Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  XP GOLD SUMMER RALLY 2016 - reportáž

Cesta z města
Akce se konala 16.–18. září v jihovýchodní Anglii v blízkosti městečka Burford (hrabství Oxfordshire), které je vzdáleno zhruba 1400 km od naší matičky Prahy. Cestovat jsme se rozhodli autem, protože jsme potřebovali vézt vcelku dost potřebných – i na první pohled nepotřebných – věcí. Náš tým tvořili čtyři deusáci – Jitka, Tomáš, Zdeněk a já. Cesta proběhla celkem bez problémů až na malý konflikt s běženci na dálnici před eurotunelem. Počasí však bylo dosti depresivní, protože skoro celou cestu pršelo a déšť nás přivítal i v Anglii. Představa mokrého víkendového hledání určitě nikoho moc nebrala, ale pevně jsme věřili, že se nakonec bude od našich cívek místo dopadajících kapek odrážet ostré sluneční světlo.

Zvětšit obrázek


Hlavním programem bylo samozřejmě hledání a pro více než tisíc účastníků setkání (ano, čtete správně, bylo to opravdu velké „maso“ – přijeli hledači z celé Evropy) byly připraveny lokality o rozloze přes šest set hektarů. Dostali jsme plán 36 polí – byla rozdělena na ta, kde se smělo hledat už sobotu, v neděli se pak mohlo na všechna. Kolem nich jezdila průběžně hlídka a kontrolovala dodržování pravidel. Současně jsme v propozicích obdrželi instrukce, že každý hledač musí používat sluchátka, aby nerušil ostatní, dále musí mít s sebou kapsu či nějaké pouzdro na odpad a také bylo možné používat pouze rýče, jelikož s kopáčem děláte většinou větší díru.
Místo setkání bylo rozděleno na několik částí – stanové městečko, prostor pro karavany, parkoviště pro auta. Na hlavní ploše stálo několik velkých stanů s občerstvením a různé stánky, kde bylo možno zakoupit vše od detektorů a příslušenství až po nálezy – u nás věc nezvyklá, ale v Anglii běžná realita. Samozřejmě by to mělo být pouze u nálezů, které prošly registrací v PAS (Portable Antiquities Scheme – dobrovolný program pro veřejnost spravovaný Britským muzeem), a tudíž byly řádně zdokumentovány archeology.

Konečně pípáme
Když jsme v sobotu ráno vyrazili s tisícihlavým detektorářským davem ze startovacího pole, už jsme přesně věděli, kde chceme hledat, a tak jsme ani nezapínali detíky a rovnou pelášili na pole, na kterém jsme odhadovali zajímavější nálezy. Zhruba po dvaceti minutách pronesl Zdeněk větu: „Jestli budeš psát o tomhle článek, tak se to může jmenovat Ticho v Anglii! “ Skutečně, pole bylo takřka hluché a ke všemu velmi kamenité. Ovšem když jsem ze země vytáhl malý odznáček po ruské armádě, opravdu jsem koukal. „Kde se tady, proboha, vzaly srp a kladivo? “ lamentoval jsem a kolegové se jen smáli.

Zvětšit obrázek


Prvním lepším nálezem se samozřejmě blýskla Jitka. Byla to pěkná velká mince – penny královny Viktorie z roku 1873. „Tak, a mám splněno! “ prohlásila spokojeně nálezkyně. To už jsme překročili hranici třetího pole a pomalu postupovali dále. Další pípnutí, respektive píchnutí bylo v mé režii, a to nedaleko včelích úlů. Hezky pěkně přesně nad oko do obočí zapustila své žihadlo jedna neposedná včelka. Zhruba kolem poledního jsme se prokousali na další pole, ale ani tam nic světoborného nepadlo, a jak jsme se tak poptávali u dalších hledačů, většinou měli také poloprázdné nebo spíše prázdné kapsy.

Římské pole
Občerstvili jsme se na kraji pole u kamenné zídky a chystali se na hledání na její druhé straně. Když nás míjel starší manželský pár, dal jsem se s partnery do řeči. Oni sice také nic nenašli, ale v rohu pole, které bylo před námi, se prý nalezlo něco po Římanech, ale jen prý slabé signálky a už je to asi vybrané. To byla přesně „hlína“ na naše stroje. Vyrazili jsme onen růžek pole prověřit a doufali, že nám bude „římské božstvo“ nakloněno. První minci našel Tomáš, byla hodně sežraná a opravdu maličká. Mysleli jsme, že je to běžný měďák, ale přesněji samozřejmě budeme vědět po očištění. Další minikolečko se vylouplo pod cívkou Zdeňkovi, když nález konzultoval s kolegou z Dánska hledajícím kousek od nás, dostalo se mu informace, že se na devadesát devět procent jedná o římskou minci. Stejná velikost, co našel Tomáš, takže jsme doma a tady to bude padat! A skutečně, po chvilce jsme nalezli další mince a nezastavil nás ani docela silný déšť. Kromě jednoho stříbrného denáru císaře Septimia Severuse, který vládl v letech 193–211, jsme nalezli ještě 11 menších nominálů. Tyto opravdu velmi malé mince byly ze slitiny mědi a byly raženy v letech 330–340 na paměť založení města Konstantinopole. Zdeněk nalezl navíc pěknou bronzovou sponu a Jitka přidala krásné pečetítko. Dále se nám podařilo najít i malé železné hřeby z římské obuvi a další drobnosti. Každý jsme si našli přinejmenším jednu římskou minci, takže v našem táboře panovala radost.

Zvětšit obrázekZvětšit obrázek


Při cestě zpět jsme občas prohodili pár slov s dalšími hledači, kteří se vraceli vesměs s prázdnou, takže našich 12 římských mincí je dosti překvapilo. A my byli spokojeni, jak se nám zadařilo a jak jsme více než dobře v Anglii reprezentovali.

„Přinesli i keramiku!“
Po návratu do hlavního tábora jsme si dali pivečko, zakousli něco dobrého a vyrazili do velkého stanu, který byl sídlem archeologů. Nálezy jsme jim předali a oni ke každému připravili protokol. Nálezy pak putovaly na stůl k archeologům, kteří je vyčistili, aby je bylo možné identifikovat a co nejpřesněji určit. Ke každému artefaktu byla rovněž provedena fotodokumentace, přiděleno identifikační číslo a ústřižek s tímto číslem obdržel i nálezce. Kromě kovových předmětů jsme na místě „římského políčka“ posbírali zajímavé zlomky keramiky. To u archeologů vzbudilo údiv. „Podívej, tamti přinesli i keramiku! “ zaklepal jeden archeolog na rameno druhému. „To víte, my s archeology spolupracujeme řadu let, a tak už jsme prostě naučení, “ vysvětlili jsme. Na to u tamních hledačů nejsou zřejmě zvyklí.

Zvětšit obrázek
Očekávané novinky od XP
Jednou z dalších věcí, která nás pochopitelně velmi zajímala, byla prezentace nových produktů francouzského výrobce detektorů XP Metal Detectors. O co šlo? Jednak o nový software pro Deuse V4.0 (k dnešnímu je již k dispozici podrobnosti naleznete zde), který má přinést nové funkce a rozšířené možnosti tohoto skvělého detektoru. Software také umožní spolupráci s novými vysokofrekvenčními cívkami. První je separační cívka HF o rozměrech 12 × 24 cm 2D a druhou cívka HF 22,5 cm 2D. První separační cívka bude mít pracovní frekvence 14, 30 a 81 kHz a druhá (22,5 cm 2D) pracuje na 14, 30 a 55 kHz. Každá frekvence má možnost 7 kroků posunu. Např. základní frekvenci 55 kHz můžete nastavit v rozmezí 50-59 kHz! Nové cívky budou vybaveny výkonnější baterií s výdrží až 30 hodin. Baterie bude umístěna ve spodní tyči a bude ji možné měnit i během hledání – je vybavena vodotěsným konektorem. Vysokofrekvenční cívka 22,5 cm 2D je již k dispozici a její citlivost na drobné předměty je opravdu úžasná. Další novinkou nesoucí název MI6 je XP vodotěsná dohledávačka, která přináší inovativní funkce. Může se chovat jako „běžná“ dohledávačka, ale pro majitele detektorů XP Deus přináší další možnosti. Asi tou nejdůležitější je přenos signálů do bezdrátových sluchátek Deuse nebo aktivace alarmu ztracené dohledávačky pomocí hlavní jednotky. Měli jsme možnost nové příslušenství krátce otestovat a máme se opravdu na co těšit. Na sraz přijelo přes tisíc hledačů z celé Evropy a USA.

Zvětšit obrázek


Slunná neděle
Ráno nás uvítalo modrou oblohou a sluncem, které nás provázelo celý den. Změnili jsme lokalitu a přes několik polí jsme se Zdeňkem došli na kraj u lesa, kde postupovali hledači v podstatě v široké rojnici. Tomáš s Jitkou brázdili pole na obzoru. Nažhavili jsme detíky a řekli jsme si, že vyzkoušíme, jak byli hledači z rojnice efektivní. Vcelku nám tam nechali dost signálů. Knoflíčků a různých drobností jsme našli opravdu hodně. Moc jsem toužil najít raženou stříbrnou minci – anglicky hammered coin. A, světe, div se, podařilo se, ale vlastně jen z jedné čtvrtiny, protože z velmi slabého hraničního signálu se vyklubal odseknutý zlomek halfpenny nikoho menšího než anglického krále Richarda I. Lví srdce (vládl v letech 1189–1199). Kromě kovových nálezů se nám na tomto poli dařilo nacházet také pěkné zkameněliny.

Zvětšit obrázek


Jelikož nás večer čekala dlouhá cesta domů, vrátili jsme se do tábora o něco dříve. Nejprve jsme zamířili do „archeostanu“ odevzdat nálezy a pak hned na skvělé grilované prasátko s pivečkem. Příhodná chvíle zhodnotit dnešní skvělý den. Popovídali jsme si s hlavním organizátorem akce Garym (mnozí jej určitě znají z webů díky jeho videorecenzím výrobků XP) a rozloučili se s celým týmem XP v čele s majitelem firmy Alainem Loubetem. Využili jsme také možnosti navrácení našich nálezů, stačilo archeologům odevzdat čísla, která jsme od každého evidovaného nálezu obdrželi, a vše jsme spolu s protokolem dostali zpět. Jak je to možné? V Anglii totiž již celou řadu let funguje výše uvedený projekt PAS, jehož smyslem je dokumentace archeologických předmětů nalezených amatérskými hledači či naprosto náhodně. Ve stručnosti to funguje tak, že když učiníte archeologický nález, jste povinni ho do 14 dnů nahlásit, nejlépe u styčného úředníka projektu (FLO – Finds Liaison Officer) – pro celou zemi jich je určeno 36. Následně je artefakt zdokumentován a navrácen zpět nálezci, který s ním může libovolně nakládat. V případě, že se jedná o mimořádný nález nebo je artefakt prohlášen za poklad podle zákona o pokladu (Treasure Act), muzeum má možnost jej od nálezce vykoupit, většinou za tržní cenu. Důležitou věcí je také získat povolení ke vstupu na pole od majitele pozemku. Nejsem si jist, jestli se jedná o úplně nejlepší způsob, jak přistupovat k archeologickým nálezům, ale díky systému PAS se od roku 1997 podařilo odborně zdokumentovat více než milion nálezů. Tento systém si velmi pochvaluje ředitel Britského muzea Robert Neil MacGregor. Holt jiný kraj, jiný mrav. A je to možná inspirace pro nás všechny, abychom co nejzodpovědněji přistupovali k archeologickým nálezům, ukázali, jak nám záleží na poznání naší společné historie, a distancovali se od rabovačů archeolokalit. Jízda domů proběhla bez jakýchkoli komplikací, cestou jsme probírali detaily celého vydařeného víkendu a shodli se, že nejdůležitější bylo, že jsme si to skvěle užili a poznali něco nového. Rozhodně se těšíme na další podobnou akci, možná letos v září 2017 kdy se akce opakuje.
Tento článek vyšel v časopise Detektor revue 1/2016.


Zvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekAutor: UC, zobrazeno: 4880x, komentářů: 7  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele UC


Nálezy:

Tak to snad ještě umím – 2.8.18 |zobrazeno: 4926x, komentářů: 9
Nedělní hledání na Slovensku – 24.6.14 |zobrazeno: 5134x, komentářů: 38
Středověké a novověké početní peníze – 20.3.14 |zobrazeno: 4971x, komentářů: 10
Největší letošní nález munice – 14.3.14 |zobrazeno: 5018x, komentářů: 28
Dohledávka pokladu mincí Jílové u Prahy – 20.1.13 |zobrazeno: 4976x, komentářů: 62
Vzpomínka na Svena – bronzový depot – 24.8.12 |zobrazeno: 5457x, komentářů: 30
Absťák, zloději a zavařeniny... – 4.11.11 |zobrazeno: 4965x, komentářů: 53
Další slintáček maďarského četníka – 9.5.11 |zobrazeno: 4971x, komentářů: 45
Ještě něco z Lotyšska – 25.2.11 |zobrazeno: 4935x, komentářů: 9
Nález článků z pásů tanku Tiger - video – 11.2.11 |zobrazeno: 5043x, komentářů: 17
Nález maďarských hrudních štítů - video – 10.2.11 |zobrazeno: 5062x, komentářů: 38
Pomoc při určení – 27.10.10 |zobrazeno: 4894x, komentářů: 16
Hledání ztraceného prstenu - Orlík 2010 – 18.10.10 |zobrazeno: 4893x, komentářů: 43
Přezka SDP – 13.10.06 |zobrazeno: 5000x, komentářů: 34
Přezka SS a odznačky winterhilfe – 9.10.06 |zobrazeno: 5071x, komentářů: 9
Kordík a odznak mateřství – 4.10.06 |zobrazeno: 5022x, komentářů: 20
Další úspěšný vodní lov – 1.9.06 |zobrazeno: 4964x, komentářů: 22
Ve vodě a pod vodou – 31.8.06 |zobrazeno: 5414x, komentářů: 10
Opožděná zprávička z hledání - 21.05.06 – 30.6.06 |zobrazeno: 4920x, komentářů: 7
Požárnický kýbl – 29.5.06 |zobrazeno: 4938x, komentářů: 41
Středeční pípanec – 26.5.06 |zobrazeno: 5014x, komentářů: 37
Oznak SA a hlemička – 12.5.06 |zobrazeno: 4907x, komentářů: 13
Pod vodou s DetectorPRO DIVER – 9.5.06 |zobrazeno: 4927x, komentářů: 17
Unterwaserman II. – 28.4.06 |zobrazeno: 4976x, komentářů: 19
Unterwaserman I. – 28.4.06 |zobrazeno: 4930x, komentářů: 10
Metály z WWII – 27.4.06 |zobrazeno: 4882x, komentářů: 21
Novoroční mrcásek – 2.1.06 |zobrazeno: 4901x, komentářů: 1
Prosba o pomoc s identifikací – 14.12.05 |zobrazeno: 4887x, komentářů: 11
10 krejcar Josefa II. - sektor 57 ;-) – 13.12.04 |zobrazeno: 4982x, komentářů: 1
Páteční mrcásek – 8.11.04 |zobrazeno: 4905x, komentářů: 2
Odznak příslušníka tankového vojska – 22.10.04 |zobrazeno: 4931x, komentářů: 1
Nedělní odpoledne s ADX 100 – 30.8.04 |zobrazeno: 5028x, komentářů: 5
Čtvrtek – hledám jako krtek ;-) – 5.8.04 |zobrazeno: 4946x
Grešlička Fridricha Augusta I. - Sasko – 5.8.04 |zobrazeno: 4950x
Groš (3krejcar) Josefa I. z roku 1711 – 23.7.04 |zobrazeno: 4987x
Nedělní akce s Marfym – 17.6.04 |zobrazeno: 4928x
RU odznáček – 8.6.04 |zobrazeno: 4914x
Tři války během jedné noci – 1.6.04 |zobrazeno: 4863x
Pražský groš Václava IV. – 26.5.04 |zobrazeno: 4909x, komentářů: 2
Nálezy z minulého týdne – 24.5.04 |zobrazeno: 5020x
Hliníková ID známka – 6.5.04 |zobrazeno: 4976x, komentářů: 1
Nálezy z Keltova políčka – 15.2.04 |zobrazeno: 4953x, komentářů: 1
Pár minciček ze soboty – 10.2.04 |zobrazeno: 4905x
Noční deštivé hledání – 3.2.04 |zobrazeno: 4944x, komentářů: 1
Odznáček – 29.1.04 |zobrazeno: 4970x, komentářů: 6
Pamětní medaile hasičského sboru – 5.1.04 |zobrazeno: 5029x, komentářů: 1
Nálezy od UC z 10. 12. 03 – 11.12.03 |zobrazeno: 4956x
Nálezy od UC z poslední doby – 7.10.03 |zobrazeno: 5024x
Nábojnice od UC – 10.9.03 |zobrazeno: 5039x, komentářů: 3
Vyznamenání od UC – 28.8.03 |zobrazeno: 5022x, komentářů: 2
Mince od UC – 26.8.03 |zobrazeno: 5130x
Nálezy od UC (náboje, brož, prsten ..... – 5.8.03 |zobrazeno: 4997x, komentářů: 7

 
Články:

Tak je konečně venku! – 16.5.19 |zobrazeno: 5397x, komentářů: 18
Pocta americkému vojínovi Fredu W. Ashleym – 2.4.19 |zobrazeno: 5138x, komentářů: 14
Nová řada detektorů SIMPLEX a PULSE DIVE – 25.3.19 |zobrazeno: 5432x, komentářů: 7
Rychlá tipovačka – 6.7.17 |zobrazeno: 4771x, komentářů: 5
ANTHROPOID 75 let – Muži odplaty – 18.6.17 |zobrazeno: 4819x, komentářů: 3
XP GOLD SUMMER RALLY 2016 - reportáž – 30.4.17 |zobrazeno: 4880x, komentářů: 7
Nový software a příslušenství pro XP Deus – 31.3.17 |zobrazeno: 6468x, komentářů: 37
Milé víkendové setkání u Jezera – 16.8.16 |zobrazeno: 4824x, komentářů: 8
Velké finále akce Vozík pro Vláďu – 18.5.16 |zobrazeno: 4838x, komentářů: 8
Hledání pod hladinou Atlantiku – 11.1.16 |zobrazeno: 5014x, komentářů: 15
Odešel náš kamarád Petr Hradec – 23.12.15 |zobrazeno: 4899x, komentářů: 19
Nová verze software Deus V4! – 18.11.15 |zobrazeno: 4913x, komentářů: 10
Nová prodejna Detektorwebu – 16.6.15 |zobrazeno: 4836x, komentářů: 28
Pozdrav od Jezera – 5.11.14 |zobrazeno: 4782x, komentářů: 19
360° prohlídka z přednášky – 24.10.14 |zobrazeno: 4793x, komentářů: 2
Video upoutávka na nové Detektor revue – 25.8.14 |zobrazeno: 4811x, komentářů: 9
Nová generace XP Deus? – 22.5.14 |zobrazeno: 5068x, komentářů: 13
Pozvánka na přednášku Jiřího Militkého – 12.12.13 |zobrazeno: 4831x, komentářů: 17
Vzpomínka na Schotyho – 8.11.13 |zobrazeno: 4932x, komentářů: 212
Slavíme 15.000.000 přístupů na DW – 15.10.13 |zobrazeno: 4820x, komentářů: 12
Setkání hledačů Protivanov 2013 – 6.9.13 |zobrazeno: 4871x, komentářů: 31
Nová Kerimova Tlučnice exklusivně u DW – 10.8.13 |zobrazeno: 4861x, komentářů: 77
Pozvánka na křest knihy a přednášku – 5.6.13 |zobrazeno: 4819x, komentářů: 12
Výstava sbírky Jezera v Nýrsku – 4.6.13 |zobrazeno: 4835x, komentářů: 43
Přátelské setkání hledačů Sloup 2013 – 26.5.13 |zobrazeno: 4832x, komentářů: 17
Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách – 17.5.13 |zobrazeno: 4865x, komentářů: 17
Setkání hledačů pokladů Sloup 2013 – 3.5.13 |zobrazeno: 4908x, komentářů: 70
Pozvánka na výstavu Noc a den s kelty – 29.4.13 |zobrazeno: 4799x, komentářů: 1
Válečné nálezy - Česko 3 - právě vyšlo – 26.4.13 |zobrazeno: 4894x, komentářů: 19
Miss ARMY 2013 – 20.4.13 |zobrazeno: 4905x, komentářů: 12
Malá tipovačka z oblaků – 19.4.13 |zobrazeno: 4758x, komentářů: 13
Vzpomínka na setkání hledačů Sloup 2012 – 12.4.13 |zobrazeno: 4792x, komentářů: 3
Detektorweb je s námi již 10 let! – 7.4.13 |zobrazeno: 4956x, komentářů: 21
Ocenění pro uživatele Detektorwebu – 5.4.13 |zobrazeno: 4799x, komentářů: 220
Historie, současnost a novinky na DW – 5.4.13 |zobrazeno: 4820x, komentářů: 71
Přestavujeme nový XP Deus Pink pro dámy – 1.4.13 |zobrazeno: 4895x, komentářů: 16
Jak proběhla přednáška Det. a arch. – 26.3.13 |zobrazeno: 4804x, komentářů: 7
Novinky z nabídky v prvním čtvrtletí 201 – 22.3.13 |zobrazeno: 4883x, komentářů: 11
Přednáška - detektory a archeologie – 21.3.13 |zobrazeno: 4841x, komentářů: 25
Přednáška o nálezech z doby bronzové – 4.2.13 |zobrazeno: 4803x, komentářů: 12
Přednáška - Nálezy z doby bronzové – 31.1.13 |zobrazeno: 4862x, komentářů: 47
Momentka z přednášky v Jihlavě – 16.1.13 |zobrazeno: 4844x, komentářů: 28
PF 2013 – 31.12.12 |zobrazeno: 4788x, komentářů: 29
Vánoční akce na detektory a příslušenstv – 31.12.12 |zobrazeno: 4825x, komentářů: 4
Odcizené cívky na XP Deus – 14.12.12 |zobrazeno: 4920x, komentářů: 11
Jak správně psát příspěvky - Detektorweb – 30.11.12 |zobrazeno: 5142x, komentářů: 37
Detektory Minelab a Teknetics – 16.11.12 |zobrazeno: 4941x, komentářů: 3
Novinky v nabídce Detektorwebu – 31.10.12 |zobrazeno: 5013x, komentářů: 18
Předváděcí akce detektorů kovů od DW – 29.10.12 |zobrazeno: 4884x, komentářů: 90
Army Day v Moravském zemském muzeu – 8.9.12 |zobrazeno: 4777x, komentářů: 5
Odcizený detektor XP Deus – 28.8.12 |zobrazeno: 4783x, komentářů: 33
Zajímavé foto s poškozeným pěchoťákem – 27.6.12 |zobrazeno: 4813x, komentářů: 44
Krteček a jeho chrabrá lopatička – 6.6.12 |zobrazeno: 4867x, komentářů: 15
Nová kniha - Prsteny třetí říše – 20.5.12 |zobrazeno: 5138x, komentářů: 44
Jarní akce na detektory Teknetics – 15.5.12 |zobrazeno: 4864x, komentářů: 3
Setkání hledačů pokladů Sloup 2012 – 4.5.12 |zobrazeno: 4903x, komentářů: 67
Miss ARMY 2012 a ARMY DEN v MMX – 21.4.12 |zobrazeno: 4833x, komentářů: 29
Cívky Detech Ultimate 33 cm 2D skladem – 10.4.12 |zobrazeno: 4913x, komentářů: 45
Pozvánka na výstavu – 4.4.12 |zobrazeno: 4789x, komentářů: 12
Nejdražší zlatá mince světa - v Praze! – 13.3.12 |zobrazeno: 4841x, komentářů: 36
Pozvánka na unikátní výstavu - Poděbrads – 3.3.12 |zobrazeno: 4757x, komentářů: 15
Amatérští archeologové - školení – 25.2.12 |zobrazeno: 4849x, komentářů: 236
Jak proběhla přednáška kolegy Kacura – 10.2.12 |zobrazeno: 4865x, komentářů: 39
Válečné nálezy - Česko 2 - právě vyšlo! – 10.2.12 |zobrazeno: 4793x, komentářů: 29
Pozvánka na přednášku O. Černohorského – 9.2.12 |zobrazeno: 4784x, komentářů: 29
Bitva u Rakovníka 1620 – 17.1.12 |zobrazeno: 4765x
PF 2012 – 31.12.11 |zobrazeno: 4757x, komentářů: 33
Jak proběhla přednáška Jiřího Militkého – 2.12.11 |zobrazeno: 4784x, komentářů: 14
Pozvánka na přednášku Jiřího Militkého – 1.12.11 |zobrazeno: 4833x, komentářů: 17
Přednáška - jak proběhla – 7.10.11 |zobrazeno: 4720x, komentářů: 11
Pozvánka na numismatickou přednášku – 5.10.11 |zobrazeno: 4809x, komentářů: 7
Ochutnávka z připravovaného videa – 27.9.11 |zobrazeno: 4824x, komentářů: 100
XP Deus V2.0 aneb co je nového – 24.6.11 |zobrazeno: 5444x, komentářů: 53
Příběh nejkrásnější keltské hlavy – 5.5.11 |zobrazeno: 4803x, komentářů: 4
Setkání hledačů Sloup 2011 – 29.4.11 |zobrazeno: 4846x, komentářů: 68
Dnešní hledání s Butcherem – 1.4.11 |zobrazeno: 4777x, komentářů: 81
Pozvánka na přednášku – 28.2.11 |zobrazeno: 4842x, komentářů: 11
Anketa o ceny - 10.000.000 přístupů na Detektorweb.cz – 20.2.11 |zobrazeno: 4848x, komentářů: 440
Možná ještě nevíte - nová kniha – 20.2.11 |zobrazeno: 4828x, komentářů: 28
Změny na Detektorwebu – 5.2.11 |zobrazeno: 4867x, komentářů: 60
Zveme Vás do nové kamenné prodejny – 23.12.10 |zobrazeno: 4886x, komentářů: 40
Můj největší nález! – 23.12.09 |zobrazeno: 4807x, komentářů: 26
Revoluční detektor XP DEUS se představuje – 30.11.09 |zobrazeno: 4870x, komentářů: 190
Upozornění na zajímavé výstavy – 20.6.09 |zobrazeno: 4801x, komentářů: 12
Kerimova tlučnice – 21.9.07 |zobrazeno: 4964x, komentářů: 47
Pán knoflíků a dvě věže – 13.9.07 |zobrazeno: 4769x, komentářů: 39
Vojenské identifikační známky – 26.8.07 |zobrazeno: 5045x, komentářů: 55
Krása ze stodoly – 28.6.07 |zobrazeno: 4824x, komentářů: 22
Nová bezdrátová sluchátka XP WS3 – 22.6.07 |zobrazeno: 4883x, komentářů: 14
Novinka od Titanium Systems – ADONIS – 20.4.07 |zobrazeno: 4972x, komentářů: 93
Příběhy 20. století - ČRo 1 – 13.3.07 |zobrazeno: 4746x, komentářů: 5
První český časopis nejen o hledání – 31.1.07 |zobrazeno: 4843x, komentářů: 364
Hodinové hledání s Quick Draw II – 23.8.06 |zobrazeno: 4815x, komentářů: 13
Penzista se kvůli zlatu prokopal 20 m – 11.7.06 |zobrazeno: 4746x, komentářů: 3
Bounty Hunter Junior – 9.6.06 |zobrazeno: 4791x, komentářů: 12
Detektor TeKnetics T2 2006 – 10.3.06 |zobrazeno: 4881x, komentářů: 90
První hledání s detektorem Teknetics T2 – 3.3.06 |zobrazeno: 4828x, komentářů: 16
Test nové funkce Detektorwebu – 16.2.06 |zobrazeno: 4743x, komentářů: 36
Video z Keltova políčka z roku 1944 – 2.2.06 |zobrazeno: 4827x, komentářů: 21
DetectorPRO v nabídce Detektorwebu – 23.1.06 |zobrazeno: 4943x, komentářů: 26
Nová kolekce detektorů XP pro rok 2006 – 10.1.06 |zobrazeno: 4816x, komentářů: 45
Výhradní zastoupení detektorů XP – 27.5.05 |zobrazeno: 4866x, komentářů: 1
Pohádka o hodném strýčkovi – 20.4.05 |zobrazeno: 4816x, komentářů: 2
Novinka v našem ochodě - krumpáček – 24.3.05 |zobrazeno: 4899x, komentářů: 1
Tragická smrt šesti Českých vojínů – 8.2.05 |zobrazeno: 4808x, komentářů: 2
Sobotní depot – cca 120Kg!!! díl druhý – 21.12.04 |zobrazeno: 4897x, komentářů: 2
Sobotní depot – cca 120Kg!!! díl prvý – 21.12.04 |zobrazeno: 4937x, komentářů: 2
Přátelské setkání hledačů na Moravě – 1.12.04 |zobrazeno: 4890x, komentářů: 1
Přátelské setkání hledačů na Moravě – 26.11.04 |zobrazeno: 4832x, komentářů: 1
Návštěvnost detektorwebu – 23.11.04 |zobrazeno: 4831x, komentářů: 1
Myšáček 2004 – předání auta – 20.10.04 |zobrazeno: 4809x, komentářů: 1
Myšáček 2004 – závěr akce – 4.10.04 |zobrazeno: 4806x, komentářů: 1
Nejvzácnější Československá mince – 25.8.04 |zobrazeno: 5147x, komentářů: 2
Slavné vítězství nad kňoury – 6.7.04 |zobrazeno: 4825x, komentářů: 3
Setkání hledačů Pekelné doly 2004 – 18.4.04 |zobrazeno: 4856x, komentářů: 1
Stánek XPDETEKTORY.cz na veletrhu AMPER – 31.3.04 |zobrazeno: 4941x, komentářů: 1
Jak jsme s Keltem hledali krtky! – 9.2.04 |zobrazeno: 4922x
Jak jsem hledal s MD 3009 – 19.11.03 |zobrazeno: 5368x, komentářů: 8
Pražské groše a jejich díly (1300 - 1547) – 16.10.03 |zobrazeno: 5919x, komentářů: 4

 
Témata:

Vychováváte si svého nástupce/nástupkyni? – 14.3.09 | počet příspěvků: 89
Ukládáte detektor k zimnímu spánku? – 26.12.08 | počet příspěvků: 85
Využití GPS při hledání – 4.12.07 | počet příspěvků: 81
Vadilo by vám používání cookies? – 13.2.07 | počet příspěvků: 10
Co vše se vám během hledání podařilo ztratit? – 15.9.06 | počet příspěvků: 37
Mrcasení v zahraničí – 20.1.06 | počet příspěvků: 58
Sním či bdím? aneb co všechno už jste našli ve snu? – 11.1.06 | počet příspěvků: 12
Mrcasení ve sněhu a mrazu?! – 6.1.06 | počet příspěvků: 11
Hledačky a mrcasnice važme si jich převelice! – 7.12.05 | počet příspěvků: 39
Výročí bitvy tří císařů - 200 let – 4.12.05 | počet příspěvků: -1
Již přichází! Kdo? No přece paní Zima! – 20.10.05 | počet příspěvků: 0
Barevnost Detektorwebu – 20.10.05 | počet příspěvků: 0
Čištění nálezů ultrazvukem – 23.8.05 | počet příspěvků: -7
Vedro, vedro a zase vedro – 31.5.05 | počet příspěvků: 1
Elektrolýza - jak na ni?! – 17.5.05 | počet příspěvků: 4
Klíšťata a jiná nepříjemná havěť – 3.5.05 | počet příspěvků: 14
Jaké používáte baterie? – 8.3.05 | počet příspěvků: 7
Zima, zima a zase zima! – 2.3.05 | počet příspěvků: 0
Jaký byl váš nejkurióznější nález? – 9.2.05 | počet příspěvků: 16
A co na to paní domací??? – 19.1.05 | počet příspěvků: 2
Nástrahy přírody aneb "veselá" setkání!? – 18.1.05 | počet příspěvků: 3
Jaký používát nástroj na kopání? – 17.1.05 | počet příspěvků: 12
Čištění sříbrných mincí – 17.1.05 | počet příspěvků: 1

 
Půdovky atd.:

Šavle jízdního dělostřelectva 1877 – 12.6.07 |zobrazeno: 4874x, komentářů: 9
Jedna čapka "půdovka" – 29.1.04 |zobrazeno: 4915x, komentářů: 2

 
Archeologie:

Sobotní setkání s archeology – 4.2.08 |zobrazeno: 4877x, komentářů: 10
Bronzové srpy – 11.10.06 |zobrazeno: 4843x, komentářů: 8

 
Rady a návody:

Tuning detektoru MD 3009 od Perkinse – 8.1.04 |zobrazeno: 5117x, komentářů: 8
Výňatek ze zákona 20/1987 Sb. o ochraně – 13.8.03 |zobrazeno: 4913x

 Jediný český časopis zaměřený na hledání s detektory kovů!


 Nabídka detektory kovů
Teknetics EuroTek SET - Detektory kovů
Teknetics EuroTek SET


Cena: 5990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 1650 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Cívka Detech Ultimate pro XP (4kHz) 33cm - Detektory kovů
Cívka Detech Ultimate pro XP (4kHz) 33cm


Cena: 3890 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 290 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Sběratelské potřeby
Luxusní hliníkový kufr na 30 mincí do 38 mm - Detektory kovů
Luxusní hliníkový kufr na 30 mincí do 38 mm


Cena: 690 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 80 Kč
více Knihy, časopisy
Detektor revue 2015/06 - Detektory kovů
Detektor revue 2015/06


Cena: 45 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 10 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Nález z kovošrotu
zob.: 2712x, kom.: 27
Visací zámek s tajemstvím
zob.: 1789x, kom.: 22
Pozůstatky po německé armádě na Prostějovsku
zob.: 3252x, kom.: 19
Neví někdo?
zob.: 1031x, kom.: 18
Prosba o radu
zob.: 1490x, kom.: 16

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový ještě výkonější detektor Makro RACER 2![aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2020, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ