Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Fe-Mn konkrece III - experimentální tavba

Článek navazuje na mé dva předchozí příspěvky o lokalitě s nálezy železomanganových konkrecí. Jak uvádí historik R. Hurt v Dějinách Lukova, snad během třicetileté války tu vznikají na popud Jana Fridricha Minkvice I. z Minkvicburku, správce a držitele lukovského panství, dva mlýnky a železný hamr s tím, že surovina pro něj byla těžena v blízkém okolí. Jindřich Chylík, hospodářský historik Moravy a Slezska, v článku Železné hutě na Valašsku vydaném roku 1949, cituje listinu, kde Jan Bedřich Minkvic z Mikvicburku, pán na Lukově, oznámil moravskému guberniu, že železné doly a hutě byly pro tatarský vpád roku 1663 uzavřeny. O tom, že by je obnovil nic nevíme.
Hlavně díky paní Mgr. A. Dovicové, kurátorce mineralogických sbírek muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se vše dostalo až do závěrečné fáze, tedy experimentální tavby této železné rudy ve středověké peci. Chtěli jsme si ověřit, jestli rudu mohli lidé používat k výrobě železa už ve středověku. K tavbě byl použit jeden kus pelosideritu o váze 35kg, který paní geoložka z lokality přinesla a následně vypražila. Před samotným pražením musel být pelosiderit roztlučen na menší kusy. V ohni se u něj eliminovalo CO2 a zároveň se ruda obohatila železem. Výsledný produkt se stal magnetickým což umožnilo jeho separaci magnetem. Následovalo drcení do přiměřené velikosti vhodné pro tavbu. Přímo do vsázky bylo použito 12kg napražené rudy. K tavbě se musel obstarat také dostatek dřevěného uhlí o správné hrubosti. Neměli jsme k dispozici uhlí vyrobené v milíři, protože i to se dnes vyrábí spíše formou experimentu, ale z retorty, které od poloviny dvacátého století milíře nahradily. Mají tvar ocelového válce s velkými vraty, který se zevnitř naplní dřevem a zápal se provádí od jejího dna. Pro naši tavbu vyrobila dřevěné uhlí v retortě firma pana Černocha z Kašavy. Další věcí, kterou bylo nutné opatřit, byl jíl ke stavbě pece. Byl nakopán nad malenovickou cihelnou a musel se upravit šlapáním s příměsí písku a suché trávy. Stavba byla situována do místa původní pece z minulé tavby a typem je to pec vestavěná.
Po vysušení pece se mohlo začít se samotnou tavbou o které se vedl přesný protokol. Odvažovaná ruda se mísila v předem daném poměru s dřevěným uhlím a za nepřetržitého dmýchání vzduchu byla do pece přisypávána v určených časových intervalech. Několikrát se provedl i odpich strusky, která byla vždy hodně tekutá. Už v té době jsme si všimli, že po vychladnutí obsahuje kulovité kapky vyredukovaného kovu. Přibližně po třech hodinách jsme tavbu ukončili a vylomili pecní štítek. Nastal okamžik pravdy. Vyhrnovali jsme obsah pece a hledali železnou houbu o které jsme předpokládali, že vznikla. To co jsme za ní považovali se po úderu kladivem rozpadlo. Byla to jen spečená struska. Nastalo velké zklamání. Pokračovali jsme dále ve vyprazdňování pece a narazili na nístěj, která byla zalita kovem. Právě v ten okamžik nám sice tavba skončila, ale otázek přibylo.
Co jsme to vlastně vytavili? Zajímavé byly Widmanstättenovy struktury viditelné na lomu i bez nabroušení a naleptání. Obvykle lze tuto strukturu najít v meteoritech, ale Widmanstättenovu strukturu lze nalézat i u starověkých železných předmětů a při moderní výrobě oceli, tedy slitině železa a uhlíku (C < 2.14%), se vyskytují v silně přehřáté oceli (po odlití) a výrazně snižují její mechanické vlastnosti. . Můj původní předpoklad byl, že se jedná o bílou litinu. Vyrobit litinu nebylo nic neobvyklého ani pro starověkého hutníka. Je ustálený názor, že to byl pro něj produkt nechtěný a vlastně nevhodný k dalšímu zpracování. Za počátek výroby a zpracování litiny v západní Evropě se považuje 13.století, to znamená o hodně později než v Číně. Ovšem objevují se důkazy, že se tento materiál v malém množství v Evropě zpracovával už před tímto datem.
Nám už zbývala jen možnost rozborů a hypotéz. Co bylo první na řadě byl přívod vzduchu. Dmýchací měch byl podle odborníka příliš zatížen a tak dodával do pece velké množství vzduchu v krátkých časových intervalech což mohlo způsobit uvnitř pece zvýšení teploty nad přípustnou mez a zkapalnění vyredukovaného kovu čemuž i odpovídají četné kapky železa ve strusce. Další vysvětlení nám už mohou poskytnout jen rozbory. Z tavby jsem si přinesl několik kousků strusky a 54 gramový kousek železa u kterého jsem si následně nechal udělat rozbor. Výsledky vidíte v přiložené koláži. Jak uvedl odborník na historické tavby pan doktor Dominik Talla, který tuto tavbu bude hodnotit z té odborné stránky, na základě výsledků prvotních rozborů je tu zatím předpoklad, že by se tato ruda ve starých pecích k výrobě železa, za dodržení určitých pravidel, použít dala. Vše ovšem záleží ještě na rozborech samotné strusky, vypražené rudy a rozborech z více míst vytaveného železa, které budou provedeny ve specializované laboratoři.
Věc, kterou jsem zatím nezmínil je připomenutí, z jaké rudy jsme tavili. Byla to železo-manganová konkrece s vyšším obsahem manganu. Mangan byl pro hutníky věc tajemná od středověku. V literatuře se někdy uvádí, zatím nepotvrzená hypotéza, že mangan měl klíčovou a tajemnou roli v procesu výroby Ferrum Noricum. Už Plinius se pokusil popsat neznámé chování manganu v práci. „Mirumque, cum excoquatur vena, aquae liquari ferrum postea in spongeas frangi“ a nazval burel, oxid manganičitý, jako „ženskou“ odrůdu magnetovce - falešný magnet. Podle zmínek Mathesia a Agricoly - autorů 16.století - se do vsázky při tavbě železné rudy přidávala, mimo vápenec jako struskotvorná přísada, právě železomanganová ruda. To vedlo k většímu uvolnění železa do železné lupy a tím k větší výtěžnosti. Bylo li to potřeba, používaly se železomanganové rudy také pro zvýšení nauhličení železné lupy. Mezi starými saskými horníky se ujal pro mangan přívlastek altweibisch Eisen, neboli babské železo a názor, že je mangan železnou rudou, se udržel až do poloviny 18.století.
Z předcházejících informací mi vychází, že mangan obsažený v FeMn konkréci zřejmě může při tavbě v historické peci změnit kladně vlastnosti strusky. Zároveň zvýšit výtěžnost železa z rudy a změnit interakci uhlík-železo tak, že je možná snazší vyrábět ocel nebo litinu místo kujného železa.
Při detektorové prospekci v lokalitě nálezu Fe-Mn pelosideritu bylo nalezeno i několik artefaktů, které možná mohou dokládat hutní zpracování místní rudy. Také zde v minulosti proběhl geologický průzkum i několik hloubkových vrtů. Ty potvrdily nejenom přítomnost železomanganových konkrecí, ale i  limonitové vložky o síle několika desítek centimetrů mezi pískovcovými bloky. Je pravděpodobné, že výrobci železa v dávných dobách mohli být dobře obeznámeni s rozdíly barev rudy a  jejich vlastnostmi natolik, že mohli pro danou tavbu tyto rudy kombinovat na rozdíl od nás, kteří jsme pro experimentální tavbu použili pouze jeden kus pelosideritu. Jejich výsledný produkt mohl tedy mít zcela odlišné složení než námi vytavené železo. Na závěr ještě poděkování.
RNDr. Václavu Vávrovi, Ph. D a Ing. Miroslavu Bedáňovi za konzultace k problematice železitých konkrecí. Vedoucímu experimentální tavby Josefu Hausnerovi a jeho pomocníkům, Lukáši Loveckému, konzervátoru kovů ( staví na fotografiích pec ), Lucii Valouškové, konzervátorce keramiky (vyrábí na fotografii dyznu), Anice Grabec, konzervátorce dřeva a Ludmile Hausnerové, předchozí geoložce. Ing. Horymíru Hruboňovi za zajištění analýz. Dominiku Tallovi, Mag. Dr. za to, že odborně zhodnotí celou tavbu.
Největší poděkování patří paní Mgr. A. Dovicové, která odvedla nejen velký kus práce před samotnou tavbou i při ní, ale celou akci vlastně zorganizovala.
ROSSY

Zvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekAutor: ROSSY, zobrazeno: 2911x, komentářů: 11  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele ROSSY


Nálezy:

Ichnofosilie ještě jednou – 20.5.22 |zobrazeno: 573x, komentářů: 1
Ichnofosilie Planolites – 11.5.22 |zobrazeno: 1458x, komentářů: 8
Kovová galanterie – 27.4.22 |zobrazeno: 1103x, komentářů: 5
Krymští Tataři a ocílka – 4.8.21 |zobrazeno: 6703x, komentářů: 3
Mačky, nesmeky, ledochody II – 26.4.21 |zobrazeno: 6982x, komentářů: 5
Mačky, nesmeky, ledochody – 6.4.21 |zobrazeno: 6925x, komentářů: 5
PF 2021 – 22.12.20 |zobrazeno: 6690x, komentářů: 4
Habsburkové – 23.11.20 |zobrazeno: 6846x, komentářů: 7
Kloboukový odznak - Hutagraffe – 29.10.20 |zobrazeno: 6708x, komentářů: 11
Barbituráty - Neurinase – 15.10.20 |zobrazeno: 6634x, komentářů: 3
Secesní litinová noha od kamen – 5.10.20 |zobrazeno: 6566x, komentářů: 2
Drobnosti – 2.10.20 |zobrazeno: 6684x, komentářů: 9
Otka - pokus o datování – 1.10.20 |zobrazeno: 6667x, komentářů: 1
Otka – 30.9.20 |zobrazeno: 7166x, komentářů: 11
Střípek historie – 7.7.20 |zobrazeno: 6391x, komentářů: 11
Medaile WWI – 20.5.20 |zobrazeno: 6343x, komentářů: 3
Podkůvky bot a pelosiderit – 15.5.20 |zobrazeno: 6890x, komentářů: 9
Náhradní raznice k lesnické číslovačce – 11.5.20 |zobrazeno: 6526x, komentářů: 5
Torzo ocelové lžíce – 4.5.20 |zobrazeno: 6968x, komentářů: 4
Nožíky s tulejkou II. – 30.4.20 |zobrazeno: 6990x, komentářů: 20
Nožík s tulejkou – 27.4.20 |zobrazeno: 6711x, komentářů: 14
Hrot šipky kuše – 27.4.20 |zobrazeno: 6823x, komentářů: 4
Konkrece – 24.4.20 |zobrazeno: 6920x, komentářů: 4
"Francouzské námořní knoflíky" – 23.3.20 |zobrazeno: 6968x, komentářů: 1
Železité konkrece – 17.3.20 |zobrazeno: 6910x, komentářů: 7
Co mi zbylo v počítači – 16.3.20 |zobrazeno: 6692x, komentářů: 10
Kamenné závaží – 13.3.20 |zobrazeno: 6814x, komentářů: 9
Co je v tulejce? – 13.3.20 |zobrazeno: 7161x, komentářů: 5
Valašský "pouštní lak" – 13.3.20 |zobrazeno: 7189x, komentářů: 3
Torzo nože a hraniční příkop – 25.11.19 |zobrazeno: 7103x, komentářů: 13
Klíč s vnitřním závitem a zánik pasek – 15.11.19 |zobrazeno: 6841x, komentářů: 5
Přísežná stráž - torzo – 21.10.19 |zobrazeno: 8182x, komentářů: 19
Valašská studánka a klíč – 15.10.19 |zobrazeno: 6830x, komentářů: 6
Kramlička – 20.9.19 |zobrazeno: 6903x, komentářů: 7
Křesací ocílka 19. století – 3.9.19 |zobrazeno: 6905x, komentářů: 5
Cínový knoflík – 23.8.19 |zobrazeno: 7680x, komentářů: 10
Valašský sklípek a visací zámek – 2.8.19 |zobrazeno: 6876x, komentářů: 7
Ozdoby postroje a Čurakov – 24.7.19 |zobrazeno: 8035x, komentářů: 9
Podkovy tažných volů a krav – 17.7.19 |zobrazeno: 7608x, komentářů: 9
Truhlový barokní zámek 18. století – 11.7.19 |zobrazeno: 7023x, komentářů: 6
Udidlo s krouceným drátěným udítkem ? – 1.7.19 |zobrazeno: 6851x, komentářů: 5
Kování hrotu dřevěných vidlí – 21.6.19 |zobrazeno: 7727x, komentářů: 9
Visací zámek pro klíč s vnitřním závitem – 31.5.19 |zobrazeno: 6945x, komentářů: 5
Valašský křivák – 13.5.19 |zobrazeno: 7279x, komentářů: 5
Železná dýmka - Tabakpfeifen aus Eisen – 10.5.19 |zobrazeno: 6894x, komentářů: 5
Železná dýmka? – 3.5.19 |zobrazeno: 7548x, komentářů: 19
Torzo jezdecké ostruhy – 15.4.19 |zobrazeno: 6842x
Železitá konkrece – 12.4.19 |zobrazeno: 6934x, komentářů: 12
Zákolník s oblou stříškou - záblatník – 28.3.19 |zobrazeno: 6927x, komentářů: 10
Varianta P 38 – 18.2.19 |zobrazeno: 7135x, komentářů: 15
Něco více k šatlenu – 17.1.19 |zobrazeno: 7071x, komentářů: 20
Co potřebuje švadlena ke své práci? – 12.12.18 |zobrazeno: 7012x, komentářů: 12
Zátěžová olůvka a reklama – 10.12.18 |zobrazeno: 6770x, komentářů: 6
Jezdecké ostruhy s železnou aplikací – 1.11.18 |zobrazeno: 7017x, komentářů: 6
Jezdecká ostruha 15. - 17. století – 4.10.18 |zobrazeno: 7033x, komentářů: 10
Podkova, tesák a nůž – 20.9.18 |zobrazeno: 6666x, komentářů: 5
Háček ostruhy a fragment sabatonu – 13.9.18 |zobrazeno: 7049x, komentářů: 10
Torzo západkového dveřního zámku – 20.8.18 |zobrazeno: 6735x, komentářů: 13
Stříbrný šatlén k hodinkám - Franz Bibus – 23.7.18 |zobrazeno: 6872x, komentářů: 8
Oko s trnem, skoba jednoramenná... – 16.7.18 |zobrazeno: 6687x, komentářů: 5
Petlicové oko nebo dvouramenná skoba? – 13.7.18 |zobrazeno: 6727x, komentářů: 7
Klíček – 10.7.18 |zobrazeno: 6910x, komentářů: 5
Knoflík a hádanka – 28.6.18 |zobrazeno: 7044x, komentářů: 12
Srdce plechového zvonku – 22.6.18 |zobrazeno: 6825x, komentářů: 10
Zajímavá středověká podkova s hmatcem – 22.5.18 |zobrazeno: 6934x, komentářů: 6
Střela z letounu B-17G – 14.5.18 |zobrazeno: 6580x, komentářů: 3
Závěs meče – 14.5.18 |zobrazeno: 6808x, komentářů: 3
Železná jezdecká ostruha 17. století – 2.5.18 |zobrazeno: 6731x, komentářů: 9
Miskovité lotové závaží – 2.5.18 |zobrazeno: 6703x, komentářů: 3
Středověká ostruha 13.-14. století – 27.4.18 |zobrazeno: 7369x, komentářů: 6
Středověký až raně novověký hipposandal – 24.10.17 |zobrazeno: 7073x, komentářů: 20
Ručně kovaný hřeb s dlátovým hrotem – 27.9.17 |zobrazeno: 6914x, komentářů: 12
Technika – 27.9.17 |zobrazeno: 6532x, komentářů: 9
Náprstek z mosazného plechu - 16. století – 14.9.17 |zobrazeno: 6855x, komentářů: 11
Závěsný, pružinový, svorníkový zámek – 6.9.17 |zobrazeno: 6946x, komentářů: 12
Barokní svátostka a genealogie – 9.6.17 |zobrazeno: 6600x, komentářů: 9
Záštitný trn tesáku Typ: t11a – 4.5.17 |zobrazeno: 6600x, komentářů: 3
Ještě jednou železné nákončí – 2.5.17 |zobrazeno: 6823x, komentářů: 15
Železné nákončí? – 19.4.17 |zobrazeno: 6458x, komentářů: 1
Nůž s trnem (trnovitým řapem) – 10.4.17 |zobrazeno: 6520x, komentářů: 3
Hřeb podkovák – 7.4.17 |zobrazeno: 6787x, komentářů: 15
Zavírací nůž SANDRIK – 31.3.17 |zobrazeno: 6918x, komentářů: 6
Ostnatý obojek Torquatus – 24.3.17 |zobrazeno: 6775x, komentářů: 7
Středověký obilný srp – 13.3.17 |zobrazeno: 6543x, komentářů: 9
Nožovitý tesák – 6.3.17 |zobrazeno: 6439x, komentářů: 5
Bratrstvo sv. Michaela Archanděla – 6.3.17 |zobrazeno: 6362x, komentářů: 5
Londýn a lokalita Ludmila – 27.2.17 |zobrazeno: 6358x, komentářů: 17
Středověké hřeby v obrazech a iluminacích – 6.2.17 |zobrazeno: 6739x, komentářů: 17
Kování knižní vazby nebo nákončí opasku? – 27.1.17 |zobrazeno: 7177x, komentářů: 31
Zádržka - šperůzník – 5.1.17 |zobrazeno: 6397x, komentářů: 2
Nikláky – 10.10.16 |zobrazeno: 6381x, komentářů: 4
Co jsem domů nepřinesl... – 5.9.16 |zobrazeno: 6398x, komentářů: 11
Ručně kovaný hřeb – 17.8.16 |zobrazeno: 6543x, komentářů: 13
Postříbřený prsten se značkou – 8.8.16 |zobrazeno: 6388x, komentářů: 7
Torzo klíče 16. století – 4.8.16 |zobrazeno: 6485x, komentářů: 7
3 Krejcar 1624 - Ferdinand II. (1617–1637) – 22.7.16 |zobrazeno: 6325x, komentářů: 11
Srdce kovaných pastevních zvonců – 7.7.16 |zobrazeno: 6320x, komentářů: 4
Dva prstýnky 17. století – 27.6.16 |zobrazeno: 6320x, komentářů: 6
Psí háky – 20.6.16 |zobrazeno: 6403x, komentářů: 6
K určení – 13.6.16 |zobrazeno: 6280x, komentářů: 6
Měděný knoflík 17. století – 27.5.16 |zobrazeno: 6375x, komentářů: 11
1 Kreuzer - Leopold V. (1586–1632) – 17.5.16 |zobrazeno: 6609x, komentářů: 7
Ametyst – 17.5.16 |zobrazeno: 6213x, komentářů: 13
Nástěnný barokní háček a zubaté kolečko – 14.3.16 |zobrazeno: 6347x, komentářů: 9
Ozub podkovy, ocílka a klínce zploštělé – 7.3.16 |zobrazeno: 6311x, komentářů: 9
Trochu jiný cínový knoflík – 29.2.16 |zobrazeno: 6196x, komentářů: 12
Ozub podkovy 13. - 14. století – 22.2.16 |zobrazeno: 6284x, komentářů: 13
Olověná "pecka" – 3.2.16 |zobrazeno: 6312x, komentářů: 5
Lovecký zavírací nůž Mikov FIXIR – 1.2.16 |zobrazeno: 7044x, komentářů: 12
Náprstek s "železnou košilí" – 7.1.16 |zobrazeno: 6311x, komentářů: 3
Torzo řapu tesáku 15. století – 4.1.16 |zobrazeno: 6237x, komentářů: 3
Jednoduchá plechová pochva nože – 16.11.15 |zobrazeno: 6148x, komentářů: 4
Kamenná kulička – 2.11.15 |zobrazeno: 6446x, komentářů: 10
Přísežná stráž - Beeidete Wache – 26.10.15 |zobrazeno: 6597x, komentářů: 15
Prsten s křesťanskými symboly – 22.10.15 |zobrazeno: 6260x, komentářů: 8
Středověké udidlo – 20.10.15 |zobrazeno: 6220x, komentářů: 10
Gypsy Bell – 5.10.15 |zobrazeno: 6395x, komentářů: 7
Klíč s vniřním závitem 17. - 18. století – 29.9.15 |zobrazeno: 6263x, komentářů: 5
Raně středověký bojový nůž – 25.9.15 |zobrazeno: 6238x, komentářů: 11
Torzo řezbářského nože – 16.9.15 |zobrazeno: 6185x, komentářů: 11
Torzo novověkého nože – 14.9.15 |zobrazeno: 6352x, komentářů: 4
Ozdobné pásové kování – 3.9.15 |zobrazeno: 6159x, komentářů: 12
Oválná železná přezka se zahnutým trnem – 24.8.15 |zobrazeno: 6506x, komentářů: 7
Raně středověký nůž ? Poradíte ? – 6.8.15 |zobrazeno: 6207x, komentářů: 12
Železná přezka ostruhy – 30.7.15 |zobrazeno: 6251x, komentářů: 3
Ochrana železa proti korozi – 27.7.15 |zobrazeno: 6241x, komentářů: 9
Řetězový klín – 10.7.15 |zobrazeno: 6244x, komentářů: 22
Ostruha – 26.6.15 |zobrazeno: 6264x, komentářů: 9
Kování opasku a kameny – 23.6.15 |zobrazeno: 6253x, komentářů: 10
Lilie zlatohlavá a číslo 3 – 16.6.15 |zobrazeno: 6163x, komentářů: 4
Modranka karpatská a včerejší drobnosti – 11.6.15 |zobrazeno: 6172x, komentářů: 12
Sideric pendulum – 1.6.15 |zobrazeno: 6274x, komentářů: 18
Kramličky - svorky: púchovská kultura? – 13.5.15 |zobrazeno: 6225x, komentářů: 12
Doba železná - reparační svorky – 7.5.15 |zobrazeno: 6610x, komentářů: 15
Mosazná knopka – 17.4.15 |zobrazeno: 6320x, komentářů: 5
Raně novověká zápona opasku – 20.3.15 |zobrazeno: 6093x, komentářů: 5
Torzo nože 16. - 17. století – 9.3.15 |zobrazeno: 6260x, komentářů: 7
Prstýnek s osazeným sklíčkem – 5.3.15 |zobrazeno: 5987x, komentářů: 10
Svořeň a "svořínek" – 3.3.15 |zobrazeno: 6167x, komentářů: 14
Torzo jídelního nože 19. století – 20.1.15 |zobrazeno: 6082x, komentářů: 6
Torzo nože – 16.1.15 |zobrazeno: 6236x, komentářů: 25
Měděná struska a torzo hrotu – 28.11.14 |zobrazeno: 6331x, komentářů: 7
Magie zákolníků – 19.11.14 |zobrazeno: 6150x, komentářů: 12
Knoflík a torzo nože – 6.11.14 |zobrazeno: 6172x, komentářů: 15
Robotní známky a robota – 20.10.14 |zobrazeno: 6644x, komentářů: 33
Avarský opasek - rekonstrukce – 26.9.14 |zobrazeno: 6407x, komentářů: 27
Nůž se selskou pojistkou a hrot šípu – 8.9.14 |zobrazeno: 6224x, komentářů: 18
Ocílka a torzo nože – 10.8.14 |zobrazeno: 6228x, komentářů: 8
Zákolníky – 1.8.14 |zobrazeno: 6228x, komentářů: 13
Ornitologické kroužky a Bubo bubo – 31.7.14 |zobrazeno: 6080x, komentářů: 15
Srdce zvonu – 30.7.14 |zobrazeno: 6439x, komentářů: 5
Hrot šipky do kuše – 29.7.14 |zobrazeno: 6311x, komentářů: 17
Ferdinand II. 1619-1637 3 Kreuzer – 23.7.14 |zobrazeno: 6253x, komentářů: 17
Torzo středověkého nože – 22.7.14 |zobrazeno: 6080x, komentářů: 7
Torzo nože – 14.7.14 |zobrazeno: 6105x, komentářů: 7
Středověká ocílka – 8.7.14 |zobrazeno: 6314x, komentářů: 17
Ferdinand II. 1619-1637 3 Kreuzer – 7.7.14 |zobrazeno: 6420x, komentářů: 18
Nůž a mince – 2.7.14 |zobrazeno: 6051x, komentářů: 9
Spirálový vrták – 26.6.14 |zobrazeno: 6203x, komentářů: 9
Nákončí? – 18.6.14 |zobrazeno: 6322x, komentářů: 11
Středověká železná přezka – 13.6.14 |zobrazeno: 6262x, komentářů: 17
Zákolník – 12.6.14 |zobrazeno: 6162x, komentářů: 11
Valašská krkovka se závěskem – 14.5.14 |zobrazeno: 6048x, komentářů: 11
Cvoček podešve boty – 12.5.14 |zobrazeno: 6294x, komentářů: 5
Slovanský nůž a ostří "teslice" – 9.5.14 |zobrazeno: 6191x, komentářů: 28
Raně středověká sekera teslice – 5.5.14 |zobrazeno: 6354x, komentářů: 48
Valašský špárákovec s křesívkem – 2.5.14 |zobrazeno: 6189x, komentářů: 9
Příliš malý nůž – 29.4.14 |zobrazeno: 6089x, komentářů: 7
Mariánský poutní kříž – 25.4.14 |zobrazeno: 6144x, komentářů: 4
Kresebná rekonstrukce středověkého nože – 17.4.14 |zobrazeno: 6450x, komentářů: 11
Drobnost – 11.4.14 |zobrazeno: 6048x, komentářů: 11
пироте – 8.4.14 |zobrazeno: 6270x, komentářů: 4
Třikrát nevím – 4.4.14 |zobrazeno: 6209x, komentářů: 19
Loučník – 21.3.14 |zobrazeno: 6095x, komentářů: 35
Mohou být pastevní zvonce i středověké? – 5.3.14 |zobrazeno: 6376x, komentářů: 30
Raně středověký slovanský nůž – 13.11.13 |zobrazeno: 6221x, komentářů: 9
Středověký srp – 29.10.13 |zobrazeno: 6189x, komentářů: 9
Srp? – 18.10.13 |zobrazeno: 6240x, komentářů: 10
Asymetrické stihlové udidlo – 14.10.13 |zobrazeno: 6212x, komentářů: 3
Středověký srp s kovářskou značkou – 1.10.13 |zobrazeno: 6284x, komentářů: 11
Olověný přeslen – 25.9.13 |zobrazeno: 6287x, komentářů: 15
Železný řetězový obrtlík – 25.9.13 |zobrazeno: 6262x, komentářů: 11
Nože – 2.9.13 |zobrazeno: 6228x, komentářů: 12
Hrot šípu – 12.8.13 |zobrazeno: 6175x, komentářů: 27
Stanový kolík – 12.8.13 |zobrazeno: 6101x, komentářů: 13
Nebozez – 2.8.13 |zobrazeno: 6102x, komentářů: 35
Tkalcovský železný dvoubřitý mečík – 26.7.13 |zobrazeno: 6061x, komentářů: 33
Část zápony raně novověkého čl. opasku – 22.7.13 |zobrazeno: 6405x, komentářů: 43
Zdobený selský krojový knoflík – 22.7.13 |zobrazeno: 6723x, komentářů: 33
Hornický železný špičák – 15.7.13 |zobrazeno: 6153x, komentářů: 20
Svícen – 12.7.13 |zobrazeno: 6127x, komentářů: 13
Středověké nože – 8.7.13 |zobrazeno: 6402x, komentářů: 11
Trochu jiná ostruha – 24.6.13 |zobrazeno: 6073x, komentářů: 22
Středověký nebo novověký zákolník? – 21.6.13 |zobrazeno: 6286x, komentářů: 19
Glazura? – 19.6.13 |zobrazeno: 6109x, komentářů: 21
Podkova – 11.6.13 |zobrazeno: 6132x, komentářů: 16
Boční záštitný trn tesáku – 31.5.13 |zobrazeno: 6237x, komentářů: 27
Stavění a pálení mostů – 29.5.13 |zobrazeno: 6187x, komentářů: 51
Nález – 23.5.13 |zobrazeno: 6139x, komentářů: 24
Železná přezka kovaná – 21.5.13 |zobrazeno: 6055x, komentářů: 9
Christi monogramma – 14.5.13 |zobrazeno: 6107x, komentářů: 15
Železný zub z dřevěných rámových bran – 2.5.13 |zobrazeno: 6008x, komentářů: 11
Srp se zpětným háčkem – 29.4.13 |zobrazeno: 6094x, komentářů: 10
Motyčka – 26.4.13 |zobrazeno: 6115x, komentářů: 22
Trochu jiná ocílka – 12.4.13 |zobrazeno: 6195x, komentářů: 22
Něco málo k příborovým vidličkám – 25.3.13 |zobrazeno: 6060x, komentářů: 16
O něčem jiném – 18.3.13 |zobrazeno: 6056x, komentářů: 22
Zdobení – 4.3.13 |zobrazeno: 6133x, komentářů: 21
Věčná sirka – 20.2.13 |zobrazeno: 6408x, komentářů: 30
Křesivják - valašský křivák s ocilkou – 4.1.13 |zobrazeno: 6161x, komentářů: 16
Hradiště Ludmila – 2.1.13 |zobrazeno: 6349x, komentářů: 22
Na první pohled – 30.11.12 |zobrazeno: 6159x, komentářů: 8
Na druhý pohled – 21.11.12 |zobrazeno: 6206x, komentářů: 25
Podložkový zákolník – 19.11.12 |zobrazeno: 6109x, komentářů: 10
Srpy a kosáky – 5.11.12 |zobrazeno: 6084x, komentářů: 23
Něco málo ke glazurám – 25.10.12 |zobrazeno: 6005x, komentářů: 19
Co Vás napadne? – 19.10.12 |zobrazeno: 6010x, komentářů: 32
Valašský depot – 18.10.12 |zobrazeno: 6034x, komentářů: 25
Rádlo - hledáme v lese? – 15.10.12 |zobrazeno: 6081x, komentářů: 10
Zvonek z Valašska – 5.10.12 |zobrazeno: 6137x, komentářů: 31
Kristus – 1.10.12 |zobrazeno: 6083x, komentářů: 9
Obrtlík – 1.10.12 |zobrazeno: 6213x, komentářů: 7
Secesní zlomek – 27.9.12 |zobrazeno: 6137x, komentářů: 8
Slovanský gombík? – 25.9.12 |zobrazeno: 6288x, komentářů: 17
Struska – 14.9.12 |zobrazeno: 6475x, komentářů: 16
Nemám čas – 5.9.12 |zobrazeno: 6079x, komentářů: 38
Věčná sirka – 3.9.12 |zobrazeno: 6089x, komentářů: 11
Co nám řekne udidlo – 27.8.12 |zobrazeno: 6208x, komentářů: 14
Bronzové něco – 23.8.12 |zobrazeno: 6121x, komentářů: 28
To nejobyčejnější – 20.8.12 |zobrazeno: 6004x, komentářů: 7
Zvláštní otvírák – 7.8.12 |zobrazeno: 6162x, komentářů: 17
Postříbřené kolečko – 3.8.12 |zobrazeno: 6061x, komentářů: 14
MATER DOLOROSA ORA PRO NOBIS – 3.8.12 |zobrazeno: 6315x, komentářů: 15
Možná – 26.7.12 |zobrazeno: 6090x, komentářů: 29
Přezka ostruhy – 16.7.12 |zobrazeno: 6043x, komentářů: 14
Vývoj – 11.7.12 |zobrazeno: 6091x, komentářů: 58
Železo bez datace – 9.7.12 |zobrazeno: 6097x, komentářů: 10
Kopytní háčky – 2.7.12 |zobrazeno: 6095x, komentářů: 7
Shirt Stud – 27.6.12 |zobrazeno: 6044x, komentářů: 22
Když už jsme u těch klínů – 13.6.12 |zobrazeno: 6450x, komentářů: 21
Nejsou jenom kobry – 12.6.12 |zobrazeno: 6141x, komentářů: 29
Půlsrdcovitá železná ouška – 6.6.12 |zobrazeno: 6178x, komentářů: 8
Zase železo, ale trochu jiné – 1.6.12 |zobrazeno: 6234x, komentářů: 17
K čemu patří klíč – 31.5.12 |zobrazeno: 6305x, komentářů: 12
Bronzový prstýnek s červeným kamenem – 28.5.12 |zobrazeno: 6420x, komentářů: 19
Podobnost – 23.5.12 |zobrazeno: 6035x, komentářů: 6
Hádanka pro Vás – 21.5.12 |zobrazeno: 6098x, komentářů: 10
Problematika středověkých podkov – 14.5.12 |zobrazeno: 6648x, komentářů: 26
Spona? – 10.5.12 |zobrazeno: 6126x, komentářů: 10
Bulava? – 7.5.12 |zobrazeno: 6258x, komentářů: 71
Nacházíme je často, ale jak se vyráběly – 25.4.12 |zobrazeno: 6141x, komentářů: 16
Půlkulovitý celokovový – 23.4.12 |zobrazeno: 6108x, komentářů: 6
Ozuby podkov 13.- 15.století – 20.4.12 |zobrazeno: 6094x, komentářů: 17
Vyjímka potvrzující pravidlo – 20.4.12 |zobrazeno: 5996x, komentářů: 2
Ocílka s ozdobným držadlem – 3.4.12 |zobrazeno: 6240x, komentářů: 21
Klíč – 29.3.12 |zobrazeno: 6109x, komentářů: 13
Drobnost – 5.3.12 |zobrazeno: 6210x, komentářů: 12
Průvlečka? – 24.1.12 |zobrazeno: 6220x, komentářů: 86
Zničená přezka – 11.1.12 |zobrazeno: 6052x, komentářů: 3
Ostruha – 5.1.12 |zobrazeno: 6155x, komentářů: 27
Břitva – 29.12.11 |zobrazeno: 6328x, komentářů: 28
Závaží? – 22.11.11 |zobrazeno: 6029x, komentářů: 18
Další v řadě – 18.11.11 |zobrazeno: 6149x, komentářů: 34
Dva zapalovače z jedné cesty – 11.11.11 |zobrazeno: 6137x, komentářů: 31
Mince jako šperk – 10.11.11 |zobrazeno: 6218x, komentářů: 59
Vrstevnice – 7.11.11 |zobrazeno: 6131x, komentářů: 17
Železná kule? – 14.10.11 |zobrazeno: 6135x, komentářů: 21
Kus rzi – 7.10.11 |zobrazeno: 6113x, komentářů: 17
Klíč nebo paklíč? – 30.9.11 |zobrazeno: 6007x, komentářů: 51
Růžice ohlávky – 29.9.11 |zobrazeno: 6087x, komentářů: 5
Pomůžete? – 27.9.11 |zobrazeno: 6051x, komentářů: 27
Laciná krása – 26.9.11 |zobrazeno: 6019x, komentářů: 3
Hádanka – 22.9.11 |zobrazeno: 6284x, komentářů: 30
Zlomek hmoždíře v souvislostech – 19.9.11 |zobrazeno: 6267x, komentářů: 12
Litina – 16.9.11 |zobrazeno: 6056x, komentářů: 20
Nález výmluvy podruhé – 15.9.11 |zobrazeno: 6187x, komentářů: 7
Klíč? – 14.9.11 |zobrazeno: 6054x, komentářů: 8
Část prstenu s křížkem – 12.9.11 |zobrazeno: 6073x, komentářů: 4
Něco málo o kosách – 8.9.11 |zobrazeno: 6298x, komentářů: 21
Jednoduchá datace – 6.9.11 |zobrazeno: 6118x, komentářů: 12
Španělský střevíc – 5.9.11 |zobrazeno: 6177x, komentářů: 17
Ještě jedno torzo – 30.8.11 |zobrazeno: 6157x, komentářů: 9
Fragment – 29.8.11 |zobrazeno: 6041x, komentářů: 25
Předpověď – 24.8.11 |zobrazeno: 6198x, komentářů: 23
Zvláštní dvojice – 22.8.11 |zobrazeno: 6042x, komentářů: 13
Ptačí kroužky – 12.8.11 |zobrazeno: 6108x, komentářů: 30
Torzo – 10.8.11 |zobrazeno: 6118x, komentářů: 11
Nález výmluvy – 8.8.11 |zobrazeno: 6190x, komentářů: 19
Dourčení "motyky-sekery" – 18.7.11 |zobrazeno: 6230x, komentářů: 8
Křížák s podélným nosem – 14.7.11 |zobrazeno: 6104x, komentářů: 23
Křesací ocílka – 11.7.11 |zobrazeno: 6258x, komentářů: 16
Půl ostrého kolečka – 8.7.11 |zobrazeno: 6234x, komentářů: 14
5.7. – 7.7.11 |zobrazeno: 6114x, komentářů: 10
Zubák – 1.7.11 |zobrazeno: 6084x, komentářů: 10
Nepraktický nožík – 27.6.11 |zobrazeno: 6047x, komentářů: 18
Středověký klíč – 23.6.11 |zobrazeno: 6154x, komentářů: 11
Cufflink pro jezera – 20.6.11 |zobrazeno: 6240x, komentářů: 7
Neidentifikované kopané předměty – 17.6.11 |zobrazeno: 6041x, komentářů: 28
Víc hlav víc ví – 13.6.11 |zobrazeno: 6161x, komentářů: 4
Pár drobností – 10.6.11 |zobrazeno: 6158x, komentářů: 10
Náhoda – 9.6.11 |zobrazeno: 6167x, komentářů: 12
Hliníkový víkend – 6.6.11 |zobrazeno: 6167x, komentářů: 9
Knoflíček – 3.6.11 |zobrazeno: 6128x, komentářů: 10
Prvenství? – 2.6.11 |zobrazeno: 6229x, komentářů: 11
Nevím – 31.5.11 |zobrazeno: 6158x, komentářů: 5
Patronka Slovenska – 27.5.11 |zobrazeno: 6160x, komentářů: 33
" Kobra " – 23.5.11 |zobrazeno: 6092x, komentářů: 14
Franz, Ferencz, Franc – 19.5.11 |zobrazeno: 6050x, komentářů: 9
Archery – 18.5.11 |zobrazeno: 6119x, komentářů: 13
Pomoc při datování - doplnění fotky – 12.5.11 |zobrazeno: 6114x, komentářů: 6
Pomoc při datování – 12.5.11 |zobrazeno: 6323x, komentářů: 26
Sekera a Valaši – 4.5.11 |zobrazeno: 6081x, komentářů: 7
Pár drobností z víkendu – 19.4.11 |zobrazeno: 5983x, komentářů: 10
Pozná to někdo? – 18.4.11 |zobrazeno: 6004x, komentářů: 12
Dobové falsum – 12.4.11 |zobrazeno: 6165x, komentářů: 3
Nábojnice – 11.4.11 |zobrazeno: 6059x, komentářů: 9
Řetízky ke kapesním hodinkám – 8.4.11 |zobrazeno: 6123x, komentářů: 9
Lokalita – 5.4.11 |zobrazeno: 6043x, komentářů: 7
Přeražba – 30.3.11 |zobrazeno: 6239x, komentářů: 15
Prstýnek – 28.3.11 |zobrazeno: 6116x, komentářů: 5
Stříbrné stopky – 24.3.11 |zobrazeno: 6046x, komentářů: 11
Pomoc při datování – 18.3.11 |zobrazeno: 6204x, komentářů: 22
1/2 BATZEN – 7.3.11 |zobrazeno: 6211x, komentářů: 12
Mariánské groše a něco navíc – 3.3.11 |zobrazeno: 6190x, komentářů: 19
Mariánský symbol – 17.2.11 |zobrazeno: 6347x, komentářů: 12
Knoflíky potřetí – 4.2.11 |zobrazeno: 6056x, komentářů: 17
Ozdoba – 31.1.11 |zobrazeno: 6151x, komentářů: 3
Torzo symbolu slunečního kola – 28.1.11 |zobrazeno: 6219x, komentářů: 16
Jehlice a závěšek – 25.1.11 |zobrazeno: 6159x, komentářů: 24
Držadlo ocílky a ocílka – 17.12.10 |zobrazeno: 6241x, komentářů: 17
Přísežná stráž – 8.12.10 |zobrazeno: 6301x, komentářů: 26
Ještě jednou knoflíky – 7.12.10 |zobrazeno: 6212x, komentářů: 10
Knoflík – 30.11.10 |zobrazeno: 6266x, komentářů: 12
Stříbro – 24.11.10 |zobrazeno: 6156x, komentářů: 12
Vzpomínka na Afriku – 19.11.10 |zobrazeno: 6165x, komentářů: 7
Visací zámek – 8.11.10 |zobrazeno: 6181x, komentářů: 5
Pomoc při identifikaci – 3.11.10 |zobrazeno: 6072x, komentářů: 16

 
Články:

Náboj – 22.4.22 |zobrazeno: 1211x, komentářů: 3
Bronzová garnitura opasku slovansko-avarsk – 28.3.22 |zobrazeno: 2948x, komentářů: 8
Něco málo k závažím záclon a závěsů – 4.3.22 |zobrazeno: 1175x, komentářů: 4
PF 2022 – 23.12.21 |zobrazeno: 1192x, komentářů: 1
Fe-Mn konkrece III - experimentální tavba – 20.10.21 |zobrazeno: 2911x, komentářů: 11
Železomanganové konkrece II – 18.6.21 |zobrazeno: 12208x, komentářů: 12
Železomanganové konkrece – 11.6.21 |zobrazeno: 13299x, komentářů: 12
Hraniční strom a jeho stáří – 20.8.20 |zobrazeno: 6513x, komentářů: 9
Textilní závaží s reklamou a propiska – 18.6.20 |zobrazeno: 7079x, komentářů: 25
Stále stejné vzorce myšlení – 17.6.20 |zobrazeno: 7712x, komentářů: 31
Malovaný smalt – 26.5.20 |zobrazeno: 6442x, komentářů: 5
Železník – 19.5.20 |zobrazeno: 6640x, komentářů: 4
Paramagnetika a diamagnetika v nálezech – 17.2.20 |zobrazeno: 6834x, komentářů: 4
Pozvánka na výstavu: Příběh železa – 20.1.20 |zobrazeno: 6690x, komentářů: 13
Zátěžová olůvka a dámský jezdecký žaket – 23.12.19 |zobrazeno: 8923x, komentářů: 30
PF 2020 – 20.12.19 |zobrazeno: 6725x, komentářů: 7
Hraniční kameny Lukovského panství – 30.10.19 |zobrazeno: 7374x, komentářů: 15
Galanterní zátěžová olůvka pro textilie – 10.6.19 |zobrazeno: 7818x, komentářů: 36
Snad je lépe ukázat - bleigewichte – 17.4.19 |zobrazeno: 6788x, komentářů: 15
Zapomenutá historie - sapa – 15.3.19 |zobrazeno: 6550x, komentářů: 5
Jetelová jehlice a čištění dýmky – 28.2.19 |zobrazeno: 6837x, komentářů: 10
Středověké nůžky v obrazech a iluminacích – 14.2.19 |zobrazeno: 6806x, komentářů: 9
Kosíř – 8.2.19 |zobrazeno: 7095x, komentářů: 17
PF 2019 – 21.12.18 |zobrazeno: 6476x, komentářů: 2
Zátěžová olůvka - Bleigewichte – 21.12.18 |zobrazeno: 6896x, komentářů: 7
Zátěžová olůvka pro závěsy a šaty – 3.12.18 |zobrazeno: 6904x, komentářů: 30
Sudová plomba nebo závaží pro textil? – 26.11.18 |zobrazeno: 7651x, komentářů: 40
Středověký nůž s kovářskou značkou – 2.8.18 |zobrazeno: 6832x, komentářů: 12
Manžetový knoflíček – 30.7.18 |zobrazeno: 7000x, komentářů: 12
Podkova 17. století – 23.7.18 |zobrazeno: 6853x, komentářů: 4
Pilník středověku a raného novověku – 4.6.18 |zobrazeno: 6779x, komentářů: 7
Trojhranný pilový pilník – 4.6.18 |zobrazeno: 6513x, komentářů: 9
Ocílky a svářkové železo – 9.5.18 |zobrazeno: 7154x, komentářů: 14
Ještě něco k miskovitému lotovému závaží – 2.5.18 |zobrazeno: 6779x, komentářů: 4
Zákolník – 20.4.18 |zobrazeno: 7139x, komentářů: 4
Středověké a raně novověké šrouby – 2.2.18 |zobrazeno: 6592x, komentářů: 12
Jen pár obrázků – 19.1.18 |zobrazeno: 7385x, komentářů: 33
Pocta amatérské archeologii – 15.1.18 |zobrazeno: 6508x, komentářů: 6
Dýka tábornická 370 - OH - 1 Mikov – 8.1.18 |zobrazeno: 6859x, komentářů: 13
Habsburkové – 3.1.18 |zobrazeno: 6895x, komentářů: 8
PF 2018 – 21.12.17 |zobrazeno: 6422x, komentářů: 1
Pravotočivost a levotočivost na náprstku – 30.11.17 |zobrazeno: 6658x, komentářů: 3
Na stromě – 14.9.17 |zobrazeno: 6603x, komentářů: 5
Středověké ocílky v obrazech a iluminacích – 5.9.17 |zobrazeno: 6686x, komentářů: 16
Objímka pro uchycení kosy ke kosišti – 7.8.17 |zobrazeno: 6605x, komentářů: 6
Co možná nevíte o podkovách – 19.4.17 |zobrazeno: 7023x, komentářů: 7
Středověké sekery v obrazech a iluminacích – 24.2.17 |zobrazeno: 7270x, komentářů: 14
Středověké podkovy v obrazech a iluminacíc – 13.1.17 |zobrazeno: 6627x, komentářů: 8
PF 2017 – 22.12.16 |zobrazeno: 6462x, komentářů: 1
Darovaná mince – 2.12.16 |zobrazeno: 6577x, komentářů: 19
Středověké závěsné zámky – 16.9.16 |zobrazeno: 6622x, komentářů: 11
Středověké srpy, kosáky – 5.9.16 |zobrazeno: 6888x, komentářů: 8
Středověké klíče v obrazech a iluminacích – 2.8.16 |zobrazeno: 6656x, komentářů: 13
Zapomenutá linie hraničních kamenů – 27.6.16 |zobrazeno: 6487x, komentářů: 16
Mizející mezní /hraniční/ kameny – 24.6.16 |zobrazeno: 6939x, komentářů: 13
PF 2016 – 22.12.15 |zobrazeno: 6438x, komentářů: 4
Šněrovací háčky s figurální výzdobou – 15.10.15 |zobrazeno: 6567x, komentářů: 14
Středověké vozy v obrazech a iluminacích – 10.2.15 |zobrazeno: 6745x, komentářů: 15
PF 2015 – 19.12.14 |zobrazeno: 6332x, komentářů: 10
Ježíš nemusel mít vousy – 6.10.14 |zobrazeno: 6621x, komentářů: 11
Poříz - domácí průmysl dřevařský na Vala – 30.9.14 |zobrazeno: 6441x, komentářů: 7
Podkůvky bot – 22.10.13 |zobrazeno: 6517x, komentářů: 15
Klíč s prostou bradou – 27.8.13 |zobrazeno: 6453x, komentářů: 12
Otočný klíč s vnitřním závitem – 6.8.13 |zobrazeno: 6369x, komentářů: 4
Klíč tří kulturních a úměleckých epoch – 22.7.13 |zobrazeno: 6322x, komentářů: 22
Datování podkov – 8.7.13 |zobrazeno: 7037x, komentářů: 17
Jak se datují srpy? – 1.7.13 |zobrazeno: 6612x, komentářů: 14
Cyril a Metoděj na hradišti Ludmila? – 7.6.13 |zobrazeno: 6410x, komentářů: 9
Hony – 6.5.13 |zobrazeno: 6383x, komentářů: 17
Příběh jedné mince – 8.3.13 |zobrazeno: 6593x, komentářů: 26
Dejavu - již viděno – 28.1.13 |zobrazeno: 6503x, komentářů: 28
PF 2013 – 21.12.12 |zobrazeno: 6321x, komentářů: 7
Darmovisy – 10.12.12 |zobrazeno: 6414x, komentářů: 20
Setkali jste se s podobným kroužkem? – 22.10.12 |zobrazeno: 6385x, komentářů: 6
Transmutace – 11.10.12 |zobrazeno: 6522x, komentářů: 16
Kovadlinka – 3.9.12 |zobrazeno: 6480x, komentářů: 5
Cín – 21.8.12 |zobrazeno: 6520x, komentářů: 15
Co ještě zbylo – 24.5.12 |zobrazeno: 6386x, komentářů: 18
Keltský železný hrot šípu – 2.5.12 |zobrazeno: 6499x, komentářů: 25
Žebřiňák - kování klanice – 2.5.12 |zobrazeno: 6526x, komentářů: 12
Útok 15th USAAF na Ostravu – 27.4.12 |zobrazeno: 6360x, komentářů: 7
Poslední avar - hradiště Ludmila – 6.4.12 |zobrazeno: 6492x, komentářů: 40
Osmičková petlice – 26.3.12 |zobrazeno: 6549x, komentářů: 22
"Něco" s tulejkou – 12.3.12 |zobrazeno: 6210x, komentářů: 25
Objímka – 6.2.12 |zobrazeno: 6494x, komentářů: 22
Baskitská pojistka – 25.1.12 |zobrazeno: 6441x, komentářů: 35
Něco málo k šatlenu – 13.1.12 |zobrazeno: 6839x, komentářů: 13
PF 2012 – 22.12.11 |zobrazeno: 6269x, komentářů: 9
Magna Mater Austriae – 5.12.11 |zobrazeno: 6368x, komentářů: 11
Křesání – 5.12.11 |zobrazeno: 6373x, komentářů: 12
Pomander – 2.11.11 |zobrazeno: 6522x, komentářů: 31
Něžní obři – 31.10.11 |zobrazeno: 6387x, komentářů: 6
Nález z lesní cesty – 20.10.11 |zobrazeno: 6408x, komentářů: 37
Nález výmluvy potřetí – 18.10.11 |zobrazeno: 6367x, komentářů: 20
Něco málo o lesních cestách, svoznicích – 17.10.11 |zobrazeno: 6536x, komentářů: 22
Jak se co dělá – 4.10.11 |zobrazeno: 6350x, komentářů: 13
Anton Wingen Jr Othello Solingen – 15.8.11 |zobrazeno: 6462x, komentářů: 7
Československý SOLINGEN – 5.8.11 |zobrazeno: 6684x, komentářů: 24
Něco málo k podkovám – 1.8.11 |zobrazeno: 6395x, komentářů: 23
Nálezy mincí - pozůstatky dětských her – 25.7.11 |zobrazeno: 6359x, komentářů: 7
Bez hřebovky – 20.7.11 |zobrazeno: 6587x, komentářů: 15
Úvaha o vahách – 16.5.11 |zobrazeno: 6360x, komentářů: 6
Zvonce a vliv hnoje na životní úroveň – 2.5.11 |zobrazeno: 6313x, komentářů: 14
PF 2011 – 23.12.10 |zobrazeno: 6444x, komentářů: 7

 
Půdovky atd.:

Co jsem to kdysi našel? – 21.3.22 |zobrazeno: 3776x, komentářů: 17
Ručně psané časopisy – 17.1.20 |zobrazeno: 6483x, komentářů: 16
Vojenský kufr – 19.4.17 |zobrazeno: 6711x, komentářů: 24
Bez detektoru – 22.6.11 |zobrazeno: 6135x, komentářů: 15

 
Archeologie:

Bronzová tulejkovitá sekerka s ouškem – 17.2.20 |zobrazeno: 6844x, komentářů: 13
Středověká ocílka, typ Drense – 6.4.18 |zobrazeno: 7185x, komentářů: 16
Staromaďarská rombická šipka s trnem – 7.9.17 |zobrazeno: 6848x, komentářů: 9
Železné dláto s tulejí - mladší doba želez – 21.3.16 |zobrazeno: 7053x, komentářů: 11
Doba bronzová - bronzové srpy – 3.8.15 |zobrazeno: 6836x, komentářů: 11
Dýka pozdní Řím? – 3.4.15 |zobrazeno: 6538x, komentářů: 9
Kopí s křidélky - francký typ – 24.6.14 |zobrazeno: 7043x, komentářů: 23
Radlice - doba laténská – 11.11.13 |zobrazeno: 6689x, komentářů: 21
Doba bronzová - bronzový srp – 11.3.13 |zobrazeno: 7022x, komentářů: 36
Moravská bojová bradatice – 10.9.12 |zobrazeno: 6563x, komentářů: 27
Slovansko avarská garnitura kování – 20.6.12 |zobrazeno: 7167x, komentářů: 88
Teslice 400-200 BC kresebná rekonstrukce – 19.3.12 |zobrazeno: 6486x, komentářů: 13
Letecká acheologie – 10.12.10 |zobrazeno: 6436x, komentářů: 26
Bronz a měď – 12.11.10 |zobrazeno: 6507x, komentářů: 15

 
Rady a návody:

Když se nudíte - obal na box baterií – 5.1.15 |zobrazeno: 6645x, komentářů: 5

 Jediný český časopis zaměřený na hledání s detektory kovů!


 Nabídka detektory kovů
Teknetics Omega 8500 - Detektory kovů
Teknetics Omega 8500


Cena: 12990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 3900 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Supermagnet 40 kg - set s lanem - Detektory kovů
Supermagnet 40 kg - set s lanem


Cena: 230 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 30 Kč
více
 Knihy, časopisy
Detektor revue 2010/02 - Detektory kovů
Detektor revue 2010/02


Cena: 30 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 25 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Pomoc s určením
zob.: 1890x, kom.: 18
Bodák asi první verze
zob.: 1446x, kom.: 17
Helma, prilba vz.32
zob.: 724x, kom.: 15
Pomoc s určením
zob.: 528x, kom.: 12
Čestný odznak L.O.P.P.
zob.: 656x, kom.: 8

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový revoluční detektor XP Deus II - detektor kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2022, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ