Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Nové povídání o "Záhadném Tachovu"

Po řadě let běhání s virgulí v ruce po městě a okolí a poté zakreslování výsledků do mapy se mi ukázalo, že z vrcholů kopců nad Tachovem, vedou všechny chodby do tachovského zámku.

Zvětšit obrázekZvětšit obrázek


Nalezené chodby virgulí jsem si zakresloval do mapy. Ale zjistil jsem, že je to velmi nepřesné. Na některých místech bylo několik chodeb vedle sebe a to mne někdy zmátlo.

Zvětšit obrázek


Později jsem si stáhnul proto letecké snímky ve velkém rozlišení. Tím jsem se mohl držet jedné chodby a pokračovat v hledání dům od domu. Tím bylo hledání přesnější.

Ale další chodby neustále přibývaly.

Zvětšit obrázek


V tomto prostoru jsem se s virgulí nejvíce vyřádil. Trvalo mi to dlouho, než jsem přišel na to, že do prostoru „K3“ nevede jen jedna chodba, ale že tam vede řada chodeb z různých hradišť.

Zvětšit obrázek


Abych se v chodbách vyznal, označil jsem si prkýnky, kde se chodby dostanou do prostoru „K3“, a kde končí. Chodeb je tam více, ale už jsem neměl prkýnka.

Zvětšit obrázek


Chodby u pahorku K3 jsem si očísloval, a virgule mne zavedla až na jejich začátky.

Chodba 1 z hradiště Zámek do K3
Chodba 2 Z H. Na Výspě do H. Zámek
Chodba 3 z H. Třešňovka vede přes celý Tachov až do H. Na Výspě nebo do K3
Chodba 4 z H. Václav do K3
Chodba 5 z H. Banka do K3
Chodba 6 z K3 směřuje na sever
Chodba 7 z H. Mottl do K3

Zvětšit obrázek


Chodby 8 a 9 směřují na západ do tohoto navršeného prostoru, do kterého jsem se ale nedostal.
Hradiště po Tachově, kam mne zavedla virgule, byly vždy na vyvýšeném místě.

Zvětšit obrázek


Například hradiště Václav.

Zvětšit obrázek


Hradiště Revis.

Abych se v nalezených hradištích vyznal, podle řeky jsem si Tachov rozdělil na dvě části. Část jižní a severní. Hradiště jsem si pojmenoval podle místa, kde se nalézají.

Zvětšit obrázek


V jižní části jsou -Školka, Mottl, Americká, Výspa I, Veterina, Sládek, Sad a Lom.

Zvětšit obrázek


V severní části – Třešňovka, Václav, Hřiště, Pošta, Banka, Revis, Delta a Trafo.

Do některých nepřístupných míst v Tachově jsem se pro zástavbu nebo zahrádky nedostal, a tak je možné později tam najít další hradiště.

Ukázalo se, že všechna hradiště ve městě mají určitou zákonitost.

Z každého tachovského hradiště vedou pravidelně tři hlavní chodby:
Na ukázku jedno hradiště. Ostatní jsou podobná.

Zvětšit obrázek


Jedna chodba vede vždy do hlavního hradiště Z „Zámek“, kam se sbíhají chodby ze všech městských hradišť.

Zvětšit obrázek


Do místa nynějšího zámku se sbíhaly všechny chodby z tachovských hradišť.

Zvětšit obrázek


Druhá chodba vždy vede samostatně do nějakého pohřebního pahorku označeného písmem „K“. V tomto případě do pahorku K3.

Zvětšit obrázek


Třetí chodba vede do nějakého hradiště na kopec nad Tachovem. Mohlo to být třeba zásobovací hradiště s potravinami.

Kdy takové podzemí mohlo vzniknout?
V začátcích mého hledání jsem se domníval, že chodby dělali někdy kolem XIV. a XV. století. V německé ručně psané kronice města Tachova od pana Antona Blobnera, je tato zpráva, která pochází od pátera ze zdejšího kláštera:
Právě se tomuto klášteru dostalo neobvyklé milosti od trojjediného, nejvyššího a největšího Boha tím, že ač neobklopen zdmi, se až do současnosti dochoval nepoškozen a uniknul krvavým rukám kacířů, jimiž, a nemalou lstivostí a záludností budovali spojovací příkopy, aby mohli uskutečňovat nebezpečné přepady řádových bratří.
Domníval jsem se, že překladatel mohl zaměnit chodby za příkopy.

Chodeb mi ale neustále přibývalo. Tak jsem ubral několik století a domníval jsem se, že Tachov mohl být onen bájný Wogastisburg, kde se francký král Dagobert pokusil porazit panovníka Sáma Fredagarova kronika o tom doslova vypráví v pasáži, která popisuje události z let 631 nebo 632.
Austrasijci oblehnou pevnost Wogastisburg, kde zůstal největší oddíl statečných Vinidů, a po tři dny s nimi bojují. Je tu mečem pobit velký počet lidí z Dagobertova vojska a potom davše se na útěk zanechají tam všechny stany i věci, které s sebou měli a navrátí se do svých sídel.

Zvětšit obrázek


Použil jsem mapku z knihy „Sámova říše“ a domaloval jsem do ní polohu Tachova. Vojenské výpravy krále Dagoberta, které šly na Sáma z jihu, byly úspěšné. Ale ta největší Austrasijcká šla na Sáma ze západu a utkala se s ním u Wogastisburgu. Ten Wogastisburg v tu dobu, musel být asi známý, že kronikář nenapsal, kde se nalézá. Nyní jej badatelé neúspěšně hledají dvě století po celé střední Evropě.

Od jednoho známého jsem dostal zajímavou teorii o tom, že se tady mohli usídlit křesťané z Říma. Těm v Římě na začátku letopočtu hrozila doma smrt, a kandidáti na římského císaře se tam vraždili. Tomu by mohly odpovídat záhadné pahorky, v kterých by mohly být katakomby, jako byly budovány tehdy v Římě. Do těchto pahorků vedou z jednotlivých tachovských hradišť samostatně chodby.

Zvětšit obrázekZvětšit obrázek


Rozmístění pahorků – katakomb v okolí Tachova.

Zvětšit obrázek


Pahorek K1 pod Mohylou. V něm jsem ve sněhu „vyšlapal“ zajímavé podzemí.

Zvětšit obrázek


Asi padesát metrů pod tímto pahorkem, jsem vyšlapal další záhadné tvary.

Zvětšit obrázek


Zde je v půlkruhu řada sklípků, které nejsou vzájemně propojené, a do každého vede samostatná chodba.

Zvětšit obrázek


Pahorek K3 u rapotínského sídliště, do kterého vede nejvíce chodeb. Jak vypadá v pahorku podzemí, jsem nezkoumal. Neměl jsem už na to sílu.

Nyní nastupují důležité otázky:

Proč budovali neznámí lidé tak záhadné rozsáhlé podzemí v Tachově a okolí?
Domnívám se, že to muselo být nějaké silné náboženství a pak aby si zachránili život. Ale proč? Co je ohrožovalo?

Kdo mohl tyto rozsáhlé podzemní chodby a prostory vybudovat?
Byli to Keltové, Germáni nebo Slované? Nebo dokonce jiná civilizace? Nebo všichni dohromady?

Jakou techniku na ražení chodeb používali?
Při ražení chodeb známou středověkou technikou, by vyražení takového množství chodeb trvalo možná celé století. Nikde jsem se nedočetl o jiné razící technice.

Zvětšit obrázek


V tomto krátkém článku jsem se snažil nastínit moje hledání kolem Tachova. Pokud vás to zaujalo a bude chtít vědět více, můžete se podívat na přílohy.

O mém hledání jsem natočil film, který jsem nazval „Záhadný Tachov“. V něm jsem také ukázal můj způsob hledání virgulí. Film najdete na: https://www.youtube.com/watch? time_continue=813&v=P7novy9pAiQ

Po natočení toho filmu jsem pak dal na hledačské stránky “Detetektorweb“ dva příspěvky o tom, jak jsem pokračoval v hledání.

Příspěvek „Záhadný Tachov 1“. Můžete se na něj podívat na: http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&i=67084&mm=1&vd=1

Později jsem tam dal druhý příspěvek „Záhadný Tachov 2“. Na ten se můžete podívat na: http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&i=67094&mm=1&vd=1

Před dvaceti roky ČT natáčela v ruinách kostela ve Světcích u Tachova pořad „Magickou krajinou“. Na závěr toho dílu byl zajímavý citát.

Zvětšit obrázekZvětšit obrázek


„Tajemství není to, co lze skrýt, nýbrž to, čeho nelze odhalit; tajemství samo se odhaluje jenom tenkrát, kdy má být odhaleno, a jenom tomu, komu má být odhaleno."
D. S. Merežkovskij. (spisovatel, mystik)

To co jsem vám nyní povídal a ukazoval, je jenom část. Ale i tak je to opravdu těžké k uvěření. Ale kdyby před padesáti roky nám někdo povídal o mobilních telefonech a o tom, že si budete moci na Skype povídat s kamarádem v Americe zdarma a ještě ho uvidíte na obrazovce, asi bychom mu nevěřili.
Technika jde rychle kupředu, tak možná za 10 – 20 let, se budeme moci nějakým přístrojem podívat pod zem, nebo z nějakého kamene nebo předmětu sejmout obrázky jako nyní z flešky. Pak bychom mohli znát odpovědi na otázky kdo, kdy a proč.

Po mém třicetiletém běhání s virgulí po Tachově a okolí mohu nahlas říci. Pokud jsou to chodby, po čem mne virgule celou dobu tvrdošíjně vodila, tak město Tachov už bylo kdysi velké město a spojené s okolními vesnicemi.
Ale kdy je to kdysi? To opravdu nevím. Možná, že někdo bude vědět, kdy to mohlo být.
Po třiceti letech končím a nechám to mladším. Snad někdo bude pokračovat.
František Soukup

Mail: soukup.fr@email.cz
27. 7. 2019


Autor: Nixe, zobrazeno: 5280x, komentářů: 11  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele Nixe


Nálezy:

Nebezpečné nálezy – 20.8.19 |zobrazeno: 4904x, komentářů: 2
Záhadná sekera – 17.5.18 |zobrazeno: 4909x, komentářů: 8
Pozdrav z dob ČSSR – 20.9.17 |zobrazeno: 4884x, komentářů: 3
Pokladničky winterhilfe – 11.9.17 |zobrazeno: 4885x, komentářů: 3
Z kožené brašny - nedělení nález – 31.5.17 |zobrazeno: 4922x, komentářů: 12
Nalezený dokument – 23.12.16 |zobrazeno: 4911x, komentářů: 12
Neznámá přezka – 9.8.16 |zobrazeno: 4920x, komentářů: 11
Nálezy na hranicích – 12.5.16 |zobrazeno: 4907x, komentářů: 8
Psí a robotní známky – 8.6.15 |zobrazeno: 5003x, komentářů: 9
Signální zařízení z železné opony – 25.5.15 |zobrazeno: 4938x, komentářů: 4
Šipky II. – 3.12.14 |zobrazeno: 4885x, komentářů: 12
Kruhové UFO – 20.11.14 |zobrazeno: 4893x, komentářů: 4
Roh hojnosti – 13.11.14 |zobrazeno: 4885x, komentářů: 3
Fiňák - Čestný kříž severu – 13.11.14 |zobrazeno: 4938x, komentářů: 23
Když to ze země vykouklo, srdce zaplesal – 13.11.14 |zobrazeno: 4954x, komentářů: 4
ID – TACH? – 13.11.14 |zobrazeno: 4836x, komentářů: 4
Kroužky – 24.6.14 |zobrazeno: 4910x, komentářů: 4
Kruhové UFO – 15.1.14 |zobrazeno: 4911x, komentářů: 6
Šutr 2 – 20.8.12 |zobrazeno: 4987x, komentářů: 17
Záhadné šipky – 20.8.12 |zobrazeno: 4922x, komentářů: 15
Voj. odd. Železo – 6.4.10 |zobrazeno: 5005x, komentářů: 7
Sekery – 22.10.09 |zobrazeno: 4919x, komentářů: 14
Přívěšek – 9.4.09 |zobrazeno: 4899x, komentářů: 8
Hrouda bronzu – 23.3.09 |zobrazeno: 4884x, komentářů: 11
Čiperné, sličné ženy – 20.10.08 |zobrazeno: 4886x, komentářů: 6
Sweet Chariot – 30.7.08 |zobrazeno: 4903x, komentářů: 3
STAPEČI – 12.10.07 |zobrazeno: 4903x, komentářů: 13
Záhadná skrýš – 5.10.07 |zobrazeno: 5065x, komentářů: 22
Palmanova 7. brigáda – 25.9.07 |zobrazeno: 4864x, komentářů: 5
Něco z dávnověku potápění – 13.8.07 |zobrazeno: 4943x, komentářů: 12

 
Články:

Řekni, kde ty hroby jsou... – 6.2.20 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 19
Újezdské kolečko – 18.9.19 |zobrazeno: 4920x, komentářů: 1
Další pomníček FJI – 10.9.19 |zobrazeno: 4904x, komentářů: 6
Nové povídání o "Záhadném Tachovu" – 9.8.19 |zobrazeno: 5280x, komentářů: 11
Křížek u rapotínského sídliště od A do Z – 18.7.19 |zobrazeno: 5310x, komentářů: 21
Záhadná mince – 15.1.19 |zobrazeno: 5184x, komentářů: 29
Osmnáctá lesní úklidová brigáda – 4.12.18 |zobrazeno: 4894x, komentářů: 17
Dvě výročí k obsazení Sudet – 27.9.18 |zobrazeno: 4964x, komentářů: 3
Broumov 2 – druhá letošní brigáda – 17.5.18 |zobrazeno: 5107x, komentářů: 18
První letošní úklidová brigáda – 18.4.18 |zobrazeno: 4983x, komentářů: 10
PF 2018 – 22.12.17 |zobrazeno: 4873x, komentářů: 1
Úklidová brigáda po wehrmachtu – 5.9.17 |zobrazeno: 5032x, komentářů: 11
Dokončení opravy mohyly – 14.8.17 |zobrazeno: 4968x, komentářů: 12
Hrob francouzského generála (1743) – 18.7.17 |zobrazeno: 5029x, komentářů: 29
První letošní brigáda na Stoupě – 2017 – 29.6.17 |zobrazeno: 4906x, komentářů: 18
Vzpomínka na Tachov - už je to deset let – 7.3.17 |zobrazeno: 4927x, komentářů: 8
Francouzské vojenské hroby (1743?) – 30.12.16 |zobrazeno: 5198x, komentářů: 2
Od pomníčku k pomníčku: video – 28.12.16 |zobrazeno: 4947x, komentářů: 4
Líná huba se nic nedozví – 20.12.16 |zobrazeno: 4958x, komentářů: 7
Druhá letošní brigáda – 10.10.16 |zobrazeno: 4954x, komentářů: 16
Pozvánka na přednášku – 15.9.16 |zobrazeno: 4887x
Zapomenutá cesta Hermannreuth – Branka – 2.9.16 |zobrazeno: 5028x, komentářů: 9
Úklid na zapomenuté cestě do Německa – 23.8.16 |zobrazeno: 4921x, komentářů: 28
Záhadný jižní Tachov – 2. část – 9.8.16 |zobrazeno: 4914x, komentářů: 7
Záhadný jižní Tachov 1. část. – 8.8.16 |zobrazeno: 5080x, komentářů: 7
Úklid u Jiřího – 31.5.16 |zobrazeno: 4868x, komentářů: 8
Hledání virgulí – 16.5.16 |zobrazeno: 4993x, komentářů: 9
My, hoši z pohraničí - pozvánka – 12.2.16 |zobrazeno: 4811x, komentářů: 3
Záhadné rakety – 29.1.16 |zobrazeno: 4978x, komentářů: 14
Ohlédnutí za opravou patnácti památek II. – 21.1.16 |zobrazeno: 4870x, komentářů: 26
Ohlédnutí za opravou patnácti památek I. – 19.1.16 |zobrazeno: 4853x, komentářů: 32
PF 2016 – 21.12.15 |zobrazeno: 4829x, komentářů: 2
Po stopách tajemné chodby u Gutštejna – 24.11.15 |zobrazeno: 5003x, komentářů: 10
Místo, které (asi) přináší smrt – 11.11.15 |zobrazeno: 5096x, komentářů: 14
Ohlédnutí za závody hledačů v Tachově – 5.11.15 |zobrazeno: 5012x, komentářů: 4
Po stopách dřívější pitné vody – 17.8.15 |zobrazeno: 5017x, komentářů: 17
Tak jsme to vyřešili – 27.7.15 |zobrazeno: 4880x, komentářů: 24
Užitečné, příjemné i zábavné – 20.5.15 |zobrazeno: 4934x, komentářů: 21
Bitva o „Krále klubu hledačů“ – 7.4.15 |zobrazeno: 4853x, komentářů: 9
Insignie UK a kniha Cesty za oponu času – 20.11.14 |zobrazeno: 4913x, komentářů: 3
Ztracené insignie UK - Nová stopa! – 20.11.14 |zobrazeno: 5087x, komentářů: 10
Byl němým svědkem patnácti vražd – 18.9.14 |zobrazeno: 4984x, komentářů: 66
Povídání o brigádě na Studenci – 14.4.14 |zobrazeno: 4830x, komentářů: 32
Boj o pohraničí – 31.10.13 |zobrazeno: 4876x, komentářů: 8
Převedu vás... na onen svět! – 26.2.13 |zobrazeno: 4815x, komentářů: 5
Slovenský detektorista, který pomůže? – 29.11.12 |zobrazeno: 4812x, komentářů: 12
Šutry – 16.8.12 |zobrazeno: 4841x, komentářů: 15
Lodní pošta za Rakouska-Uherska – 6.4.12 |zobrazeno: 5078x, komentářů: 12
Poklad na smetišti – 23.11.11 |zobrazeno: 4850x, komentářů: 13
Tajemství nejvyššího vrchu Slavkovského – 7.9.11 |zobrazeno: 4896x, komentářů: 13
Odpočinkové místo pro hledače a turisty – 23.8.11 |zobrazeno: 4870x, komentářů: 60
Odhalení pomníčku – 29.7.11 |zobrazeno: 4863x, komentářů: 24
Georadar LOZA v Tachově – 26.8.10 |zobrazeno: 5510x, komentářů: 9
Franz – Josef 1., Wilhelm II. a 1. světo – 22.7.10 |zobrazeno: 4914x, komentářů: 15
Pomůžeme přírodě? – 22.12.09 |zobrazeno: 4832x, komentářů: 31
Přednáška – 26.11.09 |zobrazeno: 4780x, komentářů: 4
Volné hledání při závodech v Tachově – 2.9.08 |zobrazeno: 4861x, komentářů: 11
XIV. ročník Mezinárodních sportovních... – 6.8.08 |zobrazeno: 4835x, komentářů: 27
Sudety, Sudeťáci a „sudeťáčci“ – 7.12.07 |zobrazeno: 4895x, komentářů: 2
Tajemství nejvyššího vrchu... – 7.12.07 |zobrazeno: 4887x, komentářů: 29
Historické dřevěné potrubí – 15.10.07 |zobrazeno: 4897x, komentářů: 3
XIII. – 11.9.07 |zobrazeno: 4765x, komentářů: 12
Povalený neznámý pomníček – 3.9.07 |zobrazeno: 4840x, komentářů: 11

 
Půdovky atd.:

Možná se bude hodit – 3.5.18 |zobrazeno: 4792x, komentářů: 11
Záhadná kostka – 5.5.17 |zobrazeno: 4809x, komentářů: 11
100% originál – 9.11.15 |zobrazeno: 4809x, komentářů: 1

 
Odkrytá historie:

Tajemné podzemí plzeňské ZOO – 26.9.13 |zobrazeno: 5034x, komentářů: 22

 Jediný český časopis zaměřený na hledání s detektory kovů!


 Nabídka detektory kovů
XP ADX 150 - detektor kovů - Detektory kovů
XP ADX 150 - detektor kovů


Cena: 9990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 600 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Cívka Karma 33 cm 2D - Garrett ACE - Detektory kovů
Cívka Karma 33 cm 2D - Garrett ACE


Cena: 2790 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více
 Knihy, časopisy
Detektor revue 2009/04 - Detektory kovů
Detektor revue 2009/04


Cena: 30 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 19 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Nález z kovošrotu
zob.: 2211x, kom.: 27
Pozůstatky po německé armádě na Prostějovsku
zob.: 2592x, kom.: 19
Visací zámek s tajemstvím
zob.: 891x, kom.: 18
Pomoc s určením
zob.: 1696x, kom.: 15
Německý bodák Mauser 1898/05 s pilkou
zob.: 1360x, kom.: 13

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Vyzkoušejte rýžování zlata - detektory kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2020, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ