Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Za Kelty v Týnci nad Labem

Včera proběhla v prostorách Detektorwebu první letošní přednáška, tentokrát na téma Za Kelty v Týnci nad Labem se špachtlí a detektorem. Hlavním přednášejícím byl vedoucí záchranného výzkumu v Týnci Mgr. Zdeněk Beneš z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Zvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázek


O mincovních nálezech pak pohovořili numismatici Národního muzea PhDr. Jiří Militký PhD. (keltské mince)

Zvětšit obrázek


a Mgr. Kamil Smíšek (středověké a novověké mince).

Zvětšit obrázek


Ve vitrínkách byla také připravena výstava vybraných artefaktů.

Zvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázek


Díky možnosti alespoň očima si „ohmatat“ atraktivní nálezy, poutavému výkladu přednášejících a diapozitivům jsme se v ten nevlídný zimní večer na pár chvil přenesli zpět do nejžhavějších týdnů tropického léta či teplého podzimu v letech 2014-2016, kdy ve třech etapách probíhal v Týnci záchranný výzkum, při kterém bylo pod hradištěm Kolo odkryto laténské sídliště z 2.–1. st. př. Kr., (tedy z doby železné, kdy u nás žili Keltové).

Zvětšit obrázek


Záchranný výzkum vyvolala revitalizace mrtvého ramene Labe, Archeus DW přijal pozvání archeologa Zdeňka Beneše, aby s pomocí detektorů pomohl prozkoumat lokalitu, která pak archeology překvapila významem a bohatstvím nálezů. Ve srovnání například se Stradonicemi (90 ha) jde o lokalitu zhruba desetkrát menší, ale provedený výzkum zcela změnil pohled archeologů na ni. Z provinčního hradišťátka se stala lokalita s velkým vědeckým potenciálem, který ukazuje na mimořádný význam sídliště ležícího na důležité labské dopravní cestě, které také mohlo sloužit i jako celnice.

Zvětšit obrázek


Na odkryté ploše devíti hektarů byla odhalena velmi hustá zástavba, našlo se zde např. i jedno čtvercové příkopové ohrazení 5x5 m, které snad mohlo být svatyní...

Zvětšit obrázek


...a množství jam, pozůstatků po stavbách a dvě polozemnice – zahloubené chaty. Zajímavé byly pro archeology např. i odpadní jámy plné střepů, z kterých bude možné rekonstruovat některé nádoby.

Zvětšit obrázek


Celkem na lokalitě archeologové odkryli 732 objektů. Bylo zaměřeno na 1600 kovových nálezů - drtivou většinou pomocí detektorů (jen malá část „špachtlí a štětečkem“). Kovové i nekovové nálezy pokrývají období paleolitu, neolitu, mladší až pozdní doby bronzové, pozdní doby halštatské, starší doby římské, raného a vrcholného středověku a novověku. Nejvýznamnější jsou samozřejmě nálezy z pozdní doby laténské.

Pro nás ale určitě i pro archeology patří k atraktivním nálezům třeba depot čtyř bronzových náramků z ml. doby bronzové...

Zvětšit obrázek


... soubor keltských prstýnků, římský prsten s gemou se symbolem Pegase – první takový ze stříbra nalezený ve střední Evropě na sever od Alp...

Zvětšit obrázek


... kroužky s kulovitými nálitky (pozdní latén)...

Zvětšit obrázek


... opasková (palmetovitá) zápona (pozdní latén)...

Zvětšit obrázek


... zlomky sekerky (mladší doba bronzová)...

Zvětšit obrázek


... a především bronzová hlava kance.

Zvětšit obrázek


Hlava by měla být pozůstatkem ataše ze zdobeného honosného vědra.

Zvětšit obrázek


O spektru, původu a významu keltských mincích nalezených v Týnci hovořil PhDr. Jiří Militký PhD. Detektory na předhradním sídlišti pod vrchem Kolo „vypípali“ 66 nominálů, které podle Jiřího Militkého odpovídají spektru mincí z jiných keltských sídlišť včetně lokálních odlišností. Pocházejí z oppidálního období LT D1 a-b. Jsou zde zastoupeny třetiny a osminy statérů mušlové řady, jádrem kolekce jsou stříbrné oboly typu Stradonice, přítomny jsou i další mince, např. potinová mince z Galie.
Zajímavým nálezem jsou výplně mincovních destiček – polotovary střížků, které naznačují, že zde mohly být mince i raženy, ale důkazy pro to nemáme.

O nálezech středověkých a novověkých mincí hovořil Mgr. Kamil Smíšek . Na lokalitě se našlo 299 nominálů z 12.-20. st. , drtivá většina ale byla z 18.-20. století. Jde hlavně o nejběžnější a nejztrátovější stříbrné domácí a slezské mince, které se sem zřejmě dostaly až sekundárně. Výjimkou jsou dva středověké denáry.
K zajímavým nálezům patří husitské flůtky, parvy a jedna kuriozitka – ruská carská kopějka.

Zvětšit obrázek


Přednášející se shodli na zásadní roli, kterou při záchranném výzkumu spolu s tradičními metodami archeologie sehrály detektory. Tato kombinace – jak zároveň konstatovali - není dnes ještě běžná. Mgr. Zdeněk Beneš poděkoval členům spolku Archeus DW a dalším hledačům za desítky hodin práce bez nároku na odměnu.

Zvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázek


My můžeme jen poděkovat za možnost se takové skvělé akce zúčastnit a všem přednášejícím za poučný večer.

Před přednáškou i po ní byla příležitost si s přítomnými archeology podebatovat.

Zvětšit obrázekZvětšit obrázek


Článek o výzkumu v Týnci vyšel v Detektor revui 6/2015 pod názvem: Archeus DW v akci.

Zvětšit obrázekAutor: Kasander, zobrazeno: 5214x, komentářů: 5  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele Kasander


Nálezy:

Překvapení – 24.9.21 |zobrazeno: 264x, komentářů: 5
Prosba o určení – 10.9.21 |zobrazeno: 5336x, komentářů: 4
Pomoc s určením – 8.9.21 |zobrazeno: 5754x, komentářů: 9
Něco z políčka – 27.8.21 |zobrazeno: 5263x, komentářů: 6
UFO – 25.8.21 |zobrazeno: 5217x, komentářů: 4
Sudetští úderníci? – 23.7.21 |zobrazeno: 5937x, komentářů: 9
Pár kousků – 20.7.21 |zobrazeno: 5747x, komentářů: 8
Něco z odpolední vycházky – 28.5.21 |zobrazeno: 5259x, komentářů: 6
Pár kousků z poslední hledačky – 19.11.20 |zobrazeno: 5218x, komentářů: 6
Pár šmuků – 22.4.20 |zobrazeno: 5250x, komentářů: 13
Z posledních hledaček – 10.4.20 |zobrazeno: 5244x, komentářů: 9
Pár kousků z víkendu – 21.2.20 |zobrazeno: 5250x, komentářů: 17
Než udeřila Sabina – 11.2.20 |zobrazeno: 5227x, komentářů: 9
Pár kousků z podzimu II. – 31.12.19 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 4
Pár kousků z podzimu – 20.12.19 |zobrazeno: 5219x, komentářů: 9
Mincičky udělaly radost – 14.6.19 |zobrazeno: 5217x, komentářů: 6
Z víkendu – 5.6.19 |zobrazeno: 5237x, komentářů: 12
Pomoc s určením – 14.11.18 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 10
Z Údolí sudeťáčků VII. – 10.10.18 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 10
Pár drobností – 7.9.18 |zobrazeno: 5216x, komentářů: 4
Rozbité příběhy – 20.10.17 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 7
Pár kousků z dovolené – 15.9.17 |zobrazeno: 5226x, komentářů: 8
Velikonoční Šumava – 17.5.17 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 7
V "Udolí sudeťáčků" VI. – 10.10.16 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 6
Na sv. Václava - Václav IV. – 3.10.16 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 18
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" - číslo – 25.8.16 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 6
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" – 23.8.16 |zobrazeno: 5218x, komentářů: 10
Z dubnové Šumavy – 11.5.16 |zobrazeno: 5221x, komentářů: 23
Freie Stadt Danzig a něco na odkašlávání – 5.10.15 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 7
Z minulého víkendu – 25.9.15 |zobrazeno: 5209x, komentářů: 11
Něco z dovolené – 12.8.15 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 15
Ještě něco z jara – 29.5.15 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 10
Robotní známky - sourozenci – 14.11.14 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 14
Ze smeťáčku a pole – 22.10.14 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 17
Stříbro a pečeťák – 5.9.14 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 3
Údolí sudeťáčků IV. – 19.8.14 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 18
V Údolí sudeťáčků III. – 13.8.14 |zobrazeno: 5224x, komentářů: 22
Pár kousků z tropů – 22.7.14 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 4
Zas přibylo pár lahviček – 17.7.14 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 17
Můj první zákopák – 14.7.14 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 9
Dohledávka v "Údolí sudeťáčků" – 7.7.14 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 16
Faléry, knofle, mince... – 17.6.14 |zobrazeno: 5199x, komentářů: 15
Sudeťáček z Údolí sudeťáčků – 11.6.14 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 23
Ze šumavského smeťáčku – 23.5.14 |zobrazeno: 5200x, komentářů: 15
Určení žetonu – 28.4.14 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 4
Kámen neudržel tajemství – 3.4.14 |zobrazeno: 5220x, komentářů: 20
Z březnových vycházek – 19.3.14 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 12
Závaží – 6.3.14 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 7
Medaile Za obranu Kavkazu – 3.3.14 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 10
Něco z posledních vycházek – 20.2.14 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 17
Kde ty loňské přezky jsou... – 29.1.14 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 19
Ještě z vánočního hledání – 13.1.14 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 12
Poslední podzimní výlet – 9.1.14 |zobrazeno: 5221x, komentářů: 15

 
Články:

Krmi83 - flóra a fauna 2020 – 29.12.20 |zobrazeno: 5216x, komentářů: 9
Zimní ohlédnutí za horkou Moravou III. – 31.12.19 |zobrazeno: 5243x, komentářů: 2
Zimní ohlédnutí za horkou Moravou II. – 31.12.19 |zobrazeno: 5225x, komentářů: 3
Zimní ohlédnutí za horkou Moravou I. – 31.12.19 |zobrazeno: 5216x, komentářů: 3
Tak konečně hotovo – 8.10.19 |zobrazeno: 5267x, komentářů: 12
Nýrské muzeum vydalo Česká bojiště – 1.8.19 |zobrazeno: 5215x
Cesta na Měsíc podle Life – 19.7.19 |zobrazeno: 5208x, komentářů: 5
Ražby a emise k 100. výročí ČSR – 15.12.18 |zobrazeno: 5227x, komentářů: 3
Den válečných veteránů v Praze – 9.11.18 |zobrazeno: 5217x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil IV. – 26.9.18 |zobrazeno: 5223x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil III. – 19.9.18 |zobrazeno: 5218x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil II. – 17.9.18 |zobrazeno: 5225x, komentářů: 1
První ročník v Jedovnici se vydařil I. – 17.9.18 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 2
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 13.6.18 |zobrazeno: 5235x, komentářů: 5
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 4.6.18 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 6
Tradiční jarní Šumava s Karlem – 12.4.18 |zobrazeno: 5229x, komentářů: 3
Rozloučení a setkání s legendami – 15.8.17 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 1
Sloup 2017 III. – 10.6.17 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 2
Opět jsme se bavili ve Sloupu II. – 26.5.17 |zobrazeno: 5222x, komentářů: 5
Opět jsme se bavili ve Sloupu – 25.5.17 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 7
Přednáška: SS-Totenkopfring – 30.4.17 |zobrazeno: 5250x, komentářů: 14
Za Kelty v Týnci nad Labem – 4.2.17 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 5
Přednáška Acciho "Fryšava 1945" – 11.11.16 |zobrazeno: 5219x, komentářů: 2
Zavírání Šumavy – 8.11.16 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 6
V Protivanově jsme se bavili již počtvrté – 8.10.16 |zobrazeno: 5195x, komentářů: 2
V Protivanově jsem se bavili již počtvrté – 30.9.16 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 8
Sloup vašima očima – 1.6.16 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 3
Vydařený Sloup 2016 IV. – 31.5.16 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 2
Vydařený Sloup 2016 III. – 27.5.16 |zobrazeno: 5228x, komentářů: 10
Vydařený Sloup 2016 II. – 26.5.16 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 5
Další poutavé putování za Římany – 4.5.16 |zobrazeno: 5226x, komentářů: 1
Pozvánka na unikátní výstavu – 15.4.16 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 3
PF 2016: vybrali jste tu nej – 11.1.16 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 2
PF 2016: opět vybíráme tu nejzajímavější – 10.1.16 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 16
V Bělorusku přituhuje – 23.12.15 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 8
Oppidum Stradonice a detektorové výzkumy – 22.12.15 |zobrazeno: 5217x, komentářů: 4
Pozvánka na výstavu: Smrtí to nekončí – 24.9.15 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 7
Protivanov 2015 – II. – 18.9.15 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 8
Protivanov 2015 - I. – 18.9.15 |zobrazeno: 5196x, komentářů: 13
Výstava: Poklady doby bronzové – 17.7.15 |zobrazeno: 5202x
Svědectví nálezu: australský ešus 1940 – 29.6.15 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 4
Legenda A-2: umění na leteckých bundách – 11.6.15 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 17
Jak se oblékal Sloup – 1.6.15 |zobrazeno: 5196x, komentářů: 8
SLOUP 2015 I. – 24.5.15 |zobrazeno: 5195x, komentářů: 6
SLOUP 2015 II. – 24.5.15 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 4
Držme Romanovi palce – 3.4.15 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 42
Chcete vlastnit kus Atlantického valu? – 31.3.15 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 5
Dvě pozoruhodné výstavy v Boskovicích – 9.2.15 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 2
PF 2015: vybrali jste tu nej! – 10.1.15 |zobrazeno: 5217x, komentářů: 7
Výstava o čs. legiích ve Vlašimi – 7.11.14 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 11
Poutavé putování za Římany – 30.10.14 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 6
Soutěž o ceny: „Velká válka“ v nálezech – 10.10.14 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 19
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 5200x, komentářů: 8
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 10
Za tej první vojny – 25.9.14 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 11
Festivalový den v Libyni u Lubence – 13.9.14 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 5
Nová rubrika „Velká válka – soutěž" – 29.8.14 |zobrazeno: 5205x
12. Tankový den v Lešanech tuto sobotu – 28.8.14 |zobrazeno: 5206x
Výstava o bombardování Brna – 21.8.14 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 3
Krádež raritních zlatých mincí – 18.8.14 |zobrazeno: 5214x, komentářů: -13
Archemapp - konečně pořádek v nálezech – 11.7.14 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 27
Vyhlášena čtvrtá "zbraňová amnestie" – 7.7.14 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 32
V Dupárně v Kynšperku to v sobotu žilo – 1.7.14 |zobrazeno: 5197x, komentářů: 18
V pražské zoo padaly "zlaťáky" – 30.6.14 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 14
Pozvánka na výstavu o hledání v ZOO – 21.6.14 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 3
Odešla legenda podmořského hledání – 19.6.14 |zobrazeno: 5195x, komentářů: 10
Pozvánka na výstavu do Bechyně – 12.6.14 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 1
Poklady, které mění pohled na historii – 7.6.14 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 4
I takový byl letošní Sloup I. – 23.5.14 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 16
I takový byl letošní Sloup II. – 23.5.14 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 4
Sloup 2014 - rekordní účast – 15.5.14 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 26
Co jsme se dozvěděli o "počeťácích" – 31.3.14 |zobrazeno: 5229x, komentářů: 6
Archeolog versus detektorář – 22.2.14 |zobrazeno: 5200x, komentářů: 25
Nalezen legendární poklad Nibelungů? – 21.2.14 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 10
Seminář archeologové a hledači v ARÚ AV – 31.1.14 |zobrazeno: 5199x, komentářů: 91
PF 2014: vybrali jsme tu nej – 10.1.14 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 17
PF 2014: vybíráme tu nejzajímavější – 6.1.14 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 38
Veselá vánoční soutěž - vyhlášení – 28.12.13 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 30
Veselá vánoční soutěž o ceny – 23.12.13 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 400
Půdovky na titulní stránce – 19.12.13 |zobrazeno: 5200x, komentářů: 10
Nálezy antických mincí v Čechách – 17.12.13 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 7
Rytířské řády v Hodoníně – 4.12.13 |zobrazeno: 5222x, komentářů: 7
Výstava Po stopách Germánů – 30.10.13 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 2
Zlato v …. – 25.10.13 |zobrazeno: 5200x, komentářů: 6
Archeologie přemyslovských Čech – 16.10.13 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 3
Nugget Zlatá noha pokořil aukční rekord – 2.10.13 |zobrazeno: 5197x, komentářů: 2
Peníze habsburských panovníků – 26.9.13 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 2
Zajímavá výstava v Kolíně – 23.9.13 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 4
První setkání hledačů v Protivanově – 20.9.13 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 37

 
Půdovky atd.:

Překvapení z půdy – 10.9.21 |zobrazeno: 6136x, komentářů: 15
Ví někdo? – 30.9.20 |zobrazeno: 5234x, komentářů: 16
Veledůstojný blahorodý pán... – 13.2.19 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 9
Poradí někdo? – 18.9.18 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 6
Hugo Köller Solingen – 27.8.18 |zobrazeno: 5233x, komentářů: 3
Co všechno asi odmykaly? – 20.10.17 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 7
Pozdrav z dovolené – 10.8.16 |zobrazeno: 5217x, komentářů: 10
Úklid půdy pokračuje – 23.10.15 |zobrazeno: 5222x, komentářů: 5
Úklid na půdě – 10.10.14 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 11

 
Odkrytá historie:

Japonští archeologové trefili jackpot – 19.9.18 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 6
Poklad ještě nevydal všechna tajemství – 18.9.18 |zobrazeno: 5235x, komentářů: 7
Hledač našel dva 600 let staré prsteny – 9.10.17 |zobrazeno: 5224x, komentářů: 6
Sporťák ležel v zemi půl století – 15.9.17 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 1
V Egyptě objevili 2000 let staré hrobky – 17.8.17 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 2
Objev "zlatého vlka" – 15.7.17 |zobrazeno: 5221x, komentářů: 2
Poklad pod podlahou – 26.1.17 |zobrazeno: 5235x, komentářů: 30
Tajemství přívěsku ze Sobiboru – 17.1.17 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 9
Hledač našel vzácné vikingské mince – 7.12.16 |zobrazeno: 5226x, komentářů: 5
Studenti našli poklad římských mincí – 26.7.16 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 3
Největší nález vikingského zlata v Dánsku – 21.6.16 |zobrazeno: 5235x, komentářů: 7
Vrak na Pobřeží kostlivců vydal poklad – 10.6.16 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 8
Zlatý poklad Bójů nalezen v Horním Rakousk – 9.6.16 |zobrazeno: 5231x, komentářů: 3
Objevena první vrstva londýnské historie – 2.6.16 |zobrazeno: 5219x, komentářů: 3
"Chytřejší Enigma" za tři stovky – 31.5.16 |zobrazeno: 5219x, komentářů: 3
Nalezena „ponorka duchů" z WW II. – 27.5.16 |zobrazeno: 5216x, komentářů: 2
Dvojité dno hrnku z Osvětimi ukrývalo šper – 19.5.16 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 3
Prospektor našel největší nugget... – 14.5.16 |zobrazeno: 5239x, komentářů: 1
Dánský hledač objevil vikingský poklad – 28.4.16 |zobrazeno: 5216x, komentářů: 4
Co bylo ve vikingském "sudeťákovi" – 6.4.16 |zobrazeno: 5229x, komentářů: 7
Pořádné štěstí začátečníka – 31.3.16 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 2
Další námořní hádanka objasněna – 24.3.16 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 4
Turistka našla vzácnou Trajánovu minci – 17.3.16 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 10
Britský hledač objevil anglosaské sídliště – 10.3.16 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 5
Poklady objevené hledači na výstavě – 4.3.16 |zobrazeno: 5228x, komentářů: 2
Školák našel sošku starou 3400 let – 26.2.16 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 9
Buldozerista našel římany za šest milionů – 12.2.16 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 8
Rok 2015: Velké objevy v archeologii IV. – 28.1.16 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 2
Rok 2015: Velké objevy v archeologii III. – 17.1.16 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 3
Rok 2015: Velké objevy v archeologii II. – 9.1.16 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 2
Dva depoty z Ukrajiny – 23.12.15 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 3
Mince z pokladu přepisují historii – 22.12.15 |zobrazeno: 5208x, komentářů: 10
Nejstarší známý zlatý šperk v Evropě? – 28.11.15 |zobrazeno: 5224x, komentářů: 3
Životní nález britského hledače – 18.11.15 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 4
Depůtek po čínsku – 11.11.15 |zobrazeno: 5208x, komentářů: 11
Český denár v stříbrném pokladu v Dánsku – 5.11.15 |zobrazeno: 5225x, komentářů: 4
V Egejském moři objeveno 22 vraků – 5.11.15 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 3
Neznámé snímky Titaniku – 19.10.15 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 5
Prsten manželky Jindřicha VIII.? – 15.10.15 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 6
Poklad Quinta Fulviuse – 14.10.15 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 3
Tajemný vlak ve Walbrzychu – 6.10.15 |zobrazeno: 5228x, komentářů: 16
Pole plné římských depotů – 6.10.15 |zobrazeno: 5193x
Vikingské mince nalezeny ve Walesu – 19.9.15 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 3
Poklad římských mincí nalezen v Sofii – 16.9.15 |zobrazeno: 5223x, komentářů: 32
Depot tolarů a dukátů – 16.9.15 |zobrazeno: 5227x, komentářů: 12
Aztékové krutě demonstrovali svou moc – 21.8.15 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 4
Štědrá Florida – 20.8.15 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 5
Jak pohřbít čarodějnici – 10.8.15 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 2
Letouny ztracené v Pacifiku – 31.7.15 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 12
Hledač našel zlaté mince z Říšské banky – 16.7.15 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 16
Hledači navedli archeology na poklad – 15.7.15 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 6
Detektorář našel zachovalý římský hrob – 10.7.15 |zobrazeno: 5208x, komentářů: 2
Německý bunkr z WW II. otevřen – 16.6.15 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 5
Zlatý skytský poklad nese stopy opia – 6.6.15 |zobrazeno: 5220x, komentářů: 9
I v Irsku nacházejí psi poklady – 23.5.15 |zobrazeno: 5209x, komentářů: 5
Stříbro z SS City of Cairo vyzvednuto – 15.4.15 |zobrazeno: 5225x, komentářů: 11
Z moře do vzduchu – 9.4.15 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 29
Vyráběli neandertálci šperky? – 27.3.15 |zobrazeno: 5229x, komentářů: 3
V Argentině objeven tajný úkryt nacistů – 24.3.15 |zobrazeno: 5226x, komentářů: 1
Amatérský archeolog našel další unikát – 23.3.15 |zobrazeno: 5239x, komentářů: 2
Knihovna ukrývala poklad mincí – 22.3.15 |zobrazeno: 5230x, komentářů: 6
Unikátní objevy amatérských archeologů – 15.3.15 |zobrazeno: 5238x, komentářů: 9
Mimořádný objev keltského hrobu – 10.3.15 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 19
Tajemství čínské mumie – 9.3.15 |zobrazeno: 5234x, komentářů: 12
Iwodžima – 70. výročí „ikonické“ bitvy – 27.2.15 |zobrazeno: 5222x, komentářů: 1
„We also served!“ – 23.2.15 |zobrazeno: 5199x, komentářů: 7
3500 let starý poklad nalezen v Polsku – 23.2.15 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 13
Poklad z Berthouville byl restaurován – 17.2.15 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 7
Co vše můžeme nalézt z doby bronzové... – 13.2.15 |zobrazeno: 5231x, komentářů: 3
Detektorář vykopal "opilého staříka" – 8.2.15 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 3
Co se stalo v den zvaný Halcyon? – 18.1.15 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 1
Kousky vikingské kořisti z Irska nalezeny v Norsku – 16.1.15 |zobrazeno: 5200x, komentářů: 1
Fotoaparát z Atlantického valu – 16.1.15 |zobrazeno: 5216x, komentářů: 6
Knoflík z vánočního příměří WW I. 1914 – 8.1.15 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 6
Happy Christmas II. nová fota + video – 7.1.15 |zobrazeno: 5207x, komentářů: 11
Happy Christmas za 35 milionů – 7.1.15 |zobrazeno: 5221x, komentářů: 5
Smuteční prsten prohlášen za poklad – 29.12.14 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 4
Hitlerův kluzák opět vzlétl – 22.12.14 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 6
Depot keltských mincí vydává zlato – 19.12.14 |zobrazeno: 5225x, komentářů: 12
Vánoce a´la NSDAP – 18.12.14 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 4
Další útok na koncentrační tábor – 17.12.14 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 3
Na „švýcara“ měli patent už Římané – 5.12.14 |zobrazeno: 5227x, komentářů: 6
Hledači poodhalují historii svého kraje – 5.12.14 |zobrazeno: 5222x, komentářů: 2
Poklad římského stříbra – 28.11.14 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 6
V Karibiku nalezen vrak holandské lodi – 25.11.14 |zobrazeno: 5208x, komentářů: 3
Nemocniční scan odhalil tajemství poháru – 20.11.14 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 4
Detektorář nalezl poklad Vikingů – 18.10.14 |zobrazeno: 5218x, komentářů: 8
Svědectví Seelowských výšin – 12.10.14 |zobrazeno: 5199x, komentářů: 20
Bombardér vyzdvižen po 70 letech z moře – 12.10.14 |zobrazeno: 5218x, komentářů: 3
„Psí známky“ se vrátily po 70 letech – 24.9.14 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 2
Nalezen další "irský Ötzi" – 18.9.14 |zobrazeno: 5216x, komentářů: 6
WWII: Dny před tím (3) – 12.9.14 |zobrazeno: 5216x, komentářů: 2
Na Sibiři nalezen US bombardér z WWII – 9.9.14 |zobrazeno: 5224x, komentářů: 7
WWII: Dny před tím (2) – 4.9.14 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 3
Hitlerova fotografie jde do dražby – 2.9.14 |zobrazeno: 5197x, komentářů: 7
Instalatér odkryl na zahradě lágr – 2.9.14 |zobrazeno: 5197x, komentářů: 7
Útok na Kisku: památky na kuriózní bitvu – 2.9.14 |zobrazeno: 5220x, komentářů: 12
Poklad nalezen při demolici starého domu – 28.8.14 |zobrazeno: 5222x, komentářů: 5
WWII: Dny před tím I. – 28.8.14 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 3
200 let starý „drink“ nalezen ve vraku – 21.8.14 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 3
Nejcennější depot mincí v USA v prodeji – 17.8.14 |zobrazeno: 5197x, komentářů: 2
Školáci našli 4300 let starý zlatý šperk – 15.8.14 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 6
Zlatý poklad v Normandii z II. WW – 12.8.14 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 11
Chemické zbraně v mořích stále hrozí – 18.7.14 |zobrazeno: 5218x, komentářů: 9
Poklad dvou civilizací – 9.7.14 |zobrazeno: 5199x, komentářů: 3
Zákop v Ardenách vydal své tajemství – 7.7.14 |zobrazeno: 5213x, komentářů: 13
Hitler: Těžce na cvičišti... – 7.7.14 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 5
Mlčeti zlato! – 6.6.14 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 7
Výstava v Přerově o víkendu končí – 1.6.14 |zobrazeno: 5188x, komentářů: 22
"Titanik 19. století" vydává další zlato – 23.5.14 |zobrazeno: 5233x, komentářů: 7
Válku je nejprve slyšet... – 23.5.14 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 4
Obrovský poklad či obří kachna? – 12.4.14 |zobrazeno: 5188x, komentářů: 6
Místa duchů II. Základna RAF Molesworth – 8.4.14 |zobrazeno: 5206x, komentářů: 3
1800 let starý dopis vojáka rozluštěn – 31.3.14 |zobrazeno: 5203x, komentářů: 7
Ledovce vydaly munifikovaná těla vojáků – 21.3.14 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 26
Místa duchů I. Loď duchů – 20.3.14 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 22
Poklady doby bronzové – 10.3.14 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 15
Velká odměna pro nálezce pokladu – 8.3.14 |zobrazeno: 5193x, komentářů: 54
V Praze nalezen velký depot mincí – 6.3.14 |zobrazeno: 5209x, komentářů: 26
Nalezen největší depot v historii USA – 28.2.14 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 16
Liberator se natrvalo vrátil do Nepomuku – 28.2.14 |zobrazeno: 5223x, komentářů: 18
Bouře odkrývají nebezpečnou historii – 27.2.14 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 6
Vikingové: Život a legenda – 7.2.14 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 6
"Zlatý anděl" viděl konec Války růží – 31.1.14 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 12
Záhada smrti Alexandra Velikého – 19.1.14 |zobrazeno: 5239x, komentářů: 7
Cestovní zpráva z archeologické besídky – 20.12.13 |zobrazeno: 5210x, komentářů: 10
Můj životní nález – 12.12.13 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 19
Jackpot za 462 000 liber – 12.12.13 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 8
Po stopách dopisu svobodníka Eddingtona – 6.12.13 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 9
Poklady z kalné River Wear – 6.12.13 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 13
Přemysl Otakar II. ve Svaté zemi – 3.12.13 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 8
Masonův poklad - dvakrát nalezený – 2.12.13 |zobrazeno: 5195x, komentářů: 10
Zlatý Licinius za 48 000 dolarů – 1.12.13 |zobrazeno: 5193x, komentářů: 24
Zlaté štěstí začátečníka – 25.11.13 |zobrazeno: 5196x, komentářů: 21
Švédové našli „zlaté" hlavy Vikingů – 21.11.13 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 11
Unikátní nález detektorem II. – 16.11.13 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 8
Unikátní nález detektorem – 11.11.13 |zobrazeno: 5195x, komentářů: 7
Statistika pokladů – 7.11.13 |zobrazeno: 5192x, komentářů: 3
Hledači a archeologové v Británii – 4.11.13 |zobrazeno: 5194x, komentářů: 12
Jackpot od Pobřeží pokladů – 25.10.13 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 4
Vydají zavraždění Vikingové tajemství? – 24.10.13 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 9
Nedopovězený příběh – 23.10.13 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 9
Nugget za všechny prachy – 21.10.13 |zobrazeno: 5225x, komentářů: 10
Boj o asyrský poklad skončil – 17.10.13 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 12
Nejkratší vyznání – 16.10.13 |zobrazeno: 5196x, komentářů: 5
Jezero Titicaca vydalo další poklad – 15.10.13 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 9
Jak "Mezek" pokořil Spitfiry – 10.10.13 |zobrazeno: 5196x, komentářů: 13
Magnetické vlny zkoumají lodě duchů – 7.10.13 |zobrazeno: 5208x, komentářů: 5
USA na sebe téměř svrhly vodíkovou bombu – 1.10.13 |zobrazeno: 5194x, komentářů: 7
Objevena Kristova bájná Dalmanuta? – 30.9.13 |zobrazeno: 5231x, komentářů: 4
Kurgan skrýval poklad Sarmatů – 24.9.13 |zobrazeno: 5208x, komentářů: 10
Zapomenuté římské tažení – 20.9.13 |zobrazeno: 5194x, komentářů: 7
Hesse prý zabili Britové – 17.9.13 |zobrazeno: 5200x, komentářů: 6
Bahno ukrývalo poklad z WW II. – 16.9.13 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 18
Letecké snímky odkryly hrob bojovníka – 15.9.13 |zobrazeno: 5196x, komentářů: 21
Největší depot mincí potřebuje peníze – 13.9.13 |zobrazeno: 5197x, komentářů: 18
Muzeum v atomovém bunkru – 11.9.13 |zobrazeno: 5196x, komentářů: 7
Poklad z Křížového vrchu vystaven – 10.9.13 |zobrazeno: 5191x, komentářů: 25
U Chrámové hory objeven zlatý poklad – 10.9.13 |zobrazeno: 5196x, komentářů: 7
Nejsme trošku troškaři? – 10.9.13 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 5
Nalezen hrob Attily? – 1.1.70 |zobrazeno: 5215x, komentářů: 8

 
Soutěže:

Výsledky soutěže o ceny - 100. výročí ČSR – 16.12.18 |zobrazeno: 5202x, komentářů: 8
Velká válka: doteky historie – 19.11.14 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 8

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
XP ORX X35 22 cm RC + bezdrátová sluchátka WSAUDIO - Detektory kovů
XP ORX X35 22 cm RC + bezdrátová sluchátka WSAUDIO


Cena: 19990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 500 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více
 Outdoorové vybavení
Italská ID známka orig. - nerez - Detektory kovů
Italská ID známka orig. - nerez


Cena: 60 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 20 Kč
více

 Knihy, časopisy
Detektor revue 2010/02 - Detektory kovů
Detektor revue 2010/02


Cena: 30 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 25 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Replika Panzerfaustu
zob.: 7136x, kom.: 31
Stále jsou, jen je najít
zob.: 1741x, kom.: 12
Přeslen
zob.: 6478x, kom.: 10
Trochu militarií
zob.: 5935x, kom.: 8
Rakúsko-uhorský bodák Mannlicher vz. 1895 s muškou
zob.: 431x, kom.: 7

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový ještě výkonější detektor Makro RACER 2![aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2021, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ