Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  Nemecké bodáky

Nemecké bodáky vz. 84/98, pochádzajúce z druhej svetovej vojny, boli ešte nedávno na našom území také bežné, že ich solídny zberatelia proste nezbierali. Len veľmi ťažko sa dá odhadnúť, koľko desiatok tisíc týchto bodákov zostalo po roku 1945 medzi ľuďmi. Behom uplynulých rokov od konca vojny sa zbytky dochovalých bodákov postupne vytratili z padlášov a rôznych skrýš a stali sa súčasťou zbierok zbraní.
Dnes sa perfektné a kompletné bodáky vz. 84/98 získavajú už dosť obtiažne a pritom je to práve kvalita a kompletnosť, čo má rozhodujúci vplyv pri stanovení zberateľskej hodnoty.
Pri kapitulácii v máji 1945 mali nemecké jednotky vo výzbroji spolu s puškami celú radu variant bodákov vz. 84/98. V obmedzenom množstve sa používali aj bodáky z prvej svetovej vojny a výmarskej republiky. Prevažná väčšina bodákov je však vyrobená po roku 1933. Jednotlivé varianty sa od seba trocha líšili a dokonca môže vzniknúť dojem, že sa jedná o úplne iný vzor. Aj napriek tejto skutočnosti si bodák od svojho zavedenia trvale udržal oficiálne označenie Seitengewehr 84/98. Tento bodák bol vyvinutý a odskúšaný medzi rokmi 1900 až 1905. Vznikol úpravou bodáku vz. 71/64, z ktorého bola prevzatá kompletná pošva a čepeľ. Na jílci sú teda použité početné konštrukčné prvky prevzaté z dlhého bodáku vz.98. Práve tento dlhý bodák, ktorý sa v praxi neosvedčil, mal byť vzorom 84/98 nahradený. V skutočnosti to však neprebehlo nijako jednoducho. V odbornej literatúre sa opakovane preberá údaj, že nový bodák bol postupne zavádzaný po roku 1910 ako štandardná zbraň pechoty. Pritom dlhý bodák vz, 98 bol ďalej až do jesene 1914 vyrábaný a v odbornej práci „Die blanken Waffen und die Schusswaffen“ od W.Gohlke z roku 1912 nie je ešte o bodáku vz. 84/98 ani zmienka. Počas prvej svetovej vojny ale padli všetky teoretické predpoklady vojenských odborníkov strán bodákov a stalo sa možné úplne všetko.
Na základe bojových skúseností došlo v roku 1915 k zmene v konštrukcii bodáku vz.84/98. Pôvodná kožená pošva s horným a dolným oceľovým kovaním bola nahradená pošvou z oceľového plechu.. Jílec bodáku bol doplnený ochranným plechom proti opáleniu črienok pri výstrele, čo robilo problémy pri streľbe z karabíny vz. 98a.. Tiež tvar črienok a hlavičky jílca bol zjednodušený. Nové prevedenie bodáku bolo označené ako n.A. /neuer Art – nový druh / na rozdiel od pôvodného vzoru, ktorý začal byť označovaný ako a.A. /alter Art – starý druh/. Časť z produkcie bodákov vz. 84/98 bola obdobne ako u iných nemeckých vzorov opatrená na chrbte čepele pílou. Vzhľadom k tomu, že píly boli v roku 1917 oficiálne odstraňované, vznikali týmto ďalšie zberateľské varianty.
Po skončení prvej svetovej vojny zostala časť bodákov vz.84/98 a vz.98/05 vo výzbroji ozbrojených síl výmarskej republiky. Zbrane z vojnovej výroby boli v hojnom počte opravované, pretože výroba nových zbraní bola výrazne obmedzená. Práve u opravovaných bodákov z dvadsiatych a tridsiatych rokov je možné stretnúť sa s radou zaujímavých variant a označenia. Jednou z možnosťí sú napríklad bodáky vz.84/98, vyrobené z bodákov vz. 98/05 pre bavorskú políciu /Bereitschaftspolizei/. Na tomto bodáku sú mimo iného prevedené aj úpravy nariadené v roku 1932. Podľa nariadenia zo dňa 3.6. 1932 a 10.11. 1932 mali byť všetky stávajúce bodáky včítane pošiev nabrynýrované. Pri brynýrovaniu sa previedlo ešte vypilovanie drážok pre šroubovák na maticu stiskátka a v hlavách šroubov črienok. Ďalšou zaujímavosťou sú bodáky vz. 84/98 a vz. 98/05 značené RLM z výzbroje Reichsluftfahrtministerium, čo bolo „ministerstvo“ z ktorého neskoršie vznikla Luftwaffe. Podobne sa dajú zachytiť i bodáky z výzbroje rôznych policajných zložiek prípadne námorníctva výmarskej republiky.
Výroba bodákov vz. 84/98 bola obnovená firmou Weyersberg a Kirschbaum v Solingenu v roku 1927 pod značkou W.u.K. Bodáky z tejto výroby sú bez výrobných čísel a majú prejímacie značky Reichswehru. Na chrbte čepeľe pri priečke je vyrazené koncové dvojčíslie letopočtu výroby. Zberateľsky sú doložené ročníky 27, 28 a 30.
Po nástupe nacistov k moci bolo spočiatku zbrojenie prevádzané v skrytej podobe. V snahe utajiť miesto výroby výzbroje začali výrobcovia používať kódové výrobné značky a tiež letopočty výroby boli kódované. V období po roku 1933 boli na výzbroji všeobecne používané kódy, ktoré tvorilo písmeno S lomené číslom výrobcu. Tieto kódy sa bohužiaľ v celom rade prípadov doposiaľ nepodarilo rozlúštiť. Konkrétne v prípade výrobcov bodákov je v odbornej literatúre uvádzaný ako jediný známy kód S/155 patriaci firme E.u.F. Horster a Co., Solingen. Okrem tohto kódu je doložené použitie ďalších pätnásť neidentifikateľných kódov. Pri dvoch z týchto kódov S/185 a S/245 podľa čísel prejímacích komisárov WaA / Waffenamt – vyzbrojovací úrad/ s istotou pravdepodobnosťou predpokladať, ktorým firmám náleží. Bodáky značené S/185 WaA 218 budú pravdepodobne vyrobené firmou Elite Diamant a značené S/245 WaA 155 firmou J.A.Schmidt a Sohne, Solingen. Komisári, majúci uvedené čísla, totiž preberali bodáky len u týchto dvoch podnikov. Bodáky vyrobené v roku 1934 majú na chrbte čepele alebo vedľa kódu u priečky vyrazené písmeno K a výrobky z roku 1935 písmeno G. Od roku 1369 prestali byť letopočty výroby na zbraniach kódované. Výrobné kódy S lomeno číslom sa používali asi do roku 1937. V tomto období je však možné stretnúť sa s istou nejednostnoťou. Niektorí výrobcovia používali kódy ďalej a iní začali opäť značiť normálnou firemnou značkou. Tento stav trval do roku 1940 a u firmy W.K.C. až do roku 1941.
Vypuknutie druhej svetovej vojny si vynútilo opäť dôsledné zavádzanie kódov, ale v zmenenej podobe. Od konca roku 1939 bol postupne zavedený písomný kód, ktorý sa spravidla skladal z dvoch alebo najčastejšie troch písmen. Je tiež možné zistiť ešte ďalšie výrobné značky, kódy a ročníky podľa dochovalých bodákov. V úvahu pripadajú hlavne kódy chg, csd, dnv, ffv, fxo a nrh. Bodáky s pošvami mali samostatné čísla, ktoré boli nezávislé na čísle pušky. Bolo tomu zrejmé tiež preto, že výrobou bodákov v Nemecku sa zaoberali úplne iní výrobcovia ako tí, ktorí vyrábali pušky vz. 98k. Číslovanie bolo prevádzané podľa bežne zavedenej praxe v sériách po 10 000 kusoch. Jednotlivé série boli značené písmenami abecedy. Bodáky z predvojnovej produkcie perfektne vypracované s dokonalou povrchovou úpravou. Od roku 1938 začali výrobcovia nahradzovať drevené črienky črienkami z čierneho bakelitu, pričom najdlhšie používala črienky z dreva firma W.K.C., ktorá nimi opatrovala bodáky ešte v roku 1943. Okrem čiernych črienok z bakelitu boli vyrábané hlavne v druhej polovici vojny tiež bakelitové črienky v hnedej farbe
Ako všetky výzbrojné súčiastky boli aj bodáky opatrené pri kontrólnej prejímke značkou WaA a číslom komisára, ktorý ich preberal. Hlavne u niektorých solingenských firiem je zrejmé, že jeden komisár mal na starosti viacej podnikov, pretože raznice so stejným číslom sú na bodákoch od rôznych výrobcov. Na začiatku vojny boli značkou WaA opatrené skoro všetky súčiastky bodáku. Čím dlhšie vojna trvala, tým horšia bola kvalita vyrábaných bodákov a zároveň klesal počet vyrazených značiek. Zároveň sa menila aj finálna povrchová úprava a skorej všeobecne používané brynýrovanie bolo z časti nahradené fosfátovaním. V rámci zjednodušenia výroby boli pri niektorých sériách z roku 1944 použité na pripevnenie črienok miesto skrutiek a matičiek nity s podložkami.
Okrem bodákov vz. 84/98 bežného prevedenia a značenia je možné naraziť na bodáky, ktoré do uvedeného schématu nezapadajú. Tieto exempláre sú inak číslované, tj. cez desať tisíc, sú značené celým názvom výrobcu alebo grafickou podobou jeho značky, nemajú prejímaciu značku WaA alebo sú nejako ináč výnimočné. Dôvodov môže byť celá rada. Bodáky boli opravované a opäť kompletované a pritom došlo k zámene súčiastok a následnému novému očíslovaniu. U dokonale zachovalých kusov však ide niekedy o bodáky pôvodne určených na export do iných zemí a neskoršie zadržané pre potrebu nemeckých ozbrojených zložiek. Veď len do Španielska v priebehu občianskej vojny Nemci dodali stotisíce pušiek a bodákov a export do ďalších vybraných krajín spočiatku nezastavilo ani vypuknutie vojny.
Bodáky vz. 84/98 boli bežne nosené v kožených, poprípade textilných závesníkoch spoločne so strapcom / portepom/. V priebehu vojny však nosenie strapcov postupne skončilo. Na dobových fotografiách je však možné vidieť vojakov v maskovacích stejnokrojoch a naviac v bojovom nasadení, ktorí strapec na bodáku majú. Armádny strapec mal základnú farbu zelenú alebo svetlo šedú a podľa ďalších farebných kombinácií na posúvke, stonke a venca bolo možné presne určiť zaradenie vojaka u jednotky. Výroba bodákov vz. 84/98 bola u väčšiny výrobkov ukončená v závere roka 1944. Len štyri firmy vyrobili niekoľko sérií ešte začiatkom roku 1945

Jan Šmíd , použitá odborná literatúra: John Walter- The German Bayonet, Mike Welser- Reichswehr and Wehrmacht Bayonets 1920-1945 , /strelecký magazín, revue ? rok 1975-1980 ?/Zvětšit obrázekZvětšit obrázek


Zvětšit obrázekAutor: MIRI, zobrazeno: 6047x, komentářů: 9  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku: 


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.

Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  


Příspěvky od uživatele MIRI


Nálezy:

A po troche začistenia – 21.5.13 |zobrazeno: 4813x, komentářů: 9
Revolver zo záhrady bez detektora – 9.5.13 |zobrazeno: 4868x, komentářů: 11
Armádny imidž v civile – 24.2.11 |zobrazeno: 5050x, komentářů: 8
Nálezy zo záhrady bez detektora III. – 8.12.08 |zobrazeno: 4834x, komentářů: 5
Nálezy zo záhrady bez detektora II. – 2.12.08 |zobrazeno: 4848x, komentářů: 11
Nálezy zo záhrady bez detektora – 4.11.08 |zobrazeno: 4836x, komentářů: 14
Dve "malé" hilzničky – 13.10.08 |zobrazeno: 4819x, komentářů: 5
Kanistre – 15.12.05 |zobrazeno: 4869x, komentářů: 1
Pre potešenie očí IV. – 6.10.05 |zobrazeno: 4849x, komentářů: 7
Fotky z albumu – 15.6.05 |zobrazeno: 4827x
Papírové nálezy od Miriho – 3.6.05 |zobrazeno: 4836x
Pre potešenie očí III. – 30.5.05 |zobrazeno: 4810x, komentářů: 3
Pre potešenie očí II – 25.5.05 |zobrazeno: 4788x
Pre potešenie očí – 16.5.05 |zobrazeno: 4810x, komentářů: 1

 
Články:

Fašistické represálie na Slovensku – 9.4.14 |zobrazeno: 6464x, komentářů: 10
Military Day B. Bystrica 2013 II. díl – 3.7.13 |zobrazeno: 4768x, komentářů: 14
Military Day B. Bystrica 2013 I. díl – 3.7.13 |zobrazeno: 4817x, komentářů: 7
Military day 28.6.-29.6. 2013 Banská – 11.6.13 |zobrazeno: 4832x, komentářů: 10
Medzinárodná blamáž – 27.3.13 |zobrazeno: 4824x, komentářů: 15
Zopár zaujímavých snímkov na pokuk II. – 23.3.12 |zobrazeno: 4831x, komentářů: 4
Zopár zaujímavých snímkov na pokuk – 16.3.12 |zobrazeno: 4816x, komentářů: 7
Sterling zo starožitností – 29.9.10 |zobrazeno: 4951x, komentářů: 18
Military day Banská Bystrica II. – 25.6.10 |zobrazeno: 4850x, komentářů: 5
Military day Banská Bystrica – 24.6.10 |zobrazeno: 4852x, komentářů: 23
Medvede a orly útočia na Slovensku – 4.5.10 |zobrazeno: 4861x, komentářů: 36
Prezident opilec – 29.4.10 |zobrazeno: 4795x, komentářů: 19
Rýchla spravodlivosť – 27.4.10 |zobrazeno: 4898x, komentářů: 10
Pekelná zbraň – 23.4.10 |zobrazeno: 4998x, komentářů: 4
Výkvet árijcov – 15.4.10 |zobrazeno: 4802x, komentářů: 17
Poprava – 29.3.10 |zobrazeno: 5092x, komentářů: 9
Koniec nostalgie – 12.3.10 |zobrazeno: 4789x, komentářů: 23
Porážky „ maršála víťazstva“ – 11.3.10 |zobrazeno: 4881x, komentářů: 12
Sporní hrdinovia – 9.3.10 |zobrazeno: 4843x, komentářů: 10
Hitler bol rýchlejší – 4.3.10 |zobrazeno: 4833x, komentářů: 17
Hašterivý maršál – 2.3.10 |zobrazeno: 4810x, komentářů: 4
Krvavá Okinava – 25.2.10 |zobrazeno: 4825x, komentářů: 6
Berlín v plameňoch – 28.1.10 |zobrazeno: 4778x, komentářů: 8
Bicia čata – 19.1.10 |zobrazeno: 4793x, komentářů: 13
Likvidovať – 15.1.10 |zobrazeno: 4816x, komentářů: 12
Utajovaný atentát – 14.1.10 |zobrazeno: 4961x, komentářů: 21
Brána do pekla – 12.1.10 |zobrazeno: 4837x, komentářů: 14
Zneškodnený tank pri Hrone – 11.12.09 |zobrazeno: 4954x, komentářů: 15
Obeť alebo zištná mrcha? – 30.11.09 |zobrazeno: 4776x, komentářů: 12
Prvý nálet – 27.11.09 |zobrazeno: 4825x, komentářů: 3
Tank v Gorgeyho tuneli – 25.11.09 |zobrazeno: 4873x, komentářů: 8
Poklad skončil v múzeu – 12.11.09 |zobrazeno: 4797x, komentářů: 80
Náš ožratý medveď – 12.10.09 |zobrazeno: 4804x, komentářů: 7
Protitankové zbrane v SNP – 1.10.09 |zobrazeno: 5183x, komentářů: 25
Ženy v uniforme-foto XXX. ukončenie... – 1.6.09 |zobrazeno: 4936x, komentářů: 38
Ženy v uniforme - foto XXIX. - Rakúsko – 28.5.09 |zobrazeno: 4847x, komentářů: 9
Ženy v uniforme-foto XXVIII.- polícia... – 27.5.09 |zobrazeno: 4821x, komentářů: 15
Ženy v uniforme - foto XXVII.- India – 26.5.09 |zobrazeno: 4726x, komentářů: 15
Ženy v uniforme- foto XXVI- Taiwan – 22.5.09 |zobrazeno: 4768x, komentářů: 10
Ženy v uniforme-foto XXV – 21.5.09 |zobrazeno: 4710x, komentářů: 8
Ženy v uniforme - foto XXIV. – 20.5.09 |zobrazeno: 5057x, komentářů: 43
Ženy v unifoeme - foto XXIII.- Austrália – 18.5.09 |zobrazeno: 4682x, komentářů: 12
Ženy v uniforme - foto XXII. - Antarktíd – 14.5.09 |zobrazeno: 4744x, komentářů: 30
Ženy v uniforme - foto XXI - Španielsko – 11.5.09 |zobrazeno: 4786x, komentářů: 10
Ženy v uniforme - foto XX. - USA – 7.5.09 |zobrazeno: 4715x, komentářů: 44
Ženy v uniforme - foto XIX. - Severná... – 6.5.09 |zobrazeno: 4735x, komentářů: 25
Ženy v uniforme - foto XVIII.- Južná... – 5.5.09 |zobrazeno: 4809x, komentářů: 17
Ženy v uniforme - foto XVII - Veľká Brit – 4.5.09 |zobrazeno: 4766x, komentářů: 17
Ženy v uniforme - foto XVI. - Grécko – 29.4.09 |zobrazeno: 4732x, komentářů: 13
Dajte si pozor! – 24.4.09 |zobrazeno: 5003x, komentářů: 22
Ženy v uniforme - foto XV. - Nórsko – 24.4.09 |zobrazeno: 4760x, komentářů: 10
Ženy v uniforme - foto XIV. - Peru – 22.4.09 |zobrazeno: 4736x, komentářů: 14
Ženy v uniforme - foto XIII. - Švédsko – 20.4.09 |zobrazeno: 4763x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto XII. - Belgicko – 3.4.09 |zobrazeno: 4726x, komentářů: 29
Ženy v uniforme -foto XI. - Poľsko – 2.4.09 |zobrazeno: 4735x, komentářů: 31
Ženy v uniforme - foto X. - Nemecko – 1.4.09 |zobrazeno: 4827x, komentářů: 34
Ženy v uniforme - foto IX.- Taliansko – 31.3.09 |zobrazeno: 4758x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto VIII. - Japonsko – 30.3.09 |zobrazeno: 4857x, komentářů: 32
Ženy v uniforme - foto VII.- Chile – 27.3.09 |zobrazeno: 4736x, komentářů: 42
Ženy v uniforme - foto VI. - Kazachstan – 26.3.09 |zobrazeno: 5009x, komentářů: 24
Ženy v uniforme - foto V. - Izrael – 24.3.09 |zobrazeno: 5471x, komentářů: 128
Ženy v uniforme - foto IV. - Ukrajina – 20.3.09 |zobrazeno: 4973x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto III. - Čechy – 19.3.09 |zobrazeno: 4809x, komentářů: 54
Ženy v uniforme - foto II. - Rusko – 12.3.09 |zobrazeno: 4823x, komentářů: 72
Ženy v uniforme - foto I. - Čína – 11.3.09 |zobrazeno: 4845x, komentářů: 78
Odhalené tajomstvo Lusitánie – 2.3.09 |zobrazeno: 4752x, komentářů: 18
Alpská pevnosť – 24.2.09 |zobrazeno: 4773x, komentářů: 3
Archeologická rarita – 28.1.09 |zobrazeno: 4739x, komentářů: 18
Kotol – 16.1.09 |zobrazeno: 4836x, komentářů: 11
Enigma pod křídly Temné Orlice II. - III – 9.1.09 |zobrazeno: 4709x, komentářů: 26
Tajný nemecký výzkum – 4.12.08 |zobrazeno: 4877x, komentářů: 34
Kto uhádne kde to je? – 3.12.08 |zobrazeno: 4721x, komentářů: 33
Vreckové delostrelectvo IV. – 20.11.08 |zobrazeno: 4894x, komentářů: 2
Vreckové delostrelectvo III. – 7.11.08 |zobrazeno: 4880x, komentářů: 2
Potulky mestom – 5.11.08 |zobrazeno: 4741x, komentářů: 72
Vreckové delostrelectvo II. – 7.7.08 |zobrazeno: 4811x, komentářů: 1
Vreckové delostrelectvo I. – 27.6.08 |zobrazeno: 4833x, komentářů: 4
Symboly víťazstva – 9.6.08 |zobrazeno: 4740x, komentářů: 15
Vlastu Buriana očistili od nacistov – 20.5.08 |zobrazeno: 4740x, komentářů: 11
Slovenské hory, alebo niekoľko... – 18.3.08 |zobrazeno: 4878x, komentářů: 10
Poslední mohykáni – 11.3.08 |zobrazeno: 4758x, komentářů: 3
Custerovo Waterloo – 18.2.08 |zobrazeno: 4968x, komentářů: 5
Ako zomierali gladiátori? – 12.2.08 |zobrazeno: 4926x, komentářů: 3
Operácia Telemark – 8.2.08 |zobrazeno: 4797x, komentářů: 6
Izraelská blesková vojna – 7.2.08 |zobrazeno: 4757x, komentářů: 14
RUM - RUMÍČEK – 30.1.08 |zobrazeno: 4712x, komentářů: 17
Guľomety veľkej vojny – 2.1.08 |zobrazeno: 5052x, komentářů: 3
Mauserov zázračný „zmeták“ – 7.9.07 |zobrazeno: 5036x, komentářů: 9
Výstrel z nudy vstúpil do histórie – 13.7.07 |zobrazeno: 4742x, komentářů: 4
Lex Barker - od Tarzana k Old Shatterha – 28.6.07 |zobrazeno: 4975x, komentářů: 15
Máte doma starožitnosť ? – 12.6.07 |zobrazeno: 4914x, komentářů: 12
Templári – strážcovia palestínskeho tajo – 30.5.07 |zobrazeno: 4890x, komentářů: 5
Stalinove „lietajúce tanky“ – 10.5.07 |zobrazeno: 4736x, komentářů: 2
Port Artur - Rusko - Japonská vojna – 20.4.07 |zobrazeno: 4759x, komentářů: 2
Port Artur - Rusko -Japonská vojna II. – 2.4.07 |zobrazeno: 4748x, komentářů: 4
Rusko – Japonská vojna – 27.3.07 |zobrazeno: 4769x, komentářů: 3
Nemecké bodáky – 19.3.07 |zobrazeno: 6047x, komentářů: 9
Messerschmittova „ Kométa“ – 26.2.07 |zobrazeno: 4714x, komentářů: 18
Devín a Napoleon – 23.2.07 |zobrazeno: 4857x, komentářů: 1
Messerschmittov Emil – 21.2.07 |zobrazeno: 4788x, komentářů: 13
Pokladnica nacistov? – 16.2.07 |zobrazeno: 4913x, komentářů: 9
Grummanovské „Pekelné mačky“ – 14.2.07 |zobrazeno: 4725x, komentářů: 5
Focke – Wulf Fw 190 – okrídlené „eso“ – 30.1.07 |zobrazeno: 4824x
„Téčko“ zo studenej vojny – 26.1.07 |zobrazeno: 4809x, komentářů: 3
Oceľoví generáli – 25.1.07 |zobrazeno: 4673x, komentářů: 2
Najlepší britský tankový „krížnik“ – 23.1.07 |zobrazeno: 4789x, komentářů: 17
Sherman - ťažný kôň US Cavalry – 22.1.07 |zobrazeno: 4752x, komentářů: 3
Tankové „esá“ – 19.1.07 |zobrazeno: 4824x, komentářů: 8
Sovietske ťažké tanky – 18.1.07 |zobrazeno: 4980x, komentářů: 12
Od Renaulta po LT – 38 – 11.1.07 |zobrazeno: 4942x, komentářů: 1
PANTHER – najlepšia z veľkých mačiek – 10.1.07 |zobrazeno: 4783x, komentářů: 11
„KONIGSTIGER“ – dravec medzi tankami – 8.1.07 |zobrazeno: 4855x, komentářů: 26
Jamato a Musaši – najväčšie na svete – 4.1.07 |zobrazeno: 4748x, komentářů: 2
Nemecké ponorky-slávne U-booty – 2.1.07 |zobrazeno: 4746x, komentářů: 1
„Sršeň“, ktorý bodol Tokio – 2.1.07 |zobrazeno: 4715x, komentářů: 1
Povestné zrkadlo z Pernštejna – 22.12.06 |zobrazeno: 4745x, komentářů: 4
Piráti – 19.12.06 |zobrazeno: 4737x, komentářů: 7
Univerzálny guľomet MG 42 / MG 3 – 13.12.06 |zobrazeno: 5127x, komentářů: 13
Walther P-38 a P-1 – 4.12.06 |zobrazeno: 5068x, komentářů: 13
MAT 49 – 1.12.06 |zobrazeno: 4844x, komentářů: 4
Thompsonov „ Tommy – gun“ – 27.11.06 |zobrazeno: 4787x, komentářů: 6
Maxim – prvý automatický guľomet – 22.11.06 |zobrazeno: 5308x, komentářů: 6
Kontroverzný maršál – 20.11.06 |zobrazeno: 4782x, komentářů: 6
Z Wehrmachtu do NATO – 14.11.06 |zobrazeno: 4755x, komentářů: 8
Útočná pištoľ STEYR M 1912/P-16 II. – 13.11.06 |zobrazeno: 4798x, komentářů: 4
Útočná pištoľ STEYR M 1912/P-16 I. – 10.11.06 |zobrazeno: 4969x, komentářů: 88
Zmiznutie vojakov – 9.11.06 |zobrazeno: 4780x, komentářů: 13
Československý bodák vz. 1924 – 8.11.06 |zobrazeno: 5204x, komentářů: 2
Československý bodák vz. 24 – 6.11.06 |zobrazeno: 4859x, komentářů: 16
Československý bodák vz. 1924 – 31.10.06 |zobrazeno: 4830x, komentářů: 13
Pes – priateľ i bojovník – 30.10.06 |zobrazeno: 4790x, komentářů: 3
Objav tajnej chodby v Banskej Bystrici – 25.10.06 |zobrazeno: 4766x, komentářů: 2
Nález strieborného pokladu na Slovensku – 24.10.06 |zobrazeno: 4860x, komentářů: 13
Chýbalo tak málo V. - Tajné nemecké pro – 19.10.06 |zobrazeno: 4745x, komentářů: 9
Chýbalo tak málo IV. – 13.10.06 |zobrazeno: 4757x, komentářů: 7
Chýbalo tak málo III. - Tajné nemecké p – 9.10.06 |zobrazeno: 4735x, komentářů: 5
Chýbalo tak málo II. - Tajné nemecké pr – 26.9.06 |zobrazeno: 4718x, komentářů: 9
Chýbalo tak málo I. – 22.9.06 |zobrazeno: 4769x, komentářů: 7
Henryovka – 19.9.06 |zobrazeno: 5200x, komentářů: 2
Necháme sa zožrať ? – 13.9.06 |zobrazeno: 4849x, komentářů: 31
Ozbrojené sily ruského štátu – 11.9.06 |zobrazeno: 4724x, komentářů: 4
Ozbrojené sily ruského štátu – 6.9.06 |zobrazeno: 4761x, komentářů: 4
Vozidlá pre „Blitzkrieg“ – 16.8.06 |zobrazeno: 4754x, komentářů: 2
Zradca stále nejasný – 8.8.06 |zobrazeno: 4722x, komentářů: 13
Fajnšmekri a gavalieri – 3.7.06 |zobrazeno: 4937x, komentářů: 11
Povstalecké pancierové vlaky – 19.6.06 |zobrazeno: 4941x, komentářů: 13
Posledná nemecká misia do Japonska – 22.5.06 |zobrazeno: 4804x, komentářů: 5
A opäť zopár ROP-íkov k popozeraniu – 27.4.06 |zobrazeno: 4706x, komentářů: 15
A zopár zaujímavých ROP - íkov – 20.4.06 |zobrazeno: 4733x, komentářů: 5
Knowsley – 13.4.06 |zobrazeno: 4702x, komentářů: 16
Lidická tragédia z pohľadu mágie – 11.4.06 |zobrazeno: 4711x, komentářů: 6
El Alamein II. – 6.4.06 |zobrazeno: 4673x, komentářů: 1
El Alamein I. – 31.3.06 |zobrazeno: 4707x, komentářů: 8
Vojenské revolvery – 21.3.06 |zobrazeno: 5097x, komentářů: 3
Nebezpečná „olejnička“ – 16.3.06 |zobrazeno: 4888x, komentářů: 11
Kulomet Bren – 15.3.06 |zobrazeno: 5010x, komentářů: 7
Nebelwerfer, Kaťuša a ďalšie – 9.3.06 |zobrazeno: 5021x, komentářů: 8
Slávne nemecké „Osemdesiatosmičky“ – 1.3.06 |zobrazeno: 4774x, komentářů: 4
Muránská planina – 26.2.06 |zobrazeno: 4852x, komentářů: 5
Banderovci VIII – 15.2.06 |zobrazeno: 4913x, komentářů: 44
Banderovci VII. – 10.2.06 |zobrazeno: 4821x, komentářů: 6
Banderovci VI. – 6.2.06 |zobrazeno: 4820x, komentářů: 4
Banderovci V. – 31.1.06 |zobrazeno: 4868x, komentářů: 6
Banderovci IV. – 26.1.06 |zobrazeno: 4818x, komentářů: 14
Banderovci III. – 23.1.06 |zobrazeno: 4754x, komentářů: 3
Banderovci II. – 11.1.06 |zobrazeno: 4840x, komentářů: 9
Banderovci na Slovensku I. – 4.1.06 |zobrazeno: 5012x, komentářů: 3
PPŠ - 41 Špagin – 19.12.05 |zobrazeno: 5165x, komentářů: 12
Dva krátké články od Miriho – 13.12.05 |zobrazeno: 4707x, komentářů: 1
Bájne poklady – 22.11.05 |zobrazeno: 4709x, komentářů: 8
Pravda o tzv.čiernych barónoch – 9.11.05 |zobrazeno: 4754x, komentářů: 6
Mýty, fakty a skutočnosti tretej ríše – 18.10.05 |zobrazeno: 4735x, komentářů: 3
Guľometné uzávery: Brezno a okolie – 17.10.05 |zobrazeno: 4856x, komentářů: 5
Templári na Slovensku a ich poklady – 21.9.05 |zobrazeno: 5708x, komentářů: 8
Barbakan odkrýva svoje poklady – 8.9.05 |zobrazeno: 4757x, komentářů: 1
Poklady? – 12.8.05 |zobrazeno: 4801x, komentářů: 5
Od samonabíjacej pušky k útočnej – 11.8.05 |zobrazeno: 4838x, komentářů: 2
Záhada Thorovho kladiva – 14.7.05 |zobrazeno: 4788x
Zrod samopalu – 12.7.05 |zobrazeno: 4759x, komentářů: 1
Prvé tanky na bojiskách – 30.6.05 |zobrazeno: 4989x, komentářů: 1
Podzemné mesto – 21.6.05 |zobrazeno: 4738x, komentářů: 2
Poklady tretej ríše – 2.6.05 |zobrazeno: 4793x, komentářů: 3
Dva článečky od Miriho – 27.5.05 |zobrazeno: 4737x, komentářů: 1
Aligátor - detektor – 20.5.05 |zobrazeno: 4840x, komentářů: 4
Nemecká kapitulácia – 19.5.05 |zobrazeno: 4762x, komentářů: 1

 
Půdovky atd.:

Niger bankovka – 27.9.13 |zobrazeno: 4736x, komentářů: 4
Bedňa pokladov III – 27.9.13 |zobrazeno: 4688x, komentářů: 5
Bedňa pokladov II. – 25.9.13 |zobrazeno: 4734x, komentářů: 6
Bedňa pokladov I. – 24.9.13 |zobrazeno: 4744x, komentářů: 13
Pečatítko? – 18.9.13 |zobrazeno: 4691x, komentářů: 2
Určenie rádu – 18.9.13 |zobrazeno: 4712x, komentářů: 17
Len tak na pokuk – 18.2.13 |zobrazeno: 4790x, komentářů: 40
Půdovky – 12.2.13 |zobrazeno: 4699x, komentářů: 9
Krabička SA – 5.3.09 |zobrazeno: 4742x, komentářů: 19
Fungl nové púzdro na "mobil" – 27.2.09 |zobrazeno: 4760x, komentářů: 14
Gumené púzdro na bodák – 26.2.09 |zobrazeno: 4718x, komentářů: 11
Maska – 25.2.09 |zobrazeno: 4750x, komentářů: 11
Vojenské príručky – 23.2.09 |zobrazeno: 4831x, komentářů: 3
Sklo II. – 19.2.09 |zobrazeno: 4718x, komentářů: 14
Baterky – 16.2.09 |zobrazeno: 4740x, komentářů: 9
Sklo – 13.2.09 |zobrazeno: 4714x, komentářů: 4
Mlynček a žehľa – 11.2.09 |zobrazeno: 4724x, komentářů: 6
Zásobníková kapsa SA rady AK – 9.2.09 |zobrazeno: 4727x
Panzer vak SA – 6.2.09 |zobrazeno: 4765x, komentářů: 12
Granátové kapsy SA – 5.2.09 |zobrazeno: 4719x, komentářů: 2
Mlynček TRAMP – 3.2.09 |zobrazeno: 5029x, komentářů: 10
Vojenský vak – 2.2.09 |zobrazeno: 4749x, komentářů: 7
Mapová taška – 30.1.09 |zobrazeno: 4875x, komentářů: 12
Colt z "divadelnej" almary – 26.1.09 |zobrazeno: 4760x, komentářů: 10
Zopár odznáčikov – 22.1.09 |zobrazeno: 4698x, komentářů: 26
Gombíky – 19.1.09 |zobrazeno: 4835x, komentářů: 7
Guľometný pás po SA – 15.1.09 |zobrazeno: 4844x, komentářů: 12
Nábojový opasok domáceho kutila – 13.1.09 |zobrazeno: 4739x, komentářů: 4
Gombíky – 19.12.08 |zobrazeno: 5122x, komentářů: 6
Nález zo starého sekretára – 28.11.08 |zobrazeno: 4746x, komentářů: 4
Medaile – 26.11.08 |zobrazeno: 4722x, komentářů: 5
Čo dalo humno – 4.12.07 |zobrazeno: 4773x, komentářů: 6
Zopár čačiek k popozeraniu – 28.11.07 |zobrazeno: 4736x, komentářů: 10
Upravený kordík – 7.11.07 |zobrazeno: 4766x, komentářů: 11
Obrúsok - utierka Wehrmachtu? – 23.10.07 |zobrazeno: 4741x, komentářů: 12
Kordík – 17.10.07 |zobrazeno: 4755x, komentářů: 18

 
Rady a návody:

LW prilba M42 – 21.11.14 |zobrazeno: 4922x, komentářů: 9

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
Detech SSP-5100 - detektor kovů - Detektory kovů
Detech SSP-5100 - detektor kovů


Cena: 42990 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více

 Knihy, časopisy
Detektor revue 2013/01 - Detektory kovů
Detektor revue 2013/01


Cena: 40 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 15 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Nález z kovošrotu
zob.: 2284x, kom.: 27
Visací zámek s tajemstvím
zob.: 1142x, kom.: 21
Pozůstatky po německé armádě na Prostějovsku
zob.: 2707x, kom.: 19
Německý bodák Mauser 1898/05 s pilkou
zob.: 1396x, kom.: 13
Určení nože
zob.: 1840x, kom.: 13

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nová inteligentní dohledávačka XP MI-6 - detektor kovů za akční cenu![aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2020, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ