6892x, komentářů: 8
PF 2018 – 21.12.17 |zobrazeno: 6420x, komentářů: 1
Pravotočivost a levotočivost na náprstku – 30.11.17 |zobrazeno: 6654x, komentářů: 3
Na stromě – 14.9.17 |zobrazeno: 6600x, komentářů: 5
Středověké ocílky v obrazech a iluminacích – 5.9.17 |zobrazeno: 6685x, komentářů: 16
Objímka pro uchycení kosy ke kosišti – 7.8.17 |zobrazeno: 6602x, komentářů: 6
Co možná nevíte o podkovách – 19.4.17 |zobrazeno: 7019x, komentářů: 7
Středověké sekery v obrazech a iluminacích – 24.2.17 |zobrazeno: 7265x, komentářů: 14
Středověké podkovy v obrazech a iluminacíc – 13.1.17 |zobrazeno: 6626x, komentářů: 8
PF 2017 – 22.12.16 |zobrazeno: 6457x, komentářů: 1
Darovaná mince – 2.12.16 |zobrazeno: 6572x, komentářů: 19
Středověké závěsné zámky – 16.9.16 |zobrazeno: 6620x, komentářů: 11
Středověké srpy, kosáky – 5.9.16 |zobrazeno: 6886x, komentářů: 8
Středověké klíče v obrazech a iluminacích – 2.8.16 |zobrazeno: 6653x, komentářů: 13
Zapomenutá linie hraničních kamenů – 27.6.16 |zobrazeno: 6483x, komentářů: 16
Mizející mezní /hraniční/ kameny – 24.6.16 |zobrazeno: 6936x, komentářů: 13
PF 2016 – 22.12.15 |zobrazeno: 6436x, komentářů: 4
Šněrovací háčky s figurální výzdobou – 15.10.15 |zobrazeno: 6563x, komentářů: 14
Středověké vozy v obrazech a iluminacích – 10.2.15 |zobrazeno: 6740x, komentářů: 15
PF 2015 – 19.12.14 |zobrazeno: 6331x, komentářů: 10
Ježíš nemusel mít vousy – 6.10.14 |zobrazeno: 6617x, komentářů: 11
Poříz - domácí průmysl dřevařský na Vala – 30.9.14 |zobrazeno: 6439x, komentářů: 7
Podkůvky bot – 22.10.13 |zobrazeno: 6512x, komentářů: 15
Klíč s prostou bradou – 27.8.13 |zobrazeno: 6449x, komentářů: 12
Otočný klíč s vnitřním závitem – 6.8.13 |zobrazeno: 6368x, komentářů: 4
Klíč tří kulturních a úměleckých epoch – 22.7.13 |zobrazeno: 6320x, komentářů: 22
Datování podkov – 8.7.13 |zobrazeno: 7036x, komentářů: 17
Jak se datují srpy? – 1.7.13 |zobrazeno: 6606x, komentářů: 14
Cyril a Metoděj na hradišti Ludmila? – 7.6.13 |zobrazeno: 6406x, komentářů: 9
Hony – 6.5.13 |zobrazeno: 6382x, komentářů: 17
Příběh jedné mince – 8.3.13 |zobrazeno: 6590x, komentářů: 26
Dejavu - již viděno – 28.1.13 |zobrazeno: 6499x, komentářů: 28
PF 2013 – 21.12.12 |zobrazeno: 6319x, komentářů: 7
Darmovisy – 10.12.12 |zobrazeno: 6412x, komentářů: 20
Setkali jste se s podobným kroužkem? – 22.10.12 |zobrazeno: 6380x, komentářů: 6
Transmutace – 11.10.12 |zobrazeno: 6520x, komentářů: 16
Kovadlinka – 3.9.12 |zobrazeno: 6480x, komentářů: 5
Cín – 21.8.12 |zobrazeno: 6520x, komentářů: 15
Co ještě zbylo – 24.5.12 |zobrazeno: 6385x, komentářů: 18
Keltský železný hrot šípu – 2.5.12 |zobrazeno: 6496x, komentářů: 25
Žebřiňák - kování klanice – 2.5.12 |zobrazeno: 6521x, komentářů: 12
Útok 15th USAAF na Ostravu – 27.4.12 |zobrazeno: 6358x, komentářů: 7
Poslední avar - hradiště Ludmila – 6.4.12 |zobrazeno: 6486x, komentářů: 40
Osmičková petlice – 26.3.12 |zobrazeno: 6548x, komentářů: 22
"Něco" s tulejkou – 12.3.12 |zobrazeno: 6206x, komentářů: 25
Objímka – 6.2.12 |zobrazeno: 6489x, komentářů: 22
Baskitská pojistka – 25.1.12 |zobrazeno: 6441x, komentářů: 35
Něco málo k šatlenu – 13.1.12 |zobrazeno: 6837x, komentářů: 13
PF 2012 – 22.12.11 |zobrazeno: 6269x, komentářů: 9
Magna Mater Austriae – 5.12.11 |zobrazeno: 6365x, komentářů: 11
Křesání – 5.12.11 |zobrazeno: 6370x, komentářů: 12
Pomander – 2.11.11 |zobrazeno: 6521x, komentářů: 31
Něžní obři – 31.10.11 |zobrazeno: 6382x, komentářů: 6
Nález z lesní cesty – 20.10.11 |zobrazeno: 6404x, komentářů: 37
Nález výmluvy potřetí – 18.10.11 |zobrazeno: 6365x, komentářů: 20
Něco málo o lesních cestách, svoznicích – 17.10.11 |zobrazeno: 6533x, komentářů: 22
Jak se co dělá – 4.10.11 |zobrazeno: 6345x, komentářů: 13
Anton Wingen Jr Othello Solingen – 15.8.11 |zobrazeno: 6461x, komentářů: 7
Československý SOLINGEN – 5.8.11 |zobrazeno: 6681x, komentářů: 24
Něco málo k podkovám – 1.8.11 |zobrazeno: 6394x, komentářů: 23
Nálezy mincí - pozůstatky dětských her – 25.7.11 |zobrazeno: 6354x, komentářů: 7
Bez hřebovky – 20.7.11 |zobrazeno: 6583x, komentářů: 15
Úvaha o vahách – 16.5.11 |zobrazeno: 6356x, komentářů: 6
Zvonce a vliv hnoje na životní úroveň – 2.5.11 |zobrazeno: 6310x, komentářů: 14
PF 2011 – 23.12.10 |zobrazeno: 6440x, komentářů: 7

 
Půdovky atd.:

Co jsem to kdysi našel? – 21.3.22 |zobrazeno: 3773x, komentářů: 17
Ručně psané časopisy – 17.1.20 |zobrazeno: 6481x, komentářů: 16
Vojenský kufr – 19.4.17 |zobrazeno: 6705x, komentářů: 24
Bez detektoru – 22.6.11 |zobrazeno: 6133x, komentářů: 15

 
Archeologie:

Bronzová tulejkovitá sekerka s ouškem – 17.2.20 |zobrazeno: 6841x, komentářů: 13
Středověká ocílka, typ Drense – 6.4.18 |zobrazeno: 7177x, komentářů: 16
Staromaďarská rombická šipka s trnem – 7.9.17 |zobrazeno: 6840x, komentářů: 9
Železné dláto s tulejí - mladší doba želez – 21.3.16 |zobrazeno: 7045x, komentářů: 11
Doba bronzová - bronzové srpy – 3.8.15 |zobrazeno: 6832x, komentářů: 11
Dýka pozdní Řím? – 3.4.15 |zobrazeno: 6535x, komentářů: 9
Kopí s křidélky - francký typ – 24.6.14 |zobrazeno: 7042x, komentářů: 23
Radlice - doba laténská – 11.11.13 |zobrazeno: 6686x, komentářů: 21
Doba bronzová - bronzový srp – 11.3.13 |zobrazeno: 7020x, komentářů: 36
Moravská bojová bradatice – 10.9.12 |zobrazeno: 6559x, komentářů: 27
Slovansko avarská garnitura kování – 20.6.12 |zobrazeno: 7158x, komentářů: 88
Teslice 400-200 BC kresebná rekonstrukce – 19.3.12 |zobrazeno: 6483x, komentářů: 13
Letecká acheologie – 10.12.10 |zobrazeno: 6433x, komentářů: 26
Bronz a měď – 12.11.10 |zobrazeno: 6507x, komentářů: 15

 
Rady a návody:

Když se nudíte - obal na box baterií – 5.1.15 |zobrazeno: 6642x, komentářů: 5

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
MAKRO RACER 2 - WHP - Detektory kovů
MAKRO RACER 2 - WHP


Cena: 11790 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 3360 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Cívka Anfibio/Kruzer 35x33 cm DD - Detektory kovů
Cívka Anfibio/Kruzer 35x33 cm DD


Cena: 4200 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více Outdoorové vybavení
Bunda SECURITY Modrá - nepromokavá - Detektory kovů
Bunda SECURITY Modrá - nepromokavá


Cena: 2000 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více

 Knihy, časopisy
Detektor revue 2010/06 - Detektory kovů
Detektor revue 2010/06


Cena: 30 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 25 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Pomoc s určením
zob.: 1804x, kom.: 18
Bodák asi první verze
zob.: 1327x, kom.: 16
Unavené štěstí
zob.: 3237x, kom.: 12
Helma, prilba vz.32
zob.: 646x, kom.: 9
Ichnofosilie Planolites
zob.: 1412x, kom.: 8

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Detektor kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2022, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ